Lyduokių kaimo bendruomenė atšventė jubiliejų

Ly­duo­kių kai­mo ben­druo­me­nė šie­me­t mi­ni 10 me­tų su­kak­tį. Per tą lai­ką ben­druo­me­nei pa­vy­ko įgy­ven­din­ti pro­jek­tų, ku­rių ver­tė – dau­giau nei pu­sė mi­li­jo­no li­tų. Tai – di­džiau­sias pa­sie­ki­mas tarp mū­sų kai­mo ben­druo­me­nių, įsi­sa­vi­nant pro­jek­ti­nes lė­šas.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Gimtadieniu džiaugėsi Lyduokių kaimo bendruomenės steigėjai.


 

10 me­tų ben­druo­me­nės gy­va­vi­mo pro­ga pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Ly­duo­kiuo­se bu­vo su­reng­ta di­de­lė šven­tė. Mies­te­ly­je vy­ko tra­di­ci­nis Ly­duo­kių ma­žo­jo fut­bo­lo tur­ny­ras, ben­druo­me­nės na­muo­se sve­čiams ir sa­vo žmo­nėms pri­sta­ty­ti per de­šimt­me­tį įgy­ven­din­ti pro­jek­tai, o va­ka­re vi­si šur­mu­lia­vo kai­mo ge­gu­ži­nė­je.

Pri­sta­ty­da­ma nu­veik­tus dar­bus ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Auk­sė Pus­vaš­kie­nė pir­miau­siai pa­si­sa­ky­ti pa­kvie­tė tuos, ku­rie prieš de­šimt­me­tį pri­ta­rė tuo­met dar vi­siš­kai nau­jo da­ri­nio – kai­mo ben­druo­me­nės idė­jai.

Pri­si­me­na – vie­nas svar­biau­sių dar­bų anuo­met bu­vo sa­vo pa­tal­pų klau­si­mas.

Pir­muo­sius ben­druo­me­nės žings­nius pri­si­mi­nė pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­ja Na­ta­li­ja Gu­daus­kie­nė, Ly­duo­kių se­niū­nas Vy­tau­tas To­liū­nas.

Iš sa­vi­val­dy­bės pe­rė­mus ap­griu­vu­sius bu­vu­sio vai­kų dar­že­lio sta­ti­nius im­ta­si ryž­tin­gų veiks­mų. Ly­duo­kiš­kiai pa­ren­gė ir įgy­ven­di­no ke­lio­li­ka su pa­sa­to re­no­va­vi­mu su­si­ju­sių pro­jek­tų.

Ap­leis­tas vai­kų dar­že­lio pa­sta­tas per še­še­rius me­tus ta­po ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­si­kei­tu­siais mo­der­niais, jau­kiais, įvai­rioms veik­loms tin­kan­čiais ben­druo­me­nės na­mais.

Iš vi­so ly­duo­kiš­kiai per de­šimt­me­tį pa­ren­gė ir įgy­ven­di­no 21 pro­jek­tą, ku­rių ben­dra ver­tė – dau­giau nei 540 tūkst. li­tų. Nu­pir­ko mu­zi­kos in­stru­men­tus kai­mo ka­pe­lai, tau­ti­nius dra­bu­žius, ren­gė įvai­rias šven­tes, mo­ky­mus, gra­žiau­sių so­dy­bų kon­kur­sus, va­žia­vo į eks­kur­si­jas.

Ši ben­druo­me­nė gar­sė­ja kaip svei­ko mais­to puo­se­lė­to­ja. Kas­met ren­gia ir ma­žo­jo fut­bo­lo tur­ny­rą. Šie­met jo tau­rė iš­ke­lia­vo į Že­mait­kie­mį.

Į ben­druo­me­nės gim­ta­die­nį at­vy­ko daug sve­čių. Žo­dį ta­rė na­mus re­no­va­vu­sios „Bal­tuk­mės sta­ty­bos“ va­do­vas Al­vy­das Pe­la­kaus­kas, pa­sta­to sau­ga be­si­rū­pi­nan­čios AASE va­do­vas Pet­ras Ušins­kas, VVG at­sto­vai, kai­my­nai, at­vy­kę iš ki­tų ben­druo­me­nių.

Vi­sus links­mi­no jau daug me­tų gy­vuo­jan­ti Ly­duo­kių kai­mo ka­pe­la ir vi­siš­kai nau­jas, Vi­dos Me­liūkš­tie­nės ini­cia­ty­va šie­met su­bur­tas mo­te­rų vo­ka­li­nis an­sam­blis „Jau­nys­tės go­dos“.

Daugiau nuotraukų kaip visada galite rasti mūsų facebook paskyroje.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ


Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų