Savo šventę paminėjo kultūrininkai

Vi­sa­me pa­sau­ly­je ant­ra­die­nį šven­čiant Kul­tū­ros die­ną, ją pa­mi­nė­jo ir Uk­mer­gė. Gat­ves už­pil­dė įvai­rūs per­so­na­žai, svei­kin­ti ra­jo­no kul­tū­ros švie­su­liai, dė­ko­ta rė­mė­jams. Sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus bei kul­tū­ros įstai­gų or­ga­ni­zuo­ta šven­tė...

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kul­tū­ros die­ną – tra­di­ci­nės ei­ty­nės.


...Pra­si­dė­jo tra­di­ci­nė­mis ei­ty­nė­mis.Jo­se kvies­ti da­ly­vau­ti įstai­gų dar­buo­to­jai, ra­jo­no me­ni­nin­kai, ki­ti kul­tū­ros kū­rė­jai. Ei­ty­nės šie­met bu­vo skir­tos Te­at­rų me­tams, ku­riais pa­skelb­ti 2014-ie­ji, tad dė­me­sį jos trau­kė ir ne­įpras­tais per­si­ren­gė­liais.

Nuo Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos at­žy­gia­vus iki kul­tū­ros cen­tro, jį pa­puo­šė di­džiu­lė šio cen­tro dar­buo­to­jų rū­pes­čiu pa­ga­min­ta Tai­kos vė­lia­va. Į šven­tės da­ly­vius krei­pė­si Ni­ko­la­jus Re­ri­chas (kul­tū­ros cen­tre dir­ban­tis Egi­di­jus Da­ru­lis). Tai jo – Re­ri­cho pak­tas, pa­si­ra­šy­tas 1935 m. ba­lan­džio 15 d., ta­po pir­mą­ja tarp­tau­ti­ne su­tar­ti­mi, skir­ta kul­tū­ros ver­ty­bių ap­sau­gai.

Vė­liau šven­tė per­si­kė­lė į an­ti­kos de­ko­ra­ci­jo­mis pa­puoš­tą kul­tū­ros cen­tro sa­lę. Kul­tū­ros iš­ta­kų lai­kus pri­me­nan­čios iš­kil­mės bu­vo skir­tos pa­gerb­ti uk­mer­giš­kius, sa­vo veik­la gar­sius ra­jo­ne ir už jo ri­bų, įteik­ti ge­riau­sių­jų no­mi­na­ci­jas.

Iš­rink­ti 2013-ųjų ge­riau­sias ra­jo­no kul­tū­ros įstai­gų dar­buo­to­jas bei sėk­min­giau­sias kū­ry­bi­nis pro­jek­tas. Taip pat jau ant­rus me­tus ren­ka­mas kul­tū­ros me­ce­na­tas – įmo­nių ar as­me­nų kan­di­da­tū­ras šiam ap­do­va­no­ji­mui ga­lė­jo siū­ly­ti įstai­gos, or­ga­ni­za­ci­jos.

Ge­riau­sio kul­tū­ros dar­buo­to­jo no­mi­na­ci­ja su­tei­kia­ma už veik­los nuo­pel­nus. Ji skir­ta Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vų va­do­vei Re­gi­nai Za­bie­lie­nei.

Sėk­min­giau­sio kū­ry­bi­nio pro­jek­to no­mi­nan­tė­mis ta­po Uk­mer­gės mu­zi­ki­nės kul­tū­ros drau­gi­jos „Can­ti­le­na“ an­sam­blie­tės. Jos iš per­nai Is­pa­ni­jo­je vy­ku­sio tarp­tau­ti­nio cho­rų kon­kur­so-fes­ti­va­lio „Can­ta al Mar 2013“, ku­ria­me da­ly­va­vo 41 ko­lek­ty­vas iš 19 ša­lių, grį­žo su si­dab­ro di­plo­mu. „Lie­tu­viš­ka dai­na la­bai stip­riai pla­ka mū­sų šir­dy­se“, – dė­ko­da­ma už įver­ti­ni­mą, juo džiau­gė­si va­do­vė Dai­va Pet­ri­kie­nė.  

Me­tų kul­tū­ros me­ce­na­tu pa­skelb­tas Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas. Šį ap­do­va­no­ji­mą at­si­ė­mė įmo­nės di­rek­to­rė An­ge­lė An­dri­ko­nie­nė.

No­mi­nan­tės pa­puoš­tos tai­ką ir šlo­vę sim­bo­li­zuo­jan­čiais lau­rų vai­ni­kais, ap­do­va­no­tos pre­mi­jo­mis, skulp­to­rių My­ko­lo Strio­gos ir Hen­ri­ko Ora­kaus­ko su­kur­tais dar­bais. Jas svei­ki­no ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys ir pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Ja­nic­kas, ar­ti­mie­ji, ko­le­gos.

Tą pa­čią die­ną kul­tū­ros cen­tre ati­da­ry­ta fo­to­me­ni­nin­ko, po­eto, ra­jo­no kul­tū­ros ta­ry­bos pir­mi­nin­ko Al­bi­no Ku­lie­šio fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da „Kū­rė­jų vei­dai“. Jo­je – apie pus­šim­tis dar­bų, ku­riuo­se įam­žin­ti sa­vo pa­sie­ki­mais gar­sūs mū­sų kraš­tie­čiai bei ki­ti me­ni­nin­kai.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ


2014-04-18-1 straipsnio 2 nuotr 2014-04-18-1 straipsnio 3 nuotr 2014-04-18-1 straipsnio 4 nuotr


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

lzukt.lt

Krašto turtas
Praeities integracija

Kuponas Ukmergės žinios

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar tikite, kad šią vasarą karantinas baigsis?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų