Prezidento gimtadienyje – smetoniška dvasia

Tau­jė­nų se­niū­ni­jo­je Užu­lė­ny­je ren­gia­mos Sme­to­ni­nės – pir­mo­jo pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos gim­ta­die­nio pa­mi­nė­ji­mo šven­tė – kas­met su­lau­kia vis dau­giau su­si­do­mė­ju­sių­jų.

 

Autorės nuotr. Smetoninėse – anų laikų mados ir nuotaikos.


 

Šeš­ta­die­nį jo­se ne­trū­ko sme­to­niš­kų lai­kų aki­mir­kų, o to me­to skry­bė­lai­tė­mis ir suk­nio­mis iš­si­puo­šu­sios po­nios bu­vo vie­na už ki­tą gra­žes­nės.

Šie­met mi­ni­me 139-ąsias pir­mo­jo ša­lies pre­zi­den­to, Va­sa­rio 16-osios ak­to sig­na­ta­ro A. Sme­to­nos gi­mi­mo me­ti­nes. Ši su­kak­tis šeš­ta­die­nį taip pat pa­mi­nė­ta is­to­ri­nės Pre­zi­den­tū­ros kie­me­ly­je Kau­ne.

Į mū­sų ra­jo­ną iš­kil­mių sve­čiai rin­ko­si Šv. An­ta­no Pa­du­vie­čio baž­ny­čio­je Lė­ne. Vė­liau ren­gi­nys vy­ko prie gim­to­sios pre­zi­den­to so­dy­bos Užu­lė­ny­je. Čia iš­kel­ta Pre­zi­den­to vė­lia­va, su­gie­do­tas Lie­tu­vos him­nas.

A. Sme­to­nos vyk­dy­tos po­li­ti­kos reikš­mę pa­žy­mė­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Ja­nic­kas. Jis pa­svei­ki­no su­si­rin­ku­siuo­sius į, anot pa­va­duo­to­jo, ryš­kų pėd­sa­ką mū­sų ša­lies is­to­ri­jo­je pa­li­ku­sio vals­ty­bi­nin­ko, po­li­ti­ko, laik­raš­ti­nin­ko gim­ta­die­nį. „Tai – žmo­gus, tu­rė­jęs di­de­lės įta­kos lie­tu­vių tau­tos rai­dai“, – sa­kė R. Ja­nic­kas.

Į šven­tės da­ly­vius taip pat krei­pė­si Tau­ti­nin­kų są­jun­gos vi­ce­pir­mi­nin­kas Ju­lius Pan­ka. Pa­sak sve­čio, bū­ti prie lie­tu­vių tau­tos vai­ro A. Sme­to­nai te­ko ne­dė­kin­gu me­tu: vals­ty­bę puo­lant prie­šams, esant nu­ste­ken­tai ša­lies eko­no­mi­kai, tvy­rant su­iru­tei. 1926-ųjų gruo­džio 17 d. per­ver­smą jis va­di­na vie­nu iš „pa­trio­tiš­kų tau­tos ka­ri­nin­kų įvyk­dy­tų žings­nių“. „Nors tai – ma­žy­tė, ne­įta­kin­ga par­ti­ja, tau­ti­nin­kys­tės ne­ga­li­ma su­pras­ti siau­ru par­ti­niu at­žvil­giu, – kal­bė­jo J. Pan­ka. – Jei pri­si­i­mi at­sa­ko­my­bę už sa­vo tau­tą įvai­rio­se sri­ty­se – ūki­nin­kau­da­mas, iš­vy­kęs ir pa­de­dan­tis sa­vo žmo­nėms ar ki­taip, – esi tau­tie­tis, esi tau­ti­nin­kas.“

Te­at­ra­li­zuo­ta šven­tė tę­sė­si prie Užu­gi­rio mo­kyk­los, į ku­rios kie­mą žir­gų ve­da­ma ka­rie­ta įrie­dė­jo pre­zi­den­tiš­ko­ji po­ra – A. Sme­to­na su žmo­na So­fi­ja. Pir­ma­sis ša­lies va­do­vas krei­pė­si į su­si­rin­ku­siuo­sius, svei­kin­da­mas iš­kil­mių da­ly­vius iš Užu­gi­rio mo­kyk­los bal­ko­no.

To me­to rū­bais iš­si­pus­tę sve­čiai ga­lė­jo ste­bė­ti ne vien pre­zi­den­to bei pre­zi­den­tie­nės svei­ki­ni­mus. Au­ten­tiš­ko­mis šnek­to­mis A. Sme­to­ną svei­ki­no miš­kin­go­sios Dzū­ki­jos, to­li­mo­sios Že­mai­ti­jos bei ki­tų et­no­gra­fi­nių re­gio­nų at­sto­vai. Jie pre­zi­den­tui do­va­no­jo ba­ra­vy­kų, ša­ko­tį ir ki­to­kių sa­vą kraš­tą at­spin­din­čių lauk­tu­vių.

Šven­tės me­tu vy­ko gra­žiau­sios Užu­gi­rio po­nios rin­ki­mai, ma­žie­ji gim­ta­die­nio da­ly­viai ir jų tė­ve­liai kvies­ti da­ly­vau­ti skry­bė­lių, ke­pu­rių mė­ty­mo bei ki­to­se rung­ty­se. Pub­li­ka links­mi­no­si, klau­sy­da­ma­si Pa­ne­vė­žio fol­klo­ro an­sam­blio „Ras­ki­la“ ir anykš­tė­nų – ro­man­sų at­li­kė­jų iš Ažuo­že­rių ko­lek­ty­vo „Ro­man­ti­ka“ – dai­nų.

Mi­nint pre­zi­den­to gim­ta­die­nį, tra­di­ci­nį žy­gį ir šie­met su­ren­gė Uk­mer­gės dvi­ra­čių klu­bo en­tu­zias­tai. Jie ir šven­tės da­ly­viai vai­šin­ti vie­nu mėgs­ta­miau­sių A. Sme­to­nos pa­tie­ka­lų – šal­ti­barš­čiais. Se­nie­ji kai­mo gy­ven­to­jai pri­si­me­na, kad jais, sal­dai­niais ir alu­mi bei gi­ra mū­sų pre­zi­den­tas vai­šin­da­vo vi­sus ka­dai­se į šio­se apy­lin­kė­se reng­tus jo gim­ta­die­nius su­si­rink­da­vu­sius gy­ven­to­jus.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ 

1 straipsnio 2 nuotr.08-12

Sutinkama prezidentiškoji pora.


 

 

1 straipsnio 3 nuotr.08-12

Pramogų netrūko ir mažiesiems šventės dalyviams.


 

1 straipsnio 4 nuotr.08-12

Prie vaišių staliukų – išsipustę svečiai.


 

1 straipsnio 5 nuotr.08-12

Šventę stebėjo Smetonų šeimos giminaitė Regina Smetonaitė (trečia iš dešinės).


 

1 straipsnio 6 nuotr.08-12

Sveikintojai buvo vaišinami krupniku.


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kada, manote, bus sukurta vakcina nuo COVID-19?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų