Buriasi ir darbams, ir progoms

Vep­riuo­se gra­žiais ren­gi­niais pri­si­me­na­mi šiam kraš­tui nu­si­pel­nę žmo­nės, jų gy­ve­ni­mas, veik­la. Džiau­gia­si vep­riš­kiai ir tvar­ko­mais kul­tū­ros na­mais – iš­gra­žė­ju­sio­se pa­tal­po­se pla­nuo­ja­ma dar dau­giau su­si­ti­ki­mų. „Kiek pa­sta­ty­ta – tiek ne­tvar­ky­ta, – apie į penk­tą de­šim­tį „įko­pu­sį“ pa­sta­tą sa­ko Vep­rių se­niū­nė Da­lė Ur­bo­nie­nė.

 

Ni­jo­lės Pa­škaus­kie­nės nuotr.  Sa­lė­je – kon­cer­tas ir pa­ro­da...


 

Re­mon­tuo­ja­mės po tru­pu­tį, sku­tam, ta­pe­tuo­jam, da­žo­mės. Su­dė­jom sep­ty­nio­li­ka nau­jų lan­gų. Da­bar tvar­kom ve­dė­jos ka­bi­ne­tą, ar­tis­tų kam­ba­rį, laip­ti­nę į an­trą aukš­tą.“

Pa­sak jos, tal­ki­nin­kau­ja sa­viš­kiai: „Už­ten­ka sa­vų pa­jė­gų. Pa­de­da ir už pa­šal­pas ati­dir­ban­tie­ji, ir mū­sų dar­buo­to­jai – po pu­sę die­nos, kiek kas ga­li. Vis­ką da­rom iš sa­vęs: pa­tys už lan­gus su­mo­kė­jom apie 9000 li­tų, o kiek at­si­eis to­les­ni dar­bai – skai­čiuo­sim.“

Sva­jo­ja­ma su­tvar­ky­ti ir kul­tū­ros na­mų sa­lę. „Ta­čiau ji – aukš­ta, sa­vom pa­jė­gom jau nie­ko ne­ga­lim pa­da­ry­ti, taip pa­pras­tai žmo­gaus ne­už­kel­sim. Be­lie­ka vil­tis pa­gal­bos. Ke­lia rū­pes­čių ir ava­ri­nė ka­ti­li­nė, bet kol ne­bus fi­nan­sa­vi­mo, tol varg­sim“, – pa­sa­ko­jo se­niū­nė.

Už­tat pa­si­džiau­gė gra­žiu vep­riš­kius sa­vait­ga­lį gau­siai su­bū­ru­siu ren­gi­niu. Se­niū­ni­jo­je pa­mi­nė­tos Vep­rių kraš­te gi­mu­sio Pau­liaus Ga­lau­nės, dai­lė­ty­ri­nin­ko, mu­zie­ji­nin­ko, vi­suo­me­nės vei­kė­jo, 125-osios gi­mi­mo me­ti­nės. 1890 m. sau­sio 25 d. P. Ga­lau­nė gi­mė Pa­ge­le­žiuo­se.

Ta pro­ga au­ko­tos šven­tos mi­šios Vep­rių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ro­žan­či­nės baž­ny­čio­je. Vė­liau vi­si rin­ko­si se­niū­ni­jo­je. „Sma­gu – daug žmo­nių su­lau­kėm, ir vep­riš­kių, ir iš Sli­žių at­va­žia­vo. Uk­mer­gės li­te­ra­tų vi­są bū­rį tu­rė­jom“, – pa­sa­ko­jo se­niū­nė.

Apie P. Ga­lau­nę pa­sa­ko­jo Le­o­no­ra Jan­ke­liū­nie­nė, ki­ti sve­čiai. Su­reng­ta spau­di­nių pa­ro­dė­lė, da­ly­viai klau­sė­si Ed­var­do Ra­tau­to va­do­vau­ja­mo in­stru­men­ti­nio an­sam­blio at­lie­ka­mų mu­zi­ki­nių kū­ri­nių.

„La­bai šil­tas bu­vo ren­gi­nys – su­si­ė­jom, pa­si­džiau­gėm. Ma­lo­nu, kad, pra­ėjus tiek me­tų, ne­už­mirš­tas toks di­dis žmo­gus, o mū­sų žmo­nės ne­pra­ra­dę tos dva­sios“, – sa­ko D. Ur­bo­nie­nė.

Žy­mų kraš­tie­tį pri­me­na ir jo gar­bei pa­sta­ty­tas at­mi­ni­mo pa­min­klas. 1990 me­tais, mi­nint P. Ga­lau­nės 100-ąsias gi­mi­mo me­ti­nes, gy­ve­na­mo­jo na­mo vie­tą, kur gi­mė ir au­go šis kul­tū­ros vei­kė­jas, pa­puo­šė Ri­man­to Zin­ke­vi­čiaus su­kur­tas kop­lyt­stul­pis su Rū­pin­to­jė­lio skulp­tū­ra.

Pa­sak se­niū­nės, šie­met Vep­riuo­se mi­ni­ma ir dau­giau gar­bių šio kraš­to žmo­nių ju­bi­lie­ji­nių su­kak­čių. Tarp jų – vai­kys­tę Vep­riuo­se pra­lei­du­sio dra­ma­tur­go, po­eto Pet­ro Vai­čiū­no (1890–1959).

Ju­bi­lie­jaus pro­go­mis ren­gia­ma­si svei­kin­ti po­etą ir pro­zi­nin­ką Vy­tau­tą Jan­ci­ke­vi­čių, po­etę, Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­mų­jų ra­šy­to­jų są­jun­gos na­rę L. Jan­ke­liū­nie­nę, iš­ki­lų kraš­tie­tį Ste­po­ną Jan­ke­liū­ną.

Šią sa­vai­tę se­niū­ni­jo­je ati­da­ry­ta ša­lia Vep­rių įsi­kū­ru­sių, iš JAV su­grį­žu­sių me­ni­nin­kų Arū­no Ku­li­kaus­ko fo­to­gra­fi­jų bei jo žmo­nos Ok­sa­nos gra­fi­kos dar­bų pa­ro­da.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

2015-01-30-5 straipsnio 2 nuotr


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų