Profsąjungiečiai minėjo jubiliejų

Ne­se­niai iš­kil­min­gai pa­mi­nė­tas Uk­mer­gės žem­dir­bių pro­fe­si­nės są­jun­gos įkū­ri­mo 50-me­tis. Pas­ta­rą­jį kar­tą šios or­ga­ni­za­ci­jos ju­bi­lie­jus švęs­tas prieš 30 me­tų.

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. V. Ba­ni­ko­nį pa­svei­ki­no ra­jo­no vi­ce­me­ras R. Ja­nic­kas.


Žem­dir­bių pro­fe­si­nė są­jun­ga yra įsi­lie­ju­si į Uk­mer­gės pro­fe­si­nių są­jun­gų ben­dri­jos gre­tas. Abiems or­ga­ni­za­ci­joms va­do­vau­ja Vin­cen­tas Ba­ni­ko­nis. Pa­sak pir­mi­nin­ko, per pra­ėju­sius de­šimt­me­čius Ana­pi­lin iš­ėjo daug ak­ty­vių prof­są­jun­gie­čių. Su­si­rin­ku­sie­ji juos pa­ger­bė ty­los mi­nu­te.

Ra­jo­ne žem­dir­bių prof­są­jun­gos pra­dė­jo veik­ti nuo 1944 me­tų.

1963 me­tais žem­dir­bių pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­ren­ci­jo­je iš­rink­tas pir­ma­sis ra­jo­no ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Alek­san­dras Ga­lau­nė. 1964 me­tais šio ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku ta­po Ana­to­li­jus Ko­va­len­ko, o 1970 me­tais – Bi­ru­tė Lin­kai­tė.

1981-ai­siais pir­mi­nin­ku iš­rink­tas V. Ba­ni­ko­nis. Pa­sak jo, prieš 30 me­tų mū­sų ra­jo­ne šiai or­ga­ni­za­ci­jai pri­klau­sė 11 000 na­rių, vei­kė 41 pro­fe­si­nė są­jun­ga, dir­bo 15 eta­ti­nių dar­buo­to­jų.

Žem­dir­bių prof­są­jun­gie­čiams te­ko šių die­nų aki­mis žiū­rint ne­įti­kė­ti­nos už­duo­tys: tvar­ky­ti so­cia­li­nį drau­di­mą, or­ga­ni­zuo­ti so­cia­lis­ti­nį lenk­ty­nia­vi­mą, da­lin­ti de­fi­ci­ti­nes pre­kes, at­sa­ky­ti už dar­bų sau­gą, dar­bo kul­tū­rą, or­ga­ni­zuo­ti sa­na­to­ri­nį ku­ror­ti­nį gy­dymą,  rū­pin­tis vai­kų bei dir­ban­čių­jų lais­va­lai­kio pra­lei­di­mu, or­ga­ni­zuo­ti kai­mo so­dy­bų ap­žiū­ras.

Bė­gant me­tams že­mės ūkio ben­dro­vės ir ūkiai, pri­klau­san­tys šiai pro­fe­si­nei or­ga­ni­za­ci­jai, iš­ny­ko. Jo­je li­ko tik še­šios or­ga­ni­za­ci­jos. Vie­nos iš jų dau­giau, ki­tos ma­žiau su­siju­sios su žem­dir­bys­te ar vi­sai nie­ko ben­dra su šiuo pa­va­di­ni­mu ne­tu­rin­čios: UAB „Uk­mer­gės sta­ty­ba“, AB „Uk­mer­gės gelž­be­to­nis“, Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la, spec. ug­dy­mo cen­tras ,,Vy­tu­rė­lis“, PS ,,Švy­tu­rys“, UAB ,,Uk­mer­gės me­lio­ra­ci­ja“.

Žem­dir­bių pro­fe­si­nė­ są­jun­ga vie­ni­ja per 100 na­rių – tik vie­nas iš jų eta­ti­nis dar­buo­to­jas, ki­ti – vi­suo­meni­nin­kai.

Or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas dė­ko­jo UAB „Uk­mer­gės sta­ty­ba“ PS ko­mi­te­to pir­mi­nin­kei Ge­no­vai­tei Da­lin­ke­vi­čie­nei, AB „Uk­mer­gės gelž­be­to­nis“ pir­mi­nin­kei Zi­tai Ba­tai­tie­nei, Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los PS pir­mi­nin­kei Va­len­ti­nai Vai­čiū­nie­nei, spec. ug­dy­mo cen­tro ,,Vy­tu­rė­lis“ pir­mi­nin­kei Ri­tai Drus­kie­nei, PS ,,Švy­tu­rys“ pir­mi­nin­kui Al­vy­dui Ving­riui, UAB ,,Uk­mer­gės me­lio­ra­ci­ja“ pir­mi­nin­kui Ja­ro­ni­mui Mu­le­vi­čiui bei ra­jo­no kon­tro­lės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kei Ge­no­e­fai Po­vi­la­vi­čie­nei.

1999 me­tais di­džio­ji dau­gu­ma Uk­mer­gės prof­są­jun­gų ap­si­jun­gė į ben­dri­ją. Į ją įsi­lie­jo ir Žem­dir­bių pro­fe­si­nė­ są­jun­ga.

Da­bar ra­jo­no prof­są­jun­gie­čius vie­ni­jan­čio­je ben­dri­jo­je – 25 ko­lek­ty­vai ir dau­giau nei 2000 na­rių.

Or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas dė­ko­jo ak­ty­viau­siems pa­gal­bi­nin­kams: Jo­nei Še­re­lie­nei, Al­do­nai Ka­les­ni­kie­nei, An­ge­lei Še­rei­kie­nei, Jo­nui Va­len­tė­liui, Nor­ber­tui Šen­ber­gui, An­ta­nui Kriu­ke­liui ir ki­tiems.

Nuo 2007 me­tų ra­jo­ne vei­kia tri­ša­lė ta­ry­ba. Jos su­dė­ty­je – prof­są­jun­gų, darb­da­vių at­sto­vai ir ra­jo­no va­do­vai. Už ben­dra­dar­bia­vi­mą ben­dri­jos var­du pir­mi­nin­kas dė­ko­jo ra­jo­no me­rui Vy­dui Pa­kniui.

Auk­si­nio ju­bi­lie­jaus pro­ga prof­są­jun­gie­čius svei­ki­no gau­sus bū­rys sve­čių. Į ren­gi­nį at­vy­ko Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Čer­niaus­kas. Sve­čias pa­brė­žė, kad Uk­mer­gės prof­są­jun­gie­čiai – vie­ni ak­ty­viau­sių Lie­tu­vo­je.

Su svei­ki­ni­mais ir pa­dė­ka or­ga­ni­za­ci­jos pir­mi­nin­kui at­vy­ko ra­jo­no vi­ce­me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas.

Pro­fe­si­nių są­jun­gų ben­dri­jos va­do­vą V. Ba­ni­ko­nį su or­ga­ni­za­ci­jos ju­bi­lie­ju­mi ir šią sa­vai­tę pa­ties šven­čia­mu ju­bi­lie­ju­mi svei­ki­no gau­sus bū­rys ko­le­gų.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ


 


 


 


 

2 straipsnio 2 nuotr.11-18

Į Uk­mer­gė­je vyks­tan­čius ren­gi­nius kas­met at­vyks­ta Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Čer­niaus­kas.


 

2 straipsnio 3 nuotr.11-18

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

lzukt.lt

Krašto turtas
Praeities integracija

Kuponas Ukmergės žinios

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar tikite, kad šią vasarą karantinas baigsis?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų