Surengta pareigūno fotografijų paroda

Įvai­riuo­se nuo­trau­kų kon­kur­suo­se bei pa­ro­do­se ne­re­tai da­ly­vau­ja ir šalies po­li­ci­jos dar­buo­to­jai. Vie­no jų – Ute­nos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­no Ri­mo Le­lec­ko – dar­bai at­ke­lia­vo į Uk­mer­gę.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Anot Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to fo­to­gra­fo Eu­ge­ni­jaus Onai­čio (de­ši­nė­je), fo­to­gra­fi­ja pa­rei­gū­no dar­bą nu­spal­vi­na ypa­tin­go­mis spal­vo­mis.

Ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te eks­po­nuo­ja­mos Ute­nos ap­skri­ties VPK Nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo po­sky­rio vir­ši­nin­ko R. Le­lec­ko fo­to­gra­fi­jos. Jo­se – vi­daus rei­ka­lų įstai­gų va­do­vų ir pa­rei­gū­nų kas­die­ny­bė, dar­bas ir lais­va­lai­kis, aki­mir­kos iš ren­gi­nių.

R. Le­lec­kas – pro­fe­sio­na­lus fo­to­gra­fas, pa­ro­dų da­ly­vis, gam­tos fo­to­gra­fus vie­ni­jan­čio klu­bo na­rys. Pa­rei­gū­nas su fo­to­apa­ra­tu ne­si­ski­ria dau­giau kaip tris de­šimt­me­čius. Fo­to­gra­fuo­ja ne tik ko­le­gas: vie­na mėgs­ta­miau­sių jo te­mų – gam­ta. Pa­sa­kiš­kos pei­za­žų, au­ga­lų, gy­vū­nų nuo­trau­kos ne­re­tai gims­ta klai­džio­jant miš­kuo­se, mat au­to­rius – dar ir miš­ki­nin­kas bei me­džio­to­jas.

Pa­rei­gū­no, ku­ris šiuo me­tu gy­do­si, pa­ro­dą ko­mi­sa­ria­te pri­sta­tė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ra­sa Ba­tai­ty­tė ir de­par­ta­men­to fo­to­gra­fas Eu­ge­ni­jus Onai­tis. Sve­čiai su su­si­ti­ki­mo da­ly­viais kal­bė­jo­si apie fo­to­gra­fuo­jan­čių ko­le­gų po­mė­gį, pa­pa­sa­ko­jo apie jiems skir­tą kon­kur­są.

E. Onai­čio su­ma­ny­tą nuo­trau­kų kon­kur­są Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas ren­gia nuo 2010-ųjų. Už­fik­suo­ti Lie­tu­vos po­li­ci­ją to­kią, ko­kia ji yra, kvie­čia­mi ne tik ša­lies pa­rei­gū­nai, bet ir ki­ti po­li­ci­jos įstai­gų dar­buo­to­jai, jų šei­mų na­riai.

Da­ly­vių dar­bus ver­ti­na ko­mi­si­ja. Jos spren­di­mu R. Le­lec­kas bu­vo ne sy­kį pri­pa­žin­tas kon­kur­so lau­re­a­tu. 2011 m. vie­nas iš ko­mi­si­jos įver­ti­ni­mų pa­sie­kė ir Uk­mer­gę. Tarp ge­riau­sių­jų pa­te­ko nuo­trau­ka, ku­rio­je – gė­les do­va­no­jan­tis po­li­ci­nin­kas. Jos au­to­rė – ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Or­ga­ni­za­ci­nio po­sky­rio spe­cia­lis­tė As­ta Kro­ger­tie­nė.

Ak­ty­viau­siai, pa­sak R. Ba­tai­ty­tės, kon­kur­se da­ly­vau­ja kau­nie­čiai bei Pa­ne­vė­žio, Ute­nos pa­rei­gū­nai. Anot vieš­nios, į kon­kur­są ti­ki­ma­si įtrauk­ti kuo dau­giau skir­tin­gų po­li­ci­jos įstai­gų, ypa­tin­gai – iš ma­žes­nių mies­tų.

Fo­to­gra­fi­ja kai ku­riems pa­rei­gū­nams ta­pu­si ko­ne gy­ve­ni­mo bū­du. Ne vie­nas tam ski­ria vi­są lais­va­lai­kį ir net­gi fo­to­gra­fuo­ja pa­gal už­sa­ky­mus.

„Fo­to­gra­fuo­jan­tis pa­rei­gū­nas – ypa­tin­gas pa­rei­gū­nas. Sma­gu tu­rė­ti ko­le­gų, ku­rie da­ro gra­žius da­ly­kus“, – sa­kė sve­čiai. Var­di­jo šio­je veik­lo­je pa­si­žy­mė­ju­sius Pa­ne­vė­žio ap­skri­ties VPK Nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo biu­ro vir­ši­nin­ką Or­lan­dą But­kų, Mo­lė­tų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­tą Al­gi­man­tą Či­žą, kau­nie­tį kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Ope­ra­ty­vi­nės veik­los tar­ny­bos vy­res­nį­jį spe­cia­lis­tą Ro­ber­tą Ru­ką.

Uk­mer­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas ta­po pir­muo­ju, ku­ria­me su­reng­ta R. Le­lec­ko nuo­trau­kų pa­ro­da. Iš čia ji iš­ke­liaus į ki­tų ra­jo­nų įstai­gas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų