So­dy­bų šei­mi­nin­kai po­il­siau­to­jus vi­lio­ja nuo­lai­do­mis

 

Kai­mo tu­riz­mo so­dy­bų šei­mi­nin­kai tei­gia, jog kri­zė jų ver­slui pa­ki­šo ko­ją. Lan­ky­to­jų, ly­gi­nant su pra­ėju­sia va­sa­ra, su­ma­žė­jo. Uk­mer­gės ra­jo­ne įsi­kū­ru­sių kai­mo tu­riz­mo so­dy­bų nuo­mos kai­nos sie­kė nuo tri­jų šim­tų iki še­šių tūks­tan­čių li­tų. Ta­čiau sun­kme­čio lai­ko­tar­piu sa­vi­nin­kai kai­nas ma­ži­na.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

Uk­mer­gės ra­jo­ne yra try­li­ka kai­mo tu­riz­mo so­dy­bų – trys Vep­rių ir Vi­diš­kių, dvi Žel­vos ir Že­mait­kie­mio ir po vie­ną Pa­bais­ko, Pi­vo­ni­jos, Sie­si­kų se­niū­ni­jo­se. “Il­ga­jo” kai­mo tu­riz­mo so­dy­ba įsi­kū­ru­si ant Il­ga­jo (Šin­kū­nų) eže­ro kran­to. Pa­sak sa­vi­nin­ko Si­gi­to Ge­lum­baus­ko, čia žmo­nės daž­niau­siai at­vyks­ta švęs­ti ju­bi­lie­jų, ves­tu­vių, ki­tų šven­čių. Čia yra vie­tos se­mi­na­rams, kon­fe­ren­ci­joms. So­dy­bo­je ga­mi­na­mas mais­tas. At­vy­ku­sie­ji ga­li pa­plau­kio­ti at­vi­ra­me ba­sei­ne, pa­si­kai­tin­ti pir­ty­je, pa­si­le­pin­ti ku­bi­le. Siū­lo­ma pa­žais­ti tin­kli­nį, krep­ši­nį, bad­min­to­ną. Il­ga­jo eže­re ga­li­ma pa­plau­kio­ti van­dens dvi­ra­čiais, val­te­lė­mis, pa­žve­jo­ti.

 

 

Kai­mo tu­riz­mas vi­lio­ja na­tū­ra­liu gro­žiu.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

S. Ge­lum­baus­kas pri­klau­so Kai­mo tu­riz­mo aso­cia­ci­jai, to­dėl in­for­ma­ci­ja apie “Il­ga­jo” so­dy­bą ir vi­sas pa­slau­gas pa­teik­ta in­ter­ne­ti­nia­me šios aso­cia­ci­jos tin­kla­la­py­je. Nors so­dy­bos nuo­mos kai­nos tin­kla­la­py­je nu­ro­dy­tos aukš­tos, šei­mi­nin­kas sa­ko, jog už­sa­ko­vams vi­sa­da tai­ko­mos nuo­lai­dos: „Klien­tai pa­si­skam­bi­na ir dėl kai­nos su­si­ta­riam. Jei va­sa­ra bus ge­ra, ti­kiuo­si, kad žmo­nės už­suks į mū­sų so­dy­bą.“

So­dy­bos va­sa­rai už­sa­ky­tos

Miš­kų ap­sup­ty­je glau­džia­si so­dy­ba „Juo­da­sis na­mas“. Mū­sų ra­jo­no kai­mo tu­riz­mo pra­di­nin­kai – vep­riš­kiai Ka­mi­lė ir Rim­vy­das Ba­jo­ri­nai ti­ki­na ne­jau­čian­tys klien­tų sty­giaus. „Ly­gi­nant su pra­ėju­siais me­tais, skir­tu­mo ne­jau­čia­me, už­sa­ky­mų tu­ri­me vi­sai va­sa­rai, jie pri­ima­mi iš anks­to. Tik pa­si­kei­tė už­sa­ko­vai. Anks­čiau dau­giau ben­dra­dar­biau­da­vo­me su įmo­nė­mis, da­bar dau­giau už­si­sa­ko pri­va­čių žmo­nių“, – sa­kė K. Ba­jo­ri­nie­nė. „Juo­do­jo na­mo“ sa­vi­nin­kai ne­sle­pia, jog kai­nos jų so­dy­bo­je, ly­gi­nant su pra­ėju­siais me­tais, su­ma­žė­jo dvi­gu­bai. Po­il­siau­to­jai ga­li mė­gau­tis ja­po­niš­ka pir­ti­mi po at­vi­ru dan­gu­mi, taip pat ga­ri­ne pir­ti­mi, pa­si­pliuš­ken­ti tven­ki­ny­je, pa­žve­jo­ti. So­dy­bo­je įreng­tos krep­ši­nio bei tin­kli­nio aikš­te­lės, ga­mi­na­mas mais­tas. K. ir R. Ba­jo­ri­nai siū­lo pail­sė­ti „So­dy­bo­je dviems“. Už ro­man­tiš­ką sa­vait­ga­lį dvie­se miš­kų ap­sup­ty­je pra­šo­ma 300 li­tų. No­rin­čių­jų pail­sė­ti šio­je so­dy­bo­je taip pat ne­stin­ga.

Se­mi­na­rai ne­vyks­ta

Je­le­nos Žvi­nie­nės so­dy­ba „Žir­na­ja“ – prie vaiz­din­go Žir­na­jų eže­ro. Čia siū­lo­mi dvi­vie­čiai liuk­sai, dvi­vie­čiai kam­ba­riai. Yra pen­kių vie­tų su vi­sais pa­to­gu­mais na­me­lis bei iš ras­tų su­ręs­ta jau­ki tro­be­lė prie pat eže­ro kran­to. So­dy­bo­je įreng­ta 50 vie­tų kon­fe­ren­ci­jų sa­lė. Pa­sak J. Žvi­nie­nės, klien­tų šiais me­tais yra ma­žiau nei per­nai. „So­dy­bo­je ne­be­vyks­ta mo­ky­mai ir se­mi­na­rai, ku­riuos už­sa­ky­da­vo įvai­rios fir­mos. Šių už­sa­ky­mų be­veik ne­be­li­ko“, – sa­kė so­dy­bos sa­vi­nin­kė. Ji džiau­gia­si nuolatiniais klien­tais, ku­rie čia at­vyks­ta iš Vil­niaus ir Kau­no bei il­si­si šei­mo­mis. Jiems tai­ko­mos ypa­tin­gos nuo­lai­dos. So­dy­bo­je – kai­miš­ka pir­tis su ber­ži­nė­mis van­to­mis, lau­ko te­ni­so ir krep­ši­nio aikš­te­lės, šau­dyk­la. Čia ga­li­ma pa­žais­ti bi­liar­dą, pa­šau­dy­ti iš lan­ko, pa­min­ti van­dens dvi­ra­čius, pa­plau­kio­ti po eže­rą val­ti­mis ar pa­žve­jo­ti. Klien­tams pa­tei­kia­mos čia pat au­gi­na­mos eko­lo­giš­kos dar­žo­vės. Mais­tą at­vy­ku­sie­ji ga­li ga­min­ti ir pa­tys. Vai­kų lau­kia žai­di­mų aikš­te­lė bei mi­ni zo­o­lo­gi­jos so­das. So­dy­ba už­sa­ko­ma ves­tu­vėms, ki­toms šven­tėms.

At­vyks­ta nuolatiniai klien­tai

Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je Ur­nė­žių kai­me esan­ti Bi­ru­tės No­ru­šai­tie­nės so­dy­ba va­sa­rą ne­bū­na tuš­čia. Sa­vi­nin­kė sa­kė, jog lan­ky­to­jus į so­dy­bą pri­ims tik nuo lie­pos mė­ne­sio, nes da­bar vyks­ta re­mon­to dar­bai. „Ži­no­ma, žmo­nių su­ma­žė­jo, ta­čiau mes vi­są va­sa­rą ir rug­sė­jo mė­ne­siui jau tu­ri­me už­sa­ky­mų. Kai­nos, ly­gi­nant su pra­ėju­siais me­tais, taip pat ma­žes­nės. Su klien­tais ap­ta­ria­me, kiek jie lai­ko pra­leis so­dy­bo­je, ko pa­gei­daus, tuo­met ir kai­ną su­de­ri­na­me“, – sa­kė B. No­ru­šai­tie­nė. Į so­dy­bą pail­sė­ti at­vyks­ta ne tik šei­mos, čia šven­čia­mos ves­tu­vės, vyks­ta kla­sės drau­gų su­si­ti­ki­mai. Šei­mi­nin­kai sve­čiams mai­ti­ni­mo ne­tei­kia, at­vy­ku­sie­ji mais­tą ga­mi­na pa­tys.

Už­si­sa­ko iš anks­to

Vy­tau­to Ma­siu­ko et­no­gra­fi­nio sti­liaus so­dy­ba – Žel­vos se­niū­ni­jos Vir­ba­lų kai­me. Jo­je ra­mų po­il­sį ant ne­di­de­lio eže­ro kran­to pa­si­ren­ka nuo­la­ti­niai klien­tai, ku­rie, pa­sak šei­mi­nin­ko, daž­niau­siai at­vyks­ta iš Vil­niaus, Kau­no, net iš Mask­vos. „Žmo­nės so­dy­bo­je il­si­si nuo sa­vai­tės iki mė­ne­sio. Po­il­sį už­si­sa­ko iš anks­to. Kai­nas, kaip ir vi­sur, su­ma­ži­nau. At­vy­kę žmo­nės mėgs­ta ne tik pa­si­kai­tin­ti pir­ty­je, bet ir žve­jo­ti, uo­gau­ti, gry­bau­ti“, – at­vi­ra­vo V. Ma­siu­kas.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų