Mokytojai paminėjo profesinę šventę

Penk­ta­die­nį ra­jo­no mo­ky­to­jai drau­ge pa­mi­nė­jo sa­vo pro­fe­si­nę šven­tę – Tarp­tau­ti­nę mo­ky­to­jo die­ną. Tra­di­ciš­kai ta pro­ga vy­ku­sio ren­gi­nio me­tu bu­vo ypa­tin­gai pa­gerb­ti šie­met ge­riau­siais pri­pa­žin­ti mo­ky­to­jai.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pe­da­go­gams tei­kia­mi ap­do­va­no­ji­mai.


 

Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos an­glų kal­bos mo­ky­to­ja Ri­ma Jakš­tie­nė,  Me­no mo­kyk­los vio­lon­če­lės da­ly­ko mo­ky­to­ja Ma­ri­ja Vir­gi­ni­ja Ma­žei­kie­nė ir „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los spe­cia­lio­ji pe­da­go­gė-lo­go­pe­dė Mil­da Pur­ti­kie­nė.

Pa­ro­dy­ti apie šias mo­ky­to­jas su­kur­ti nuo­tai­kin­gi fil­mu­kai, įteik­tos gė­lės bei pi­ni­gi­nės pre­mi­jos.

Ap­do­va­no­ji­mų su­lau­kė vi­sas bū­rys pe­da­go­gų. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pa­dė­ko­mis, raš­tais, do­va­no­mis, ap­do­va­no­ti de­vy­ni mo­ky­to­jai.

33 pe­da­go­gai ap­do­va­no­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus pa­dė­kos raš­tais. Juos įtei­kė sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė.

Dar ke­lioms de­šim­tims pe­da­go­gų pa­dė­kas įtei­kė ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys.

Ra­jo­no me­rui ši šven­tė bu­vo kaip nie­kad pil­na jau­du­lio. Juk sa­lė­je tarp ki­tų ko­le­gų bu­vo ir jo žmo­na Gied­rė Pa­knie­nė.

Pe­da­go­gus jų pro­fe­si­nės die­nos pro­ga svei­ki­no Sei­mo na­riai Ka­zys Gry­baus­kas ir Arū­nas Du­dė­nas.

K. Gry­baus­kas pa­si­džiau­gė po­li­ti­nė­mis nau­jie­no­mis Sei­mo va­do­ve ta­pus uk­mer­giš­kei Lo­re­tai Grau­ži­nie­nei.

Da­bar­ti­nė­je Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je ka­dais dės­ty­to­ja­vu­si po­li­ti­kė pa­dė­kos raš­tą per­da­vė bu­vu­siam ko­le­gai Kęs­tu­čiui Ka­mins­kui.

Pe­da­go­gus svei­ki­no įvai­rių įstai­gų ir or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai: Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo, prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos, urė­di­jos, Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos va­do­vai. Pra­smin­gus lin­kė­ji­mus sky­rė dva­si­nin­kai. Opo­zi­ci­nė Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga ap­do­va­no­jo kai­mo mo­kyk­lų va­do­vus – Lai­mu­tę Strel­čiū­nie­nę ir Vai­do­tą Ka­li­ną.

Mo­ky­to­jams kon­cer­ta­vo gru­pė „El Fu­e­go“. Šis kon­cer­tas – sa­vi­val­dy­bės do­va­na.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Daugiau nuotraukų ir video kaip visada galite rasti mūsų facebook puslapyje.

1 straipsnio 2 nuotr.10-08

 

Sei­mo pir­mi­nin­kės L. Grau­ži­nie­nės svei­ki­ni­mus ir gė­lių puokš­tę per­da­vė jos ben­dra­par­tie­tis ra­jo­no vi­ce­me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas.


 

1 straipsnio 3 nuotr.10-08

Kultūros centro salėje susirinko pedagogai.


 

1 straipsnio 4 nuotr.10-08

Geriausia mokytoja R. Jakštienė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų