Modernaus meno nesuprato

Uk­mer­giš­kė Ona, gy­ve­nan­ti A. Vie­nuo­lio gat­vė­je, iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę apie Vie­nuo­ly­no ir Va­sa­rio 16-osios gat­vių kam­pe ant na­mo sie­nos iš­ka­bin­tą me­ni­nę ak­ci­ją. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad ei­da­ma į tur­gų, vi­sai ne­se­niai stab­te­lė­jo ties keis­tais ant na­mo iš­ka­bin­tais kū­ri­niais – me­ta­li­niais ap­rū­di­ju­siais rė­me­liais.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Vasario 16-osios gatvėje ant namo sienos – meninė akcija.


 

Per­skai­čiu­si įrė­min­tą ei­lė­raš­tį ir su­pra­tu­si, kad tai – me­ni­nė ak­ci­ja, mo­te­ris ne­no­ri su tuo su­tik­ti.

Jai toks me­nas pa­si­ro­dė ne­su­pran­ta­mas, nie­ko apie ak­ci­ją ir spau­do­je ne­bu­vo skai­čiu­si. „Man tie rė­me­liai – ne me­nas, o tik­ras ko­lum­ba­riu­mas. Pa­kal­bi­nau vy­rą prie dvi­ra­čių kios­ko. Jam pa­si­ro­dė, kad čia su­trū­ki­nė­ju­sią ply­tų sie­ną taip ban­dy­ta su­tvir­tin­ti“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė.

Jos įsi­ti­ki­ni­mu, Uk­mer­gės me­ni­nin­kai gė­lė­tų puo­se­lė­ti gro­žį, o ne reng­ti abe­jo­ti­nus pro­jek­tus.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Ju­lius Za­rec­kas pa­sa­ko­jo, jog me­ni­nę ak­ci­ją, į ku­rią at­krei­pė dė­me­sį mū­sų skai­ty­to­ja, su­gal­vo­jo Uk­mer­gės me­no drau­gi­jos na­riai. Jie pa­ren­gė pro­jek­tą, ku­rio es­mė – įpras­min­ti mū­sų pro­se­ne­lius.

Tam pa­si­rink­ta ga­na uni­ka­li ne­tin­kuo­ta ply­tų sie­na. Ant kai ku­rių jos ply­tų ma­ty­ti įspaus­ti pirš­tų ans­pau­dai. Jie ma­ži, tai­gi ma­no­ma, kad gal vai­kų, tal­ki­nu­sių ply­ti­nė­je. Tai ir no­rė­ta įpras­min­ti, tad pirš­tų ans­pau­dai įrė­min­ti rė­me­liuo­se. Rū­di­jan­tys rė­me­liai – vie­nas iš su­ma­ny­mo as­pek­tų, at­spin­din­čių lai­ko po­jū­tį.

04-05-5 straipsnio 2 nuotr


 

„Jei ku­riam žmo­gui nė­ra gra­žu, tai dar ne­reiš­kia, kad iš tie­sų nė­ra gra­žu. Mo­der­nus me­nas – ne tik tie­siog vaiz­das. Tai tam tik­ra idė­ja“, – me­no ir gro­žio su­pra­ti­mu da­li­no­si J. Za­rec­kas.

Pa­sak jo, pro­jek­tą „Mo­li­niai pro­tė­vių laiš­kai“ Uk­mer­gės me­no drau­gi­ja pa­ren­gė dau­giau nei prieš tre­jus me­tus. Prieš po­rą me­tų pro­jek­tas, ku­rio ver­tė 750 li­tų, bu­vo fi­nan­suo­tas iš ra­jo­no biu­dže­to Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų rė­mi­mo lė­šų.

Iš skir­tų­jų lė­šų pa­ga­min­ta ir pri­tvir­tin­ta 12 me­ta­li­nių rė­me­lių bei len­ta su ei­liuo­tu uk­mer­giš­kio Egi­di­jaus Da­ru­lio teks­tu. Pro­jek­tas de­rin­tas su pa­sta­to sa­vi­nin­ku, su ar­chi­tek­tais.

„Ver­ti­nant pro­jek­tą aš, kaip jo au­to­rius, ne­da­ly­va­vau. Bet ko­mi­si­jai jis pa­si­ro­dė įdo­mus“, – pa­sa­ko­jo J. Za­rec­kas. Jo nuo­mo­ne, iš ki­tų ne­vy­riau­sy­bi­nių pro­jek­tų šis iš­si­sky­rė no­va­to­riš­ka idė­ja. Dau­gu­ma or­ga­ni­za­ci­jų lė­šų pra­šo tik ren­gi­niams.

J. Za­rec­kas pa­tvir­ti­no, kad pro­jek­tas ne­bu­vo ofi­cia­liai pri­sta­ty­tas vi­suo­me­nei. Tie­siog ne­at­ro­dė, jog tai rei­ka­lin­ga.

Pa­sak jo, šie­met ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos ir ra­jo­no me­ni­nin­kai taip pat tu­ri nau­jų su­ma­ny­mų ir ti­ki­si, kad juos įgy­ven­din­ti sa­vo lė­šo­mis pa­dės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Kul­tū­ros ir kū­ry­bi­nės veik­los ska­ti­ni­mo pro­gra­mai įgy­ven­din­ti šie­met skir­ta 13 tūks­tan­čių li­tų.  

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų