Melžėjų varžytuvėse įgyja žinių

Res­pub­li­ki­nis švie­tė­jiš­kas ren­gi­nys „Ge­riau­si mel­žė­jai“ jau ta­po tra­di­ci­ja ir mū­sų ra­jo­ne. Mel­žė­jų var­žy­tu­vės ra­jo­ne su­reng­tos šeš­tą kar­tą.

 

 

Mel­žė­jų var­žy­tu­vės ra­jo­ne su­reng­tos šeš­tą kar­tą.


 

Šį ren­gi­nį ra­jo­ne ini­ci­ja­vo ir or­ga­ni­za­vo Uk­mer­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vy­riau­sio­ji ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ja-ins­pek­to­rė Da­nu­tė Už­ku­rė­ly­tė. Dėl ge­riau­sio mel­žė­jo var­do da­ly­viai var­žė­si Vid­man­to Ba­lan­džio ūky­je, esan­čia­me Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je, Krikš­tė­nų kai­me.

Šie­met pa­si­tik­rin­ti ži­nias bei su­ži­no­ti nau­jų mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų, ku­rių pri­va­lu lai­ky­tis mel­žiant, pa­no­ro 8 ra­jo­no mel­žė­jai. Pa­na­šus skai­čius mel­žė­jų da­ly­va­vo ir anks­tes­nė­se, ta­čiau or­ga­ni­za­to­rė sa­ko, jog šis kon­kur­sas po­pu­lia­rė­ja, nes už­si­re­gist­ruo­ja ir nau­ji da­ly­viai.

Šie­met pir­mą kar­tą da­ly­va­vo Auš­ra Bur­nei­kie­nė iš V. Ba­lan­džio ūkio, Vi­lius Kas­pe­ra­vi­čius iš Egi­di­jaus Ce­siu­lio ūkio. An­trą kar­tą da­ly­va­vo Lai­ma Pa­žins­kai­tė iš E. Ce­siu­lio ūkio, Skais­tė Za­ka­raus­kai­tė iš Va­len­to Var­no ūkio bei Ja­ni­na Ge­lū­nie­nė iš Ig­no Ge­lū­no ūkio.

Vai­da La­to­žie­nė iš S. Po­ciū­no ūkio, ūki­nin­kės Zo­fi­ja Griš­ke­vi­čie­nė ir Aud­ro­nė Kaz­laus­kie­nė – nuo­la­ti­nės šių var­žy­tu­vių da­ly­vės.

D. Už­ku­rė­ly­tė sa­ko, kad pa­grin­di­nis ren­gi­nio „Ge­riau­si mel­žė­jai 2014“ tiks­las ir už­da­vi­nys – kel­ti pie­no ga­min­to­jų kva­li­fi­ka­ci­ją bei keis­tis pa­ty­ri­mu ir in­for­ma­ci­ja. „Tik lai­kan­tis rei­ka­la­vi­mų bus pa­ga­min­tas aukš­čiau­sios ko­ky­bės pie­nas, tai­syk­lin­gai nau­do­jant mel­ži­mo tech­ni­ką, pie­no ga­my­ba bus ra­cio­na­li, di­di­na­mas dar­bo na­šu­mas“, – tei­gia pa­šne­ko­vė.

Mū­sų ra­jo­ne vy­ku­sio­se var­žy­tu­vė­se da­ly­va­vo ne­ma­žai jau­ni­mo. Tai ren­gė­jams svar­bu, nes ug­do­ma pro­fe­sio­na­li pa­mai­na pie­no ga­my­bo­je.

Mel­ži­mo var­žy­tu­vės pa­de­da iš­aiš­kin­ti ge­riau­sius ra­jo­no ir ša­lies mel­žė­jus. Da­ly­viai tu­rė­jo at­sa­ky­ti į te­ori­nius klau­si­mus, pa­de­monst­ruo­ti mel­ži­mo bei melž­tu­vo sa­ni­ta­ri­nio ap­do­ro­ji­mo įgū­džius.

D. Už­ku­rė­ly­tė sa­ko, kad var­žy­tu­vės nau­din­gos ir tuo, jog kai ku­rie mel­žė­jai įpra­tę dirb­ti ne vi­sai tei­sin­gai. Da­ly­vau­da­mi švie­tė­jiš­kuo­se ren­gi­niuo­se jie įgy­ja ži­nių, kaip ga­min­ti ko­ky­biš­ką pie­ną, nau­do­ti pa­žan­giau­sias tech­no­lo­gi­jas.

Var­žy­tu­vių lai­mė­to­ja – il­ga­me­tė kon­kur­sų da­ly­vė Aud­ro­nė Kaz­laus­kie­nė. Ben­dras ba­lų skai­čius – 138 iš 150 ga­li­mų su­rink­ti. Mel­žiant sto­vė­ji­mo vie­to­je dau­giau­sia ba­lų su­rin­ko Zo­fi­ja Griš­ke­vi­čie­nė. Auš­ra Bur­nei­kie­nė ge­riau­siai at­li­ko so­ma­ti­nių ląs­te­lių nu­sta­ty­mą. Tri­jų pir­mų vie­tų lai­mė­to­jos spa­lio 17 d. vyks į mel­žė­jų šven­tę Si­dab­ra­ve, Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne.

Or­ga­ni­za­to­riai dė­ko­ja vi­siems ren­gi­nio rė­mė­jams, Krikš­tė­nų kai­mo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kei Da­liai Ba­ni­šaus­kai­tei, se­niū­nai­tei Ja­ni­nai Svet­li­kaus­kie­nei, ūki­nin­kui Vid­man­tui Ba­lan­džiui.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų