Miesto kapinės prašviesėjo

Ke­lias pas­ta­rą­sias sa­vai­tes Uk­mer­gės ka­pi­nė­se ūžia elek­tri­niai pjūk­lai: Pa­ši­lės ir Vaiž­gan­to ka­pi­nė­se pjau­na­mi se­ni pa­vo­jų ke­lian­tys me­džiai. Mies­to se­niū­ni­jos ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­jas Jo­nas Mo­tie­jū­nas pa­sa­ko­jo, kad per jo il­gą dar­bo pa­tir­tį šie me­tai – pir­mie­ji, kai pa­ga­liau iš es­mės im­ta­si se­niai pri­bren­du­sių dar­bų.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ka­pi­nė­se pjau­na­mi me­džiai.


 

Lig šiol per di­des­nę vėt­rą jis ir nak­ti­mis ne­mie­go­da­vęs – su ne­ri­mu lau­kė pra­ne­ši­mų apie ka­pi­nė­se ga­lė­ju­sius nu­virs­ti me­džius. To­kių rū­pes­čių dau­giau­siai bu­vo te­kę pa­tir­ti pra­ėju­sią va­sa­rą, kai dėl lūž­tan­čių ša­kų nu­ken­tė­jo ne vie­na ka­pa­vie­tė.

J. Mo­tie­jū­nas pa­sa­ko­jo, kad pas­ta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis ka­pi­nė­se me­džius pjau­na ke­lios įmo­nės. UAB „Uk­mer­gės ver­smė“ žel­di­nių tvar­ky­mo dar­bams yra lai­mė­ju­si kon­kur­są. Šios įmo­nės dar­bi­nin­kai su bokš­te­liu pjau­na ava­ri­nius kle­vus ir lie­pas pa­lei Vaiž­gan­to ir Pa­ši­lės tvo­rą. Vi­siems jiems pjau­ti iš­duo­ti lei­di­mai.

Ki­tos įmo­nės iš Kau­no dar­bi­nin­kai at­lie­ka ge­ro­kai su­dė­tin­ges­nius dar­bus – me­džius pjau­na pa­čio­se ka­pi­nė­se, tarp pa­min­klų, o ne pa­tvo­ry­je. Čia jau rei­kia spe­cia­lios įran­gos. Pa­si­tel­kę ją aukš­ta­li­piai me­dį nuo vir­šaus rai­ko ka­la­dė­mis, taip, kad šios nie­ko ne­už­kliu­dy­tų.

Vaiž­gan­to ka­pi­nė­se kau­nie­čiai, pa­sak J. Mo­tie­jū­no, jau nu­pjo­vė 12 kle­vų, lie­pų, uo­sių, o Pa­ši­lės ka­pi­nė­se – du: se­ną lie­pą ir pu­šį. At­vy­ko net trys aukš­ta­li­pių bri­ga­dos, tad dar­bai vy­ko la­bai ope­ra­ty­viai.

Uk­mer­gės ka­pi­nė­se vyks­tan­čiuo­se dar­buo­se ak­ty­viai da­ly­vau­ja ir už pa­šal­pas ati­dir­ban­tys uk­mer­giš­kiai. Kas­dien ša­kas tvar­ko, krau­na ir šluo­ja apie 10 žmo­nių.

J. Mo­tie­jū­nas ti­ki­na ga­vęs są­ra­šą so­cia­liai rem­ti­nų, dau­gia­vai­kių šei­mų, ku­rioms nu­ro­dy­ta pa­do­va­no­ti ku­rui tin­ka­mos me­die­nos.

„Mal­kas ve­žėm Pau­pio, Ge­di­mi­no, Ka­rei­vi­nių, Baž­ny­čios gat­vė­se gy­ve­nan­čioms šei­moms“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas. Pa­sak jo, ku­ru žie­mai to­kiu bū­du bu­vo ap­rū­pin­ta ir Klai­pė­dos gat­vė­je esan­ti ne­įga­lių­jų drau­gi­ja.

Ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­jas sa­kė, kad kliū­nan­čių ne­rei­ka­lin­gų me­džių ka­pi­nė­se dar li­kę. Da­bar dar­bų at­lie­ka­ma tiek, kiek yra lė­šų.

Uk­mer­gės se­niū­nė Zi­ta Pe­čiu­lie­nė pa­sa­ko­jo, kad vi­sų pen­kių mies­te esan­čių ka­pi­nių prie­žiū­rai me­tams iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to bu­vo skir­ta apie 150 tūkst. li­tų. Pa­sak se­niū­nės, ka­dan­gi ne­ma­žai dar­bų nu­dirb­ta pa­si­tel­kus už so­cia­li­nes pa­šal­pas ati­dir­ban­čius žmo­nes, pa­vy­ko su­tau­py­ti pi­ni­gų ava­ri­nių me­džių pjo­vi­mui.

Anot se­niū­nės, šiems dar­bams skir­ta apie 120 tūkst. li­tų. Ka­dan­gi žie­ma – pa­to­giau­sias lai­kas jiems at­lik­ti, vėl prie šių dar­bų bus grįž­ta tik po me­tų.

Z. Pe­čiu­lie­nė pa­ti­ki­no, kad į mi­nė­tą su­mą ne­įei­na pi­ni­gai, ku­riais bus at­si­skai­ty­ta su kau­nie­čiais aukš­ta­li­piais. Tai esą at­ski­ra biu­dže­to ei­lu­tė. Vie­no me­džio nu­pjo­vi­mas pas juos kai­nuo­ja apie 1000 li­tų.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų