Miesto šventės akcentai sudėlioti

Jau su­dė­lio­ti pa­grin­di­niai Mies­to šven­tės ak­cen­tai. Li­kus dviem mė­ne­siams iki ge­gu­žės 30-ąją vyk­sian­čios svar­biau­sios Uk­mer­gės šven­tės pa­reng­ta pre­li­mi­na­ri jos pro­gra­ma ir šū­kis – „Su­si­ei­ki­me, kai­my­nai“. Sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Lo­li­ta Ge­ruls­kie­nė pa­sa­ko­jo...

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


 

...Kad šven­tės te­ma ap­ima ne tik per tvo­rą gy­ve­nan­čių žmo­nių kai­my­nys­tę. Tai taip pat ir mies­tų, et­no­gra­fi­nių re­gio­nų bei vals­ty­bių kai­my­nys­tė.

Mig­ra­ci­jos tar­ny­bo­je do­mė­ta­si, ko­kių ša­lių at­sto­vai Uk­mer­gė­je gy­ve­na. Pa­aiš­kė­jo, kad čia nuo se­niau­sių lai­kų gy­ve­no ne tik žy­dai, ru­sai, ro­mai. Egip­to, Pran­cū­zi­jos, Ki­ni­jos, Ita­li­jos, Uk­rai­nos, Ira­no, Bal­ta­ru­si­jos, Azer­bai­dža­no, Li­ba­no, Suo­mi­jos, Šve­di­jos, Ka­zach­sta­no, Ira­ko, In­di­jos, Gru­zi­jos, Bul­ga­ri­jos, Nor­ve­gi­jos, Vo­kie­ti­jos, Lat­vi­jos, Bel­gi­jos ar Olan­di­jos pi­lie­čiai taip pat yra lei­dę šak­nis į mū­sų kraš­to že­mę.

Ti­ki­ma­si ei­ty­nė­se ge­gu­žės 30-ąją pa­ma­ty­ti įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vus, pa­si­puo­šu­sius bū­tent šių ša­lių na­cio­na­li­nių kos­tiu­mų ak­cen­tais.

Mies­te ke­ti­na­ma vėl sta­ty­ti per­nai vi­sus su­ža­vė­ju­sią bro­mą. Tik prie jos puo­šy­bos šie­met bus ra­gi­na­ma pri­si­jung­ti kuo dau­giau or­ga­ni­za­ci­jų, mat nu­pin­ti žo­ly­nų vai­ni­kus – sun­kus ir il­gas dar­bas.

Be tra­di­ci­nių ei­ty­nių lau­kia­ma ir dau­giau uk­mer­giš­kių pa­mėg­tų at­rak­ci­jų – ati­da­ry­mo šven­tės, tau­to­dai­li­nin­kų mu­gės, spor­to ren­gi­nių.

Lau­kia­ma ne­įpras­tai di­de­lio už­sie­nio ša­lių sa­vi­veik­li­nin­kų de­san­to. Su­ma­ny­ta pa­si­nau­do­ti kaip tik tą sa­vait­ga­lį sos­ti­nė­je vyk­sian­čiu tarp­tau­ti­niu fes­ti­va­liu „Skam­ba skam­ba kan­kliai“. Į Uk­mer­gę ke­ti­na­ma pa­kvie­ti ja­me da­ly­vau­sian­čius už­sie­nie­čius. Tu­rė­tų kon­cer­tuo­ti ir gru­pė „Vai­ras“.

Gra­žus tra­di­ci­nis ak­cen­tas – mies­to šven­tės pro­ga puo­šia­ma Vie­nuo­ly­no gat­vė. Šių me­tų puo­šy­bos te­ma – „Var­te­liai“.

VšĮ „Ly­de­rių kar­ta“ ben­dra­dar­biau­da­ma su Uk­mer­gės prieš­gais­ri­ne gel­bė­ji­mo tar­ny­ba ir Jū­rų skau­tais or­ga­ni­zuos bai­da­rių ir plaus­tų var­žy­bas Šven­tą­ja, sta­dio­ne šven­tės iš­va­ka­rė­se vyks Lie­tu­vos po­li­ci­jos ga­liū­nų var­žy­bos, pa­ro­do­mą­ją pro­gra­mą ro­dys ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų