Prasidėjo akcija „Lašiša-2014“

Rug­sė­jo 1 d. pra­si­dė­jo ak­ci­ja „La­ši­ša-2014“. Jos tiks­las – už­tik­rin­ti la­ši­šų ir šla­kių mig­ra­ci­jos ke­lių ir nerš­to ap­sau­gą.

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


 

Pa­grin­di­nės ak­ci­jos vie­tos – Bal­ti­jos jū­ros prie­kran­tė, Kur­šių ma­rios, Ne­mu­no del­tos re­gio­nas, Ne­mu­no, Du­by­sos, Ne­ries, Žei­me­nos, Šven­to­sios, Sie­sar­ties, Vil­ne­lės upės bei jų in­ta­kai ir ša­lia šių van­dens tel­ki­nių esan­tys pri­va­žia­vi­mai ir ke­liai.

Šven­to­sios, Sie­sar­ties upė­se ak­ci­ja vyks nuo spa­lio 1 d. iki lap­kri­čio 20 d.

La­ši­ši­nės žu­vys kas­met iš jū­ros plau­kia nerš­ti į upes. Iki sa­vo nerš­ta­vie­čių ten­ka nu­plauk­ti ne vie­ną šim­tą ki­lo­met­rų. Lau­ki­nių la­ši­šų iš­tek­liams at­kur­ti la­biau­siai truk­do bra­ko­nie­riai, ku­rie gau­do nerš­ti plau­kian­čias žu­vis. Jie nu­trau­kia la­ši­šų, įvei­ku­sių il­gą ke­lio­nę, kad gim­to­sios upės rė­vo­se duo­tų gy­vy­bę ki­tai kar­tai, gy­vy­bę.

Ak­ci­jos me­tu ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai nuo­lat or­ga­ni­zuos rei­dus ir bu­dės la­ši­šų ir šla­kių mig­ra­ci­jos bei nerš­to vie­to­se, kon­tro­liuos ver­sli­nę, mė­gė­jiš­ką ir spe­cia­li­ą­ją žve­jy­bą, stab­dys ir tik­rins įta­ria­mų as­me­nų trans­por­to prie­mo­nes.

Ap­lin­ko­sau­gos pa­rei­gū­nai nau­do­sis šiuo­lai­ki­nė­mis vie­to­vės ste­bė­ji­mo, vaiz­do įra­šy­mo ir ki­to­mis tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis. Jiems tal­kins po­li­ci­jos bei Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bų dar­buo­to­jai.

No­rin­tie­ji gau­dy­ti la­ši­ši­nes žu­vis tam skir­to­se nu­sta­ty­to­se vie­to­se pri­va­lo įsi­gy­ti žve­jo mė­gė­jo kor­te­lę, ku­ri 1 die­nai kai­nuo­ja 10 Lt. Ją ga­li­ma nu­si­pirk­ti in­ter­ne­tu http://alis.am.lt bei „Per­lo“ ter­mi­na­luo­se.

Lei­džia­ma žve­jo­ti ne ma­žes­nes nei 65 cm il­gio la­ši­šas ar šla­kius. Per vie­ną žve­jy­bą ga­li­ma su­gau­ti tik vie­ną la­ši­šą ar šla­kį. Su­ga­vus jį, per 5 min. tu­ri bū­ti nu­plė­šia­ma pa­žy­mė­ta žve­jo mė­gė­jo kor­te­lės da­lis, ir to­kia kor­te­lė jau ne­be­ga­lio­ja. Jei­gu žve­jas bu­vo įsi­gi­jęs tik šią kor­te­lę ir ne­tu­ri žve­jo mė­gė­jo bi­lie­to, jis ne­be­tu­ri tei­sės to­liau žve­jo­ti ne tik la­ši­šas, bet ir ki­tas žu­vis, o nuo rug­sė­jo 16 d. iki spa­lio 15 d. drau­džia­ma žve­jo­ti be žve­jo mė­gė­jo kor­te­lių ar ne­tu­rint ne­mo­ka­mos žve­jy­bos tei­sės Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­dens tel­ki­niuo­se tai­syk­lė­se nu­ro­dy­tuo­se upių ruo­žuo­se.

Taip pat per 10 die­nų pri­va­lo­ma el. paš­tu – in­Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ar­ba fak­su (8 5) 266 2707 ar per ALIS (jei žve­jo mė­gė­jo kor­te­lė įsi­gy­ta per ALIS) pa­teik­ti ata­skai­tą, nu­ro­dant žve­jy­bos da­tą, upės at­kar­pą, ku­rio­je su­gau­ta la­ši­ša ar šla­kis, su­gau­tos žu­vies svo­rį, il­gį, ly­tį, ki­tus duo­me­nis.

Žve­jo­ti la­ši­šas ar šla­kius ga­li­ma tik tam tik­ru lai­ku ir tam tik­ruo­se upių ruo­žuo­se. Ga­be­nant su­gau­tą la­ši­šą ar šla­kį pri­va­lo­ma tu­rė­ti jų tei­sė­tą įsi­gi­ji­mą pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą – žve­jo mė­gė­jo kor­te­lę la­ši­šų ir šla­kių žve­jy­bai. Drau­džia­ma pre­kiau­ti suž­ve­jo­to­mis la­ši­šo­mis ar šla­kiais.

Už la­ši­šos ar šla­kio ne­tei­sė­tą su­ga­vi­mą gre­sia bau­da nuo 800 Lt iki 2000 Lt su pa­žei­di­mo pa­da­ry­mo įran­kių ir prie­mo­nių kon­fis­ka­vi­mu.

Pa­žei­dė­jas tu­ri at­ly­gin­ti žu­vų iš­tek­liams pa­da­ry­tą ža­lą. Už vie­ną ne­tei­sė­tai su­gau­tą la­ši­šą ar šla­kį teks su­mo­kė­ti per 2000 li­tų. Jei­gu ši žu­vis ne­tei­sė­tai su­gau­na­ma ich­tio­lo­gi­nia­me draus­ti­ny­je ar re­zer­va­te, tai­ko­mas tri­gu­bas pa­da­ry­tos ža­los žu­vų iš­tek­liams ap­skai­čia­vi­mo ba­zi­nis įkai­nis.

Pa­ste­bė­ję bra­ko­nie­ria­vi­mo at­ve­jus, gy­ven­to­jai kvie­čia­mi ne­lik­ti abe­jin­gi ir apie juos pra­neš­ti ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų