Šimtametė naujienas sužino iš radijo

Šią sa­vai­tę kaip nie­kuo­met svei­kin­to­jų gau­su uk­mer­giš­kės Ma­ri­jo­nos Gri­ga­liū­nie­nės bu­te. Se­no­lė spa­lio 3 die­ną at­šven­tė šim­tą­jį sa­vo gim­ta­die­nį.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šim­to me­tų su­lau­ku­sią Ma­ri­jo­ną Gri­ga­liū­nie­nę svei­ki­na ar­ti­mie­ji.

Kar­tu su anū­kės Svet­la­nos Šil­ga­lie­nės šei­ma gy­ve­nan­ti šim­ta­me­tė šiuo me­tu pa­ei­na tik na­miš­kių ve­da­ma. Ta­čiau sa­vo pa­rei­gos – pa­si­da­lin­ti su jau­nai­siais gy­ve­ni­miš­ka pa­tir­ti­mi – iki šiol ne­pa­mirš­ta.

O pa­pa­sa­ko­ti ji tik­rai tu­ri ką. Gi­mu­si pra­ei­to šimt­me­čio pra­džio­je, ne vie­ną san­tvar­kos vir­smą per­gy­ve­no, du ka­rus iš­ken­tė­jo, na­mų per lėk­tu­vų ant­skry­dį ne­te­ko. Tar­si to bū­tų ne ga­na – ne tik vy­rą, bet ir duk­rą, sū­nų pa­lai­do­jo...

„Anks­ti ne­te­ko vy­ro, mū­sų se­ne­lio. Tuo­met vi­si rū­pes­čiai už­gu­lė jos pe­čius. Daž­nai pa­gal­vo­ju, iš kur tiek stip­ry­bės mū­sų bo­bu­tė tu­ri, kad tiek ne­gan­dų jos ne­pa­lau­žė. Į pa­ta­lą vi­sai ne­se­niai at­gu­lė, stip­riu plau­čių už­de­gi­mu per­sir­gu­si“, – pa­sa­ko­ja anū­kė Svet­la­na.

Ji įsi­ti­ki­nu­si, kad se­no­sios kar­tos žmo­nių pa­grin­di­nė va­ro­mo­ji jė­ga yra dar­bas. Jau­nys­tė­je tur­tin­ges­niems už sa­ve nu­ga­rą len­ku­si, kai­me gy­ven­da­ma taip pat ne­leng­vai dir­bo. Dau­giau kaip prieš pus­šim­tį me­tų M. Gri­ga­liū­nie­nė at­si­kraus­tė į Uk­mer­gę ir ap­si­gy­ve­no su duk­ros šei­ma.

 

Gel­bė­jo so­das

 

Adap­tuo­tis mies­te iš kai­mo at­si­kė­lu­siai mo­čiu­tei pa­dė­jo ko­lek­ty­vi­nis so­das. Ji tie­siog pa­ni­ro į že­mės dar­bus, o so­dan verž­da­vo­si net de­vy­nias­de­šim­ties su­lau­ku­si. Ar­ti­mie­siems net bai­so­ka bū­da­vo, kad ne­nu­griū­tų už va­gos už­kliu­vus...

Nuo pat pir­mų gy­ve­ni­mo mies­te die­nų mo­čiu­tės ži­nion per­ėjo ir vir­tu­vė. Iš mo­kyk­los su­grį­žę anū­kai ras­da­vo ga­ruo­jan­čius pie­tus. Svet­la­na šią mo­čiu­tės pa­mo­ką la­bai ge­rai iš­mo­ko: kas­dien ga­mi­na­mas švie­žias ir šil­tas mais­tas jos šei­mo­je – įpras­tas da­ly­kas. Dar iš se­no­lės iš­mo­ku­si megz­ti ir siū­ti, nes mo­čiu­tė dy­ka nė mi­nu­tės ne­pa­sė­dė­da­vo – na­muo­se bū­da­ma daž­nai į ran­kas ada­tą ar vir­ba­lus im­da­vo, prie ver­pi­mo ra­te­lio pri­sės­da­vo.

 

Ten­ka ir pa­gud­rau­ti

 

Mais­tui šim­ta­me­tė nė­ra iš­ran­ki. Kar­tais net įkal­bi­nė­ti rei­kia, kad pa­sa­ky­tų, ko no­rin­ti val­gy­ti. Ne­at­si­sa­ko pa­tie­ka­lų iš kiau­ši­nių ir mė­sy­tės pa­ra­gau­ja, bet la­biau­siai mėgs­ta bul­ves. Kai se­no­lė pa­si­sa­ko no­rin­ti „ka­vu­tės“, anū­kė, ma­ny­da­ma, kad se­nam žmo­gui ka­va ne­tin­ka, ima­si gud­ry­bės – į juo­dą ar­ba­tą pri­pi­la pie­no ir pa­tie­kia kaip ka­vą. Bet se­no­ji šią gud­ry­bę daž­niau­siai per­pran­ta...

Šimt­me­čio su­lau­ku­si M. Gri­ga­liū­nie­nė ne­nu­sto­jo do­mė­tis už lan­gų ver­dan­čiu gy­ve­ni­mu. Ra­di­ją įsi­jun­gu­si vi­sas nau­jie­nas į sa­ve lyg kem­pi­nė su­ge­ria. Iš dar­bų, mo­kyk­los grį­žu­siems na­miš­kiams apie val­džią, brangs­tan­čius mais­to pro­duk­tus pa­po­ri­na. Per te­le­vi­zo­rių žiū­ri mėgs­ta­miau­sias sa­vo lai­das – „Duo­kim ga­ro“ ir pa­gei­da­vi­mų kon­cer­tą.

Su kar­tu gy­ve­nan­čia pro­vai­kai­te ke­tu­rio­lik­me­te Rū­ta se­no­lę sie­ja šil­tas ir tam­prus ry­šys. Ji ne tik pro­se­ne­lę pri­žiū­rė­ti pa­de­da, bet ir pa­si­šne­ku­čiuo­ti, pa­juo­kau­ti prie jos lo­vos daž­nai pri­sė­da.

 

Svei­ki­na ir ra­jo­no va­do­vai

 

M. Gri­ga­liū­nie­nė tu­ri pen­kis vai­kai­čius ir sep­ty­nis pro­vai­kai­čius. Ne vi­si ga­lė­jo jos šim­ta­die­nio pro­ga bū­riu pas mo­čiu­tę su­gu­žė­ti – kai ku­riuos li­ki­mas į už­sie­nį, į to­li­mes­nius mies­tus nu­ve­dė.

Šim­ta­me­tės M. Gri­ga­liū­nie­nės pa­svei­kin­ti gar­bin­go ju­bi­lie­jaus pro­ga at­vy­ko ne tik ar­ti­mie­ji, bet ir ra­jo­no val­džios bei „Sod­ros“ at­sto­vai. Tra­di­ci­ja svei­kin­ti šim­to me­tų su­lau­ku­sius žmo­nes mū­sų ra­jo­ne gy­vuo­ja jau daug me­tų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų