Šildymo sezonas prasidėjo

Nuo spa­lio 11 die­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu Uk­mer­gė­je pra­si­dė­jo šil­dy­mo se­zo­nas. Ofi­cia­li šil­dy­mo se­zo­no pra­džia skel­bia­ma, kai vi­du­ti­nė oro tem­pe­ra­tū­ra tris pa­ras iš ei­lės yra že­mes­nė nei 10 laips­nių.

Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad ši­lu­ma šio­mis die­no­mis tu­rė­tų pa­siek­ti vi­sus dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jus. Pa­čią pir­mą šil­dy­mo se­zo­no die­ną pra­dė­ti šil­dy­ti vai­kų lop­še­liai-dar­že­liai. Per ar­ti­miau­sias die­nas ši­lu­ma pa­sieks mo­kyk­las, li­go­ni­nę.

Dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams pa­lik­ta ga­li­my­bė ap­si­spręs­ti, nuo ka­da jie no­ri šil­dy­tis būs­tus. „Tik­rai per prie­var­tą ne­ke­ti­na­me jiems tiek­ti ši­lu­mos“, – pa­ti­ki­no sa­vi­val­dy­bės di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys.

UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­rius Jo­nas Rin­ke­vi­čius sa­ko, kad lai­kas, kuo­met pra­dė­ti dau­gia­bu­čių šil­dy­mą, de­ri­na­mas su gy­ven­to­jais.

„Ga­li­me ati­dė­ti šil­dy­mą ke­le­tui die­nų, ta­čiau jei gy­ven­to­jai pa­gei­daus il­ges­niam lai­kui, tu­ri ra­šy­ti pra­šy­mą. Pa­gal Ši­lu­mos įsta­ty­mą su­ti­ki­mą sa­vo pa­ra­šu pa­tvir­tin­ti tu­rė­tų 51 pro­cen­tas na­mo gy­ven­to­jų“, – pa­aiš­ki­no jis.

Ant Bu­tų ūkio di­rek­to­riaus sta­lo – tik po­ra to­kių pra­šy­mų. Anks­tes­niais me­tais pa­pras­tai jų su­lauk­da­vo apie de­šimt.

Sa­vo­tiš­ki re­kor­di­nin­kai – šal­tuo­se būs­tuo­se pa­si­ry­žu­sie­ji iš­ken­tė­ti iki lap­kri­čio 1 die­nos. Ta­čiau to­kius „žyg­dar­bius“ da­ro vos vie­no ki­to na­mo gy­ven­to­jai.

„Pik­tnau­džiau­ti dau­gu­mos tei­se ne­rei­kė­tų, nes 51 pro­cen­tas – tai dar ne vi­si. Tu­ri­me už­tik­rin­ti hi­gie­nos nor­mas ati­tin­kan­čią tem­pe­ra­tū­rą gy­ve­na­muo­siuo­se būs­tuo­se“, – sa­ko J. Rin­ke­vi­čius.

Kaip nu­ro­do­ma hi­gie­nos nor­mo­je „Gy­ve­na­mų­jų ir vie­šo­jo nau­do­ji­mo pa­sta­tų mik­ro­kli­ma­tas“, gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų oro tem­pe­ra­tū­ra šil­dy­mo se­zo­no me­tu tu­rė­tų svy­ruo­ti tarp 18–22 laips­nių ši­lu­mos. Pa­tal­po­je, ku­rio­je mie­ga­ma, oro tem­pe­ra­tū­ra ga­li bū­ti 2–3 laips­niais že­mes­nė.

Per­nai šil­dy­mo se­zo­no pra­džia – rug­sė­jo 28 die­na – su­ta­po su eks­tre­ma­lios pa­dė­ties pa­skel­bi­mu Uk­mer­gė­je. Ši pa­dė­tis dar ne­at­šauk­ta iki šiol.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų