Sesuo Rozana paminėjo trigubą sukaktį

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Se­suo Ro­za­na sek­ma­die­nį sulaukė daugybės svei­kin­to­jų.

Auš­ros Var­tų Ma­ri­jos ir šv. Te­re­sė­lės vie­nuo­ly­no vy­res­nio­ji se­suo Ro­za­na šie­met mi­ni tri­gu­bą su­kak­tį. Ji šven­čia sep­ty­nias­de­šim­ties me­tų ju­bi­lie­jų, ke­tu­rias­de­šim­ties me­tų tar­nys­tės Die­vui ir dvi­de­šim­ties – at­vy­ki­mo į Lie­tu­vą su­kak­tį.

Iš Bel­gi­jos ki­lu­si, vė­liau Pran­cū­zi­jo­je gy­ve­nu­si Ro­za­na į Lie­tu­vą at­vy­ko mū­sų ša­liai at­kū­rus ne­pri­klau­so­my­bę. Čia jos pa­stan­go­mis 1994 me­tais bu­vo ofi­cia­liai įkur­ta Auš­ros Var­tų Ma­ri­jos ir šv. Te­re­sė­lės ben­druo­me­nė.

Vė­liau ben­druo­me­nė pa­li­ko Vil­niaus vie­nuo­ly­ną pa­ra­pi­jai ir, vys­ku­po Juo­za­po Ma­tu­lai­čio kvie­ti­mu, 1996 me­tais per­si­kė­lė į Krikš­tė­nus.

 

09-20-2_straipsnio_2_nuotr

Sekmadienį Rozana buvo apsupta bendraminčių.


Pui­kiai iš­mo­ku­si kal­bė­ti lie­tu­viš­kai, da­bar Lie­tu­vą se­suo va­di­na sa­vo na­mais.

Pra­smin­gų ju­bi­lie­jų pro­ga vie­nuo­lę sek­ma­die­nį svei­ki­no bū­rys ben­dra­min­čių, bi­čiu­lių, drau­gų, pa­ra­pi­jie­čių, dva­si­nin­kų, gi­mi­nai­čių.

Krikš­tė­nų baž­ny­čio­je au­ko­to­se Šven­to­se Mi­šio­se se­se­riai Ro­za­nai svei­ka­tos ir stip­ry­bės lin­kė­jo pen­ki jas au­ko­ję ku­ni­gai.

Su­kak­tu­vi­nin­kei Die­vo na­muo­se su­gie­do­ta „Il­giau­sių me­tų“.

Sau­sa­kim­šo­je baž­ny­tė­lė­je se­suo dė­ko­jo vi­siems pa­dė­ju­siems jai įsi­tvir­tin­ti Lie­tu­vo­je ir čia, Krikš­tė­nuo­se, įkur­ti kai­mo ben­druo­me­nės trau­kos cen­tru ta­pu­sį vie­nuo­ly­ną.

Po Šven­tų Mi­šių gau­siai su­si­rin­kę svei­kin­to­jai Ro­za­nai šil­čiau­sius žo­džius iš­sa­kė mies­te­lio kul­tū­ros na­muo­se su­reng­to­se iš­kil­mė­se. Krikš­tė­nų sa­vi­veik­li­nin­kės su­vai­di­no spek­tak­lį apie se­sers Ro­za­nos gy­ve­ni­mą, jos dve­jo­nes dėl vie­nuo­lys­tės pa­si­rin­ki­mo, ap­si­spren­di­mą tar­nau­ti Die­vui, at­vy­ki­mą į Lie­tu­vą ir ap­si­gy­ve­ni­mą na­mais jai ta­pu­sia­me kai­me.

 

09-20-2_straipsnio_3_nuotr


Šiuo me­tu Auš­ros Var­tų Ma­ri­jos ir šv. Te­re­sė­lės ben­druo­me­nė­je gy­ve­na trys se­se­rys: Ro­za­na, Bri­gi­ta ir Ber­na­de­ta. Vie­nuo­lės daug ke­liau­ja, ta­čiau dau­giau­siai lai­ko pra­lei­džia Krikš­tė­nuo­se.

Se­se­rų ak­ty­vu­mas ne­įti­kė­ti­nas – pra­ėju­siais me­tais mies­te­ly­je, ne­to­li vie­nuo­ly­no, jos su­ge­bė­jo ati­da­ry­ti dvie­jų aukš­tų pa­sta­tą, skir­tą nuo­lat dva­sios ra­my­bės pa­si­sem­ti čia at­vyks­tan­tiems sve­čiams.

Vie­nuo­ly­ne se­se­rys pri­ima ti­kin­čiuo­sius re­ko­lek­ci­joms, ben­drau­ja ir mel­džia­si su jais. Pa­si­sem­ti dva­si­nės ra­my­bės čia at­vyks­ta žmo­nės iš vi­sos Lie­tu­vos bei ki­tų ša­lių.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų