Siūloma keisti Renginių organizavimo taisykles

Kai ku­rios sa­vi­val­dy­bė­je ga­lio­jan­čios tai­syk­lės ir tvar­kos, pa­tvir­tin­tos prieš ge­rą de­šimt­me­tį, yra pa­se­nu­sios, ne­be­ati­tin­kan­čios šian­die­nos rei­ka­la­vi­mų. Vie­nos iš to­kių – Ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sio­se vie­to­se tai­syk­lės.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Mieste kasmet surengiama iki pusšimčio įvairių renginių.


 

Nau­ją­jį jų va­rian­tą su­da­rė sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus spe­cia­lis­tai bei dar­bo gru­pė ir tei­kia tvir­tin­ti ra­jo­no ta­ry­bai. Tai bus svars­to­ma ket­vir­ta­die­nį įvyk­sian­čia­me po­sė­dy­je.

Sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Lo­li­ta Ge­ruls­kie­nė sa­ko, kad iki šiol ga­lio­jan­čios Ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo Uk­mer­gės mies­te tvar­kos tai­syk­lės pa­tvir­tin­tos dar 2002 me­tais, to­dėl jo­se nė­ra ap­spręs­ta daug klau­si­mų, ky­lan­čių or­ga­ni­zuo­jant ren­gi­nius.

Sa­vo pa­sta­bas dėl ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos ne kar­tą reiš­kė įvai­rios vals­ty­bi­nės ir sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jos.

Skun­dų su­lauk­ta ir iš gy­ven­to­jų – dėl ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo vie­tų, jų me­tu ke­lia­mo triukš­mo. Ren­giant nau­ją­sias tai­syk­les, at­si­žvelg­ta į pa­sta­bas.

Pa­sak L. Ge­ruls­kie­nės, at­si­ran­da vis nau­jų ren­gi­nių, ku­rių or­ga­ni­za­vi­mo de­ta­lės ne­bu­vo ap­tar­tos tai­syk­lė­se. Tai – ir pas­ta­ruo­sius ke­le­tą me­tų į Uk­mer­gę už­su­kan­tis per ša­lį ke­liau­jan­tis Ka­lė­di­nis ka­ra­va­nas, įvai­rios au­to­mo­bi­lių var­žy­bos, bai­ke­rių or­ga­ni­zuo­ja­mos šven­tės, dvi­ra­ti­nin­kų žy­giai, įvai­rios re­kla­mi­nės ak­ci­jos.

Per de­šimt­me­tį pa­si­kei­tė ne tik ren­gi­nių po­bū­dis, bet ir jų skai­čius. Jei prieš ke­le­tą me­tų sa­vi­val­dy­bė gau­da­vo po 4–5 pra­šy­mus leis­ti or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nį, tai da­bar jų su­lau­kia­ma net de­šimt kar­tų dau­giau.

L. Ge­ruls­kie­nė aiš­ki­na, jog nau­jų tai­syk­lių pri­rei­kė ir to­dėl, kad, at­si­žvel­giant į pa­si­kei­tu­sį ren­gi­nių po­bū­dį, at­si­ran­da nau­jos są­vo­kos.

Nau­jo­sio­se ne­be­iš­si­ver­čia­ma be to­kių, kaip ko­mer­ci­nis, ne­ko­mer­ci­nis, re­kla­mi­nis, ne­rek­la­mi­nis. At­si­ra­do ir ne­su­dė­tin­go ren­gi­nio są­vo­ka. Ja­me nu­ma­to­ma iki 150 žiū­ro­vų.

Pa­gal se­ną­ją tvar­ką ren­gi­niams, vyks­tan­tiems pri­va­čio­je te­ri­to­ri­jo­je, ne­rei­kė­jo sa­vi­val­dy­bės lei­di­mo. Jei ta­ry­ba pri­tars nau­jam va­rian­tui, or­ga­ni­za­to­riai tu­rės su­de­rin­ti juos su sa­vi­val­dy­be ne­pri­klau­so­mai nuo vie­tos.

Kaip lai­ko­ma­si tai­syk­lė­se nu­ro­dy­tų rei­ka­la­vi­mų, kon­tro­liuos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tai bei po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai. Už pa­žei­di­mus teks at­sa­ky­ti ša­lies įsta­ty­mų nu­ma­ty­ta tvar­ka.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų