Nuskambėjo žadintuvų choras

Penk­ta­die­nio va­ka­rą Uk­mer­gė­je skam­bė­jo la­bai ne­įpras­tas – ža­din­tu­vų cho­ras. Kul­tū­ros cen­tre bu­vo pri­suk­ti ir vie­nu me­tu su­čirš­kė 220 ža­din­tu­vų.Tai – ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus spe­cia­lis­tų su­ma­ny­ta ak­ci­ja, skir­ta mies­to ju­bi­lie­jui.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


 

Šio sky­riaus spe­cia­lis­tė Vio­le­ta Šir­me­nė pa­sa­ko­jo, kad nors už­si­brėž­to tiks­lo ne­pa­sie­kė – pla­nuo­tų 680 ža­din­tu­vų ne­su­rin­ko, – idė­ja pa­si­tei­si­no. Ja už­si­de­gė ir „su­sir­go“ vi­si sky­riaus spe­cia­lis­tai.

Tie­sa, ža­din­tu­vus iš pra­džių rink­ti se­kė­si sun­kiai. Gal mė­ne­sį tu­rė­jo vos 20 „cho­ris­tų“. Už­tat pas­ku­ti­nė­mis die­no­mis, prieš pat ren­gi­nį, juos vos spė­jo skai­čiuo­ti.

„Rin­ko­me per mo­kyk­las, dar­že­lius, ne­ma­žai ža­din­tu­vų at­ne­šė pa­tys sky­riaus dar­buo­to­jai ar tie­siog su­si­do­mė­ję uk­mer­giš­kiai“, – pa­sa­ko­jo V. Šir­me­nė.

Ka­dan­gi ak­ci­ja bu­vo pla­čiai pa­vie­šin­ta, su­lauk­ta dė­me­sio ir iš ki­tų mies­tų. Du kau­nie­čiai ža­din­tu­vus at­siun­tė paš­tu. Tris ža­din­tu­vus ak­ci­jos iš­va­ka­rė­se at­ne­šė po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ko­lek­ty­vas.

Kai ku­rie uk­mer­giš­kiai „cho­ris­tus“ at­ne­šė tie­siai į ak­ci­ją.

Vie­nas iš jų – Uk­mer­gės ra­jo­ne, Pa­bais­ko se­niū­ni­jo­je, va­sa­ro­jan­tis vil­nie­tis at­sar­gos ka­ri­nin­kas Ro­lan­das Če­sū­nas. Jis at­ne­šė 1911 me­tais JAV pa­ga­min­tą ža­din­tu­vą. Tai pats se­niau­sias šios ak­ci­jos ža­din­tu­vas.

Vy­ras jį iš kar­to pa­si­ė­mė. Ir ne­nuos­ta­bu – juk tai tik­ra is­to­ri­nė ver­ty­bė. Nes „Big be­no“ fir­ma to­kius laik­ro­džius pra­dė­jo ga­min­ti 1910 me­tais.

Tie­siai į ren­gi­nį ža­din­tu­vą at­ne­šė ir ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys bei dar ke­li uk­mer­giš­kiai.

Pa­sak or­ga­ni­za­to­rių, at­si­im­ti sa­vo ža­din­tu­vus ke­ti­na maž­daug pu­sė juos at­ne­šu­sių­jų. Ki­ta pu­sė laik­ro­džius do­va­nos.

Šios ak­ci­jos su­ma­ny­to­jai sie­kė, kad ža­din­tu­vų cho­ras bū­tų už­re­gist­ruo­tas Lie­tu­vos Gi­ne­so re­kor­dų kny­go­je. Ta­čiau pra­ėju­sią sa­vai­tę re­kor­do už­fik­suo­ti ne­pa­vy­ko. No­rint tai pa­da­ry­ti, rei­kė­jo pa­teik­ti ofi­cia­lią ser­ti­fi­kuo­to laik­ro­džių meist­ro pa­žy­mą apie tai, kad vi­si „cho­ris­tai“ yra vei­kian­tys ir pui­kiai čirš­kian­tys. Tam lai­ko ne­už­te­ko, nes ne­ma­žai ža­din­tu­vų cho­rą pa­pil­dė pas­ku­ti­nę die­ną.

Ne­pai­sant to, or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­mu, Mies­to šven­tei „Lai­kas ei­na per mies­tą“ skir­ta ak­ci­ja – įžan­ga sie­kiant mi­nė­to re­kor­do. Šie vi­si me­tai mū­sų mies­tui yra ju­bi­lie­ji­niai, tad lai­ko re­kor­dą pa­siek­ti tik­rai dar yra.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų