Stovykloje žengė gyvenimo tiltais

Vep­rių vai­kų va­sa­ros po­il­sio sto­vyk­lo­je įgy­ven­din­ta svei­ka­ti­ni­mo ir fi­zi­nio ak­ty­vi­ni­mo pro­gra­mos „Šven­to­sios vin­giai“ ant­ro­ji pa­mai­na „Gy­ve­ni­mo til­tai“.

 

Sto­vyk­lau­to­jams te­ko iš­mė­gin­ti įvai­rias už­duo­tis.


 

Da­ly­va­vo še­šias­de­šimt 14–18 me­tų sto­vyk­lau­to­jų iš Kel­mės, Vil­niaus, Kau­no, Kre­tin­gos, Jo­na­vos bei Uk­mer­gės ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gų.

„Gy­ve­ni­mo til­tų“ veik­los bu­vo skir­tos įvai­rių gy­ve­ni­mo si­tu­a­ci­jų bei ga­li­my­bių nag­ri­nė­ji­mui, psi­cho­lo­gi­niam at­spa­ru­mui stip­rin­ti. Mo­ky­ta­si kon­flik­tų spren­di­mo bū­dų, sa­vęs pa­ži­ni­mo, stre­so val­dy­mo. Mo­lio te­ra­pi­ja, vai­di­ni­mai, pa­sa­kų im­pro­vi­za­ci­ja – vi­sa tai da­vė ga­li­my­bę vai­kams pa­si­reikš­ti įvai­rio­se sri­ty­se.

Taip pat pa­reng­ta fi­zi­nio ak­ty­vu­mo pro­gra­ma. Vi­si kas ry­tą da­rė mankš­tą, da­ly­va­vo es­ta­fe­tė­se, žai­dė jud­riuo­sius žai­di­mus. Sto­vyk­lo­je gau­su įvai­raus in­ven­to­riaus, tad vai­kai tu­rė­jo ga­li­my­bę žais­ti sta­lo te­ni­są, bi­liar­dą, lau­ko šach­ma­tus, sta­lo fut­bo­lą, krep­ši­nį, tin­kli­nį, bad­min­to­ną.

Ant­rus me­tus sto­vyk­lo­je lan­kė­si Lie­tu­vos gam­tos fon­do gam­to­sau­gos spe­cia­lis­tas Re­mi­gi­jus Kar­puš­ka, ku­ris šie­met vai­kus su­pa­žin­di­no su šikš­nos­par­nių gy­ve­ni­mu. Jie su­ži­no­jo, kad šie gy­vū­nai yra la­bai svar­bi fau­nos da­lis.

Anot or­ga­ni­za­to­rių, dau­ge­lį nu­ste­bi­no mo­lio te­ra­pi­ja. Iš pra­džių kiek skep­tiš­kai nu­si­tei­kę, vai­kai vis la­biau įsi­trau­kė į šią veik­lą ir ga­liau­siai pri­ga­mi­no daug įvai­rių dir­bi­nių. Su­ti­ko su tuo, jog lip­dy­mas yra tik­rai ra­mi­nan­ti prie­mo­nė, pa­de­dan­ti įsi­gi­lin­ti į sa­ve bei val­dy­ti emo­ci­jas. Šau­nią lip­dy­mo pa­mo­ką ve­dė mo­ky­to­ja Dei­man­tė Ma­se­vi­čie­nė.

Vai­kams bu­vo su­reng­tas ir ne­tra­di­ci­nis žy­gis, ku­rio me­tu jie tu­rė­jo pa­si­kliau­ti įvai­riais po­jū­čiais, iš­sky­rus re­gė­ji­mą, ir nuo­lat jaus­ti ša­lia esan­čių drau­gų ran­ką bei pa­ra­mą.

Pas­ku­ti­nę die­ną jau­nuo­liai su­si­tel­kė prie no­rų ir sva­jo­nių, sa­vo gy­ve­ni­mo tiks­lų ir žings­nių jiems pa­siek­ti. Sto­vyk­los už­da­ry­mo me­tu įteik­ti ap­do­va­no­ji­mai šau­niau­siems da­ly­viams, nu­leis­ta sto­vyk­los vė­lia­va.

Pro­gra­mos va­do­vės Al­do­nos Ru­do­kie­nės tei­gi­mu, kiek­vie­nais me­tais sto­vyk­lo­je pra­leis­tas lai­kas vi­siems su­tei­kia ne­pa­mirš­ta­mų įspū­džių, nau­jų ži­nių, pa­tei­kia iš­šū­kių. Džiu­gu, kad su jais pui­kiai su­si­tvar­ko ir va­do­vai, ir vai­kai.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų