Lai­kas skie­py­tis nuo gri­po

Šią sa­vai­tę į skie­pų ka­bi­ne­tą at­ke­liaus mo­ka­ma vak­ci­na nuo gri­po. Vi­du­ti­niš­kai ji kai­nuos iki 30 li­tų. Pra­ėju­siais me­tais mo­ka­ma vak­ci­na­ci­ja pa­si­nau­do­jo per du šim­tai ra­jo­no gy­ven­to­jų. Pa­si­skie­pi­jo ir vi­si me­di­ci­nos dar­buo­to­jai. Skie­pų ka­bi­ne­te pro­fi­lak­tiš­kai skie­pi­ja­mi su­au­gu­sie­ji ir vai­kai, o vyks­tan­tys į už­sie­nio ša­lis skie­pi­ja­mi ir kon­sul­tuo­ja­mi apie to­se ša­ly­se plin­tan­čias už­kre­čia­mą­sias li­gas.
Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ
Ga­li­ma pa­si­skie­py­ti ir nuo He­pa­ti­to B, ku­rio vie­na do­zė kai­nuo­ja dau­giau nei 60 li­tų. Re­ko­men­duo­ti­nos 3 He­pa­ti­to B skie­pų do­zės. Skie­pi­ja­ma ir nuo vė­ja­rau­pių, er­ki­nio en­ce­fa­li­to, Žmo­gaus pa­pi­lo­mos vi­ru­so ir kt.
„Pa­cien­tai, ku­riuos var­gi­na kvė­pa­vi­mo ta­kų su­sir­gi­mai, plau­čių, au­sų už­de­gi­mai, no­riai skie­pi­ja­si vak­ci­na "Pneu­mo­vax 23". Ji veiks­min­ga 5 me­tus ir kai­nuo­ja 60 li­tų. Vai­ku­čiams iki pu­sės me­tų am­žiaus re­ko­men­duo­ja­ma "Ro­ta­rix" ge­ria­mo­ji vak­ci­na, ku­ri pa­de­da ap­sau­go­ti vai­ką nuo vi­du­ria­vi­mo ir vė­mi­mo, ku­rį su­ke­lia ro­ta­vi­ru­so in­fek­ci­ja. Ro­ta­vi­ru­so in­fek­ci­ja yra daž­niau­sia kū­di­kių ir ma­žų vai­kų sun­kaus vi­du­ria­vi­mo prie­žas­tis. Šios vak­ci­nos do­zė kai­nuo­ja 224 li­tus“, - pa­sa­ko­jo Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro skie­pi­ji­mų do­ku­men­ta­ci­jos ka­bi­ne­to ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­ja Je­ro­ni­ma Pa­li­daus­kie­nė.
Tam tik­rų gru­pių gy­ven­to­jų vak­ci­na­vi­mas nuo gri­po bus at­lie­ka­mas ne­mo­ka­mai. Pa­sak Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Vi­ta­li­jos Mo­tie­jū­nie­nės, ne­mo­ka­mai skie­py­ti bus pra­dė­ta spa­lio pa­bai­go­je. Im­tis to­kio eks­pe­ri­men­to – ne­mo­ka­mos vak­ci­na­ci­jos - pa­ska­ti­no sta­tis­ti­ka, by­lo­jan­ti, kad šia in­fek­ci­ja Lie­tu­vo­je kas­met už­si­kre­čia iki šim­to tūks­tan­čių žmo­nių. Gri­pas su­trik­do dar­bin­gu­mą, o jo kom­pli­ka­ci­jos net ga­li baig­tis mir­ti­mi. Pa­sak Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro skie­pi­ji­mų do­ku­men­ta­ci­jos ka­bi­ne­to ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­jos Je­ro­ni­mos Pa­li­daus­kie­nės, ne­mo­ka­mai skie­py­tis nuo gri­po kvie­čia­mi į ri­zi­kos gru­pes pa­ten­kan­tys žmo­nės. Pa­žei­džia­miau­siais lai­ko­mi vy­res­ni nei 65-erių me­tų as­me­nys, taip pat ser­gan­tie­ji lė­ti­nė­mis šir­dies, plau­čių, inks­tų li­go­mis, bron­chi­ne ast­ma, nėš­čios mo­te­rys, glo­bos ir slau­gos įstai­gų pa­cien­tai, svei­ka­tos su­tri­ki­mų tu­rin­tys vai­kai nuo 6 mė­ne­sių.
Šie­met bus skie­pi­ja­ma 2008/2009 me­tų skie­pi­ji­mo se­zo­nui skir­ta vak­ci­na, ku­rios su­dė­ty­je yra tri­jų gri­po vi­ru­sų pa­der­mių an­ti­ge­nai: A(H3N1), A(H1N1) ir B. A ti­po gri­po vi­ru­sas pa­pras­tai su­ke­lia se­zo­ni­nius gri­po ser­ga­mu­mo pa­ki­li­mus, o B ti­po gri­po vi­ru­sas yra pa­grin­di­nė pro­trū­kių ar­ba ser­ga­mu­mo pa­ki­li­mo prie­žas­tis. Ta­čiau pa­sak spe­cia­lis­tų, vie­no se­zo­no me­tu cir­ku­liuo­ja ir su­sir­gi­mus su­ke­lia ke­li gri­po vi­ru­sai. Gri­pas ypač pa­vo­jin­gas dėl su­ke­lia­mų kom­pli­ka­ci­jų. Sun­kiau­siai to­kias kom­pli­ka­ci­jas iš­tve­ria lė­ti­nė­mis li­go­mis ser­gan­tys ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nės. Me­di­kai per­spė­ja, kad kar­tu su gri­po vi­ru­sais ru­dens - žie­mos mė­ne­siais plin­ta ir dau­gy­bė ki­tų vi­ru­sų, ku­rie su­ke­lia ūmias vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jas ir ku­rių simp­to­mai ga­li bū­ti pa­na­šūs į gri­po. Ser­ga­mu­mas gri­pu ypač iš­au­ga sau­sį. Po skie­pi­ji­mo­si imu­ni­te­tas or­ga­niz­me su­si­for­muo­ja tik pra­ėjus dviem sa­vai­tėms, to­dėl pa­tar­ti­na jau da­bar pa­si­rū­pin­ti skie­pais.
Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų