Bib­lio­te­ki­nin­kus su­vie­ni­jo žy­gis dvi­ra­čiais

Bir­že­lio 14–20 die­no­mis vy­ko tarp­tau­ti­nis bib­lio­te­ki­nin­kų žy­gis „Bal­tic Star 2014“, su­vie­ni­jęs Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Ru­si­jos ir ki­tų ša­lių ko­le­gas. Ke­tu­rios bib­lio­te­ki­nin­kų gru­pės star­ta­vo skir­tin­guo­se mies­tuo­se – Plun­gė­je, Prei­li, Ka­li­ning­ra­de bei Mins­ke ir dvi­ra­čiais ke­lia­vo į ben­drą fi­ni­šą Kau­ne.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Žy­gei­viais ta­pę bib­lio­te­ki­nin­kai su­si­ti­ko Uk­mer­gė­je.


Pa­ke­liui jie lan­kė­si bib­lio­te­ko­se, su­si­ti­ko su ko­le­go­mis, da­ly­va­vo se­mi­na­ruo­se, dis­ku­si­jo­se. 

Lat­vių gru­pę, iš Alan­tos vyks­tan­čią per mū­sų ra­jo­ną į Kau­ną, Že­mait­kie­my­je pa­si­ti­ko Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos at­sto­vai bei mies­te­lio šei­mi­nin­kai. Se­niū­nė Ri­ta Mi­ku­tie­nė pa­pa­sa­ko­jo apie mies­te­lio pra­ei­tį ir tra­di­ci­jas, pa­kvie­tė ap­lan­ky­ti Že­mait­kie­mio pa­ra­pi­jos Šv. Ka­zi­mie­ro baž­ny­čią. Bib­lio­te­ki­nin­kė Ra­mun­da Mi­siū­nie­nė pa­ly­dė­jo sve­čius į kraš­tie­čio po­eto Vla­do Šlai­to vai­kys­tės na­me­lį, ku­ria­me įreng­ta jam skir­ta eks­po­zi­ci­ja.

Sve­čiai smal­siai dai­rė­si ir fo­to­gra­fa­vo gim­to­jo­je po­eto so­dy­bo­je, mies­te­lio bib­lio­te­ko­je, mie­lai ra­ga­vo šei­mi­nin­kės kep­tų py­ra­gų, slėg­to na­mi­nio sū­rio su me­dum, ką tik dar­že pri­skin­tų braš­kių ir ki­tų gar­du­my­nų. Vi­siems bu­vo įteik­ti bib­lio­te­ki­nin­kės ran­ko­mis pa­ga­min­ti de­ku­pa­žo su­ve­ny­rai su vie­šo­sios bib­lio­te­kos at­ri­bu­ti­ka.

Iš­ly­dint sve­čius į Uk­mer­gę, ant dvi­ra­čių sė­do ir se­niū­nė Ri­ta, bib­lio­te­ki­nin­kė Ra­mun­da bei vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­jos Jur­gi­ta Ma­čiu­lie­nė, Gi­ta Ba­ku­čio­nie­nė, Ja­nė Ged­vy­lie­nė. Miš­ko ke­liu pa­sie­kus Ra­diš­kio kai­mą, dvi­ra­ti­nin­kų ko­lo­na pa­su­ko link Uk­mer­gės, o ne­tru­kus įrie­dė­jo ir į vie­šo­sios bib­lio­te­kos kie­mą, kur juos svei­kin­da­mi pa­si­ti­ko ko­le­gos ir skai­ty­to­jai.

Nak­vy­nei ke­liau­nin­kus sve­tin­gai pri­ėmė Vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rius Vy­gan­tas Ka­se­lis su sa­vo dar­buo­to­jais. Va­ka­rie­ne ir pus­ry­čiais pa­si­rū­pi­no ne­to­lie­se įsi­kū­ru­si ka­vi­nė „Op­ti­ma“. Ki­tą ry­tą uk­mer­giš­kiai pa­ly­dė­jo ko­le­gas iki mies­to ri­bos ir at­si­svei­ki­no, pri­ža­dė­ję su­si­tik­ti.

Try­li­kos žmo­nių gru­pei va­do­va­vo Ry­gos cen­tri­nės bib­lio­te­kos dar­buo­to­ja An­tra Va­si­lev­ska bei Kuok­ne­sės vai­kų bib­lio­te­kos at­sto­vė Il­zė Mar­ga. Kar­tu dvi­ra­čiu ke­lia­vo an­glas Joe Ob­rien, šiuo me­tu gy­ve­nan­tis Ams­ter­da­me (Olan­di­ja) ir dir­ban­tis Tarp­tau­ti­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos mo­kyk­los bib­lio­te­ko­je, bei suo­mis Ti­mo Tam­mi­nen iš Ak­ka mies­to bib­lio­te­kos. Pas­ta­ra­sis į tarp­tau­ti­nį dvi­ra­čių žy­gį lei­do­si sa­vo spor­ti­niu mo­to­cik­lu ir, nu­va­žia­vęs ke­lio­li­ka ar ke­lias­de­šimt ki­lo­met­rų, kan­triai lauk­da­vo iš pas­kos mi­nan­čių ko­le­gų.

Žy­gei­vius ly­dė­jo Ry­gos ver­sli­nin­ko Ro­lan­do vai­ruo­ja­mas au­to­bu­sė­lis, pa­puoš­tas dviem R rai­dė­mis, ga­be­nęs mais­to pro­duk­tus ir ne­di­du­kę vi­ryk­lę val­giui ga­min­ti, at­sar­gi­nes de­ta­les dvi­ra­čiams ir vi­sa ki­ta, ko ga­li pri­reik­ti ke­ly­je, – nuo sau­sų dra­bu­žių už­klu­pus lie­tui iki pir­mo­sios pa­gal­bos vais­ti­nė­lės.

Per pen­kias žy­gio die­nas dvi­ra­ti­nin­kai nu­rie­dė­jo 300 ki­lo­met­rų. „Bal­tic Star 2014“ se­ka tarp­tau­ti­nio pro­jek­to „Cyc­ling for lib­ra­ries“, nuo 2011 me­tų vyk­do­mo Eu­ro­po­je bei jun­gian­čio vi­so pa­sau­lio bib­lio­te­ki­nin­kus, pė­do­mis. Kiek­vie­nais me­tais žy­gis su­lau­kia vis dau­giau en­tu­zias­tų.

Autorė: Ra­sa GRIŠKEVIČIENĖ

2014-06-27-7 straipsnio 2 nuotr 2014-06-27-7 straipsnio 3 nuotr 2014-06-27-7 straipsnio 4 nuotr 2014-06-27-7 straipsnio 5 nuotr 2014-06-27-7 straipsnio 6 nuotr 2014-06-27-7 straipsnio 8 nuotr 2014-06-27-7 straipsnio 9 nuotr


  

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų