Seimas pritarė Mėgėjų žūklės įstatymo pakeitimams

Sei­mas pri­ėmė nau­jos re­dak­ci­jos Mė­gė­jų žūk­lės įsta­ty­mą. Va­do­vau­jan­tis juo mė­gė­jų žve­jy­ba bus lei­džia­ma vi­suo­se žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­niuo­se, ku­riuo­se ši žve­jy­ba nė­ra ri­bo­ja­ma įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ar Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka žve­jy­ba bus drau­džia­ma ar ri­bo­ja­ma žu­vų nerš­ta­vie­tė­se, mig­ra­ci­jos ke­liuo­se, sau­go­mų ir glo­bo­ja­mų žu­vų rū­šių bu­vei­nė­se.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Mė­gė­jų žve­jy­ba bus re­gu­liuo­ja­ma.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ar jos įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja ga­lės re­gu­liuo­ti mė­gė­jų žve­jy­bą vi­daus van­de­ny­se ir kon­tro­liuo­ti vi­suo­se žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­niuo­se.

Mė­gė­jų žve­jy­ba bus re­gu­liuo­ja­ma at­si­žvel­giant į žu­vų iš­tek­lių moks­li­nių ty­ri­mų ir ste­bė­se­nos duo­me­nis. Žu­vų iš­tek­lių ty­ri­mai Bal­ti­jos jū­ro­je ir Kur­šių ma­rio­se bus at­lie­ka­mi kiek­vie­nais me­tais, ki­tuo­se di­des­niuo­se kaip 500 ha žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­niuo­se, ku­riuo­se yra lei­džia­ma už­si­im­ti ver­sli­ne žve­jy­ba, – ne re­čiau kaip kas 2 me­tai. Li­ku­siuo­se di­des­niuo­se kaip 100 ha žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­niuo­se žu­vų iš­tek­lių ty­ri­mai bus at­lie­ka­mi ne re­čiau kaip kas 5 me­tai.

Įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais nu­tar­ta nu­sta­ty­ti vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais vei­kian­čios Mė­gė­jų žve­jy­bos ta­ry­bos, ku­ri ga­lės teik­ti pa­siū­ly­mus ap­lin­kos mi­nist­rui ir že­mės ūkio mi­nist­rui mė­gė­jų žve­jy­bos klau­si­mais, su­da­ry­mo tvar­ką.

Nau­ja reg­la­men­tuo­ja­ma lei­di­mų nau­do­ti žve­jy­bos plo­tą vals­ty­bi­niuo­se žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­niuo­se tvar­ka įtvir­ti­na­mos žve­jy­bos plo­to nau­do­to­jo tei­sės ir pa­rei­gos, nu­sta­to­mi van­dens tel­ki­niai, į ku­riuos ne­bus iš­duo­da­mi lei­di­mai nau­do­ti žve­jy­bos plo­tą.

Pa­tiks­lin­tos ir nuo­sta­tos dėl tei­sės į mė­gė­jų žve­jy­bą su­tei­ki­mo. Už mė­gė­jų žve­jy­bos lei­di­mą žve­jo­ti vals­ty­bi­niuo­se žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­niuo­se, į ku­riuos ne­iš­duo­ti lei­di­mai nau­do­ti žve­jy­bos plo­tą, ar vals­ty­bi­nia­me žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­ny­je, į ku­rį iš­duo­tas lei­di­mas nau­do­ti žve­jy­bos plo­tą, bus mo­ka­ma: dviem pa­roms – 5 li­tai, mė­ne­siui – 20 li­tų, me­tams – 50 li­tų. Už mė­gė­jų žve­jy­bos lei­di­mą žve­jo­ti vals­ty­bi­nia­me žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­ny­je, į ku­rį ne­iš­duo­tas lei­di­mas nau­do­ti žve­jy­bos plo­tą ir or­ga­ni­zuo­ta li­mi­tuo­ta žve­jy­ba, bus mo­ka­ma: pa­rai – 10 li­tų, sa­vai­tei – 30 li­tų, mė­ne­siui – 50 li­tų. Už mė­gė­jų žve­jy­bos lei­di­mą žve­jo­ti vie­ną pa­rą vals­ty­bi­nia­me žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­ny­je, į ku­rį iš­duo­tas lei­di­mas nau­do­ti žve­jy­bos plo­tą ir or­ga­ni­zuo­ta li­mi­tuo­ta žve­jy­ba, bus mo­ka­ma 50 li­tų.

Žve­jo­ti ne­mo­ka­mai, be mė­gė­jų žve­jy­bos lei­di­mų, tu­rės tei­sę as­me­nys iki 16 me­tų, vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­nin­kai ir ne­įga­lie­ji vals­ty­bi­niuo­se žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­niuo­se, ku­riuo­se ne­iš­duo­ti lei­di­mai nau­do­ti žve­jy­bos plo­tą ir ne­or­ga­ni­zuo­ta li­mi­tuo­ta žve­jy­ba, taip pat fi­zi­niai as­me­nys, de­kla­ra­vę gy­ve­na­mą­ją vie­tą Rus­nės se­niū­ni­jo­je – Ne­mu­no del­tos re­gio­ni­nio par­ko van­dens tel­ki­niuo­se.

Žve­jo­ti su­mo­kė­ję 50 proc. nu­sta­ty­to mo­kes­čio už mė­gė­jų žve­jy­bos lei­di­mą ga­lės fi­zi­niai as­me­nys nuo 14 iki 16 me­tų, vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­nin­kai ir ne­įga­lie­ji vals­ty­bi­niuo­se žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­niuo­se, į ku­riuos iš­duo­ti lei­di­mai nau­do­ti žve­jy­bos plo­tą, ir vals­ty­bi­niuo­se žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­niuo­se, į ku­riuos ne­iš­duo­ti lei­di­mai nau­do­ti žve­jy­bos plo­tą ir or­ga­ni­zuo­ta li­mi­tuo­ta žve­jy­ba. Šiuo­se žve­jy­bos plo­tuo­se vai­kai iki 14 me­tų ir ne­įga­lie­ji tu­rės ne­mo­ka­mą mė­gė­jiš­kos žve­jy­bos tei­sę.

Pa­reng­ta pa­gal www.gry­nas.lt

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų