Uk­mer­gės li­go­ni­nės Pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos sky­rius ne­se­niai pa­mi­nė­jo de­šim­ties me­tų su­kak­tį. Nors sky­rius įkur­tas ba­lan­džio 1-ąją – Juo­kų ir me­la­gių die­ną, links­my­bės čia be­si­gy­dan­čių­jų gy­ve­ni­me – re­tas da­ly­kas.

 

Sky­riaus pa­cien­tai – sun­kių ne­ga­lių į pa­ta­lą pa­gul­dy­ti žmo­nės.

Pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos sky­rius li­go­ni­nės pa­tal­po­se 2004-ai­siais bu­vo įkur­tas pa­si­kei­tus anuo­me­ti­niai tvar­kai ir pa­val­du­mui. Iki tol jis bu­vo pri­skir­tas Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trui ir bu­vo įsi­kū­ręs at­ski­ra­me pa­sta­te.

Pa­sak sky­riaus ve­dė­jos An­ge­lės Če­pe­lie­nės, čia kas­dien gy­do­ma per 80 pa­cien­tų. Tai sun­kūs li­go­niai, ku­riems rei­ka­lin­ga nuo­la­ti­nė slau­ga. Di­džio­ji da­lis – itin gar­baus am­žiaus, o jau­nes­nie­ji, ku­rių vos ke­li, – itin sun­kių ne­ga­lių pri­ra­kin­ti prie lo­vų.

Pa­lia­ty­vio­ji pa­gal­ba tei­kia­ma daž­niau­siai on­ko­lo­gi­nė­mis ar ki­to­mis sun­kio­mis li­go­mis ser­gan­tie­siems. Die­ną ir nak­tį jiems rei­ka­lin­ga nuo­la­ti­nė slau­ga. Čia ne­lai­min­gie­ji gy­do­mi tiek, kiek rei­kia. De­ja, daž­na pa­bai­ga – žva­ke­lė prie ve­lio­nio lo­vos...

Re­ta sa­vai­tė, kad ku­ris sky­riaus pa­cien­tų ne­iš­ei­tų Ana­pi­lin. Vi­sus de­šimt me­tų sky­riui va­do­vau­jan­ti, 46 me­tų me­di­kės pa­tir­tį tu­rin­ti A. Če­pe­lie­nė sa­ko, kad prie mir­ties ne­įma­no­ma pri­pras­ti. Dar­buo­to­jos ir mal­dą su­kal­ba, ir žva­ke­lę už­de­ga, taip ati­duo­da­mos pa­gar­bą tiems, ku­riais pa­čios rū­pi­na­si iki pas­ku­ti­nio jų ato­dū­sio.

Pa­sak ve­dė­jos, sky­riu­je yra vi­sa bū­ti­na šiuo­lai­ki­nė slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo įran­ga. Pro­ce­dū­ras at­lie­ka rei­kia­mą kva­li­fi­ka­ci­ją ir dar­bo pa­tir­tį tu­rin­čios dar­buo­to­jos, pa­cien­tams tai­ko­ma ki­ne­zi­te­ra­pi­ja, er­go­te­ra­pi­ja, ma­sa­žas, su­tei­kia­mos so­cia­li­nio dar­buo­to­jo, psi­cho­lo­go pa­slau­gos.

Ta­čiau čia die­nas lei­džian­tie­ji daž­nai la­biau­siai ver­ti­na žmo­giš­ką at­jau­tą, rū­pes­tį, ge­rą žo­dį...

Li­go­nių kai­ta bū­na ir ki­to­kia – jie iš­ke­liau­ja į pen­sio­na­tus ar ar­ti­mų­jų na­mus. Pla­nuo­ja­ma, kad at­ei­ty­je sky­riu­je bus ke­le­tas mo­ka­mų lo­vų.

A. Če­pe­lie­nė ap­gai­les­tau­ja dėl mū­sų Vy­riau­sy­bės at­mes­ti­no po­žiū­rio į to­kius, kaip jų sky­riaus, li­go­nius. Fi­nan­sa­vi­mas, pa­sak jos, žen­kliai per ma­žas, o dar­buo­to­jų krū­viai – mil­ži­niš­ki.

Pa­vyz­džiui, nak­ti­nių bu­dė­ji­mų me­tu slau­gy­to­jai ir pa­dė­jė­jai ne­re­tai ten­ka rū­pin­tis 37 prie pa­ta­lo pri­kaus­ty­tais ar ap­lin­kos ne­su­vo­kian­čiais žmo­nė­mis.

„Ma­nau, kad mū­sų įstai­gos ad­mi­nist­ra­ci­ja da­ro vis­ką, kas įma­no­ma. Kai nu­vyks­tu pa­žiū­rė­ti, kaip gy­ve­na ki­ti Lie­tu­vo­je, ma­tau – bū­na ir daug blo­giau“, – pa­sa­ko­jo ve­dė­ja.

Kad už­si­mirš­tų nuo sun­kių dar­bų, ju­bi­lie­jaus pro­ga li­go­ni­nės Pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos sky­riaus dar­buo­to­jos su­ren­gė va­ka­ro­nę ir su­lau­kė gra­žių svei­ki­ni­mų.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar domitės artėjančiais Seimo rinkimais?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų