Spausdinti šį puslapį

Gaisras darželyje buvo netikras

Tre­čia­die­nio ry­tą Li­nų gat­vė­je, prie vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio „Bu­ra­ti­nas“ su­va­žia­vo daug gais­ri­nių au­to­mo­bi­lių, spe­cia­lių­jų tar­ny­bų tech­ni­kos. Dar­že­li­nu­kai ir dar­buo­to­jai bu­vo eva­kuo­ti. Lai­mė, jo­kia ne­lai­mė įstai­go­je ne­įvy­ko – tai te­bu­vo mo­ko­mo­sios ug­nia­ge­sių pra­ty­bos.

 

Dai­vos Zim­blie­nės nuotr. Su­reng­tos mo­ko­mo­sios ug­nia­ge­sių pra­ty­bos.


 

Pa­gal sce­na­ri­jų gais­ras ki­lo ant­ra­me pa­sta­to aukš­te, rū­bi­nė­je. Pa­tal­po­je įstri­gę li­ko 10 vai­kų ir dar­buo­to­ja.

Pa­si­nau­do­jus mu­lia­žais įstri­gu­sie­ji ant­ra­me aukš­te bu­vo iš­va­duo­ti ir nu­kel­ti ko­pė­čio­mis.

Į įvy­kio vie­tą pen­kiais au­to­mo­bi­liais at­sku­bė­ję ug­nia­ge­siai pir­miau­siai va­da­vo ne­ga­lin­čiuo­sius iš­trūk­ti iš ta­ria­mos ug­nies gniauž­tų.

Apie 60 dar­že­li­nu­kų ir dar­buo­to­jų jau bu­vo spė­ję eva­kuo­tis. Ste­bė­da­mi įvy­kius jie įstai­gos kie­me pra­bu­vo apie va­lan­dą. Per tą lai­ką ta­ria­mas gais­ras bu­vo už­ge­sin­tas.

Į įvy­kio vie­tą at­sku­bė­jo ir po­li­ci­jos, grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liai. Ug­nia­ge­siai „Bu­ra­ti­no“ auk­lė­ti­niams pa­pa­sa­ko­jo apie tai, kaip svar­bu at­sar­giai elg­tis su ug­ni­mi, lei­do ap­žiū­rė­ti gais­ri­nius au­to­mo­bi­lius ir įran­gą.

Pa­sak Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jo Dai­niaus Vyš­niaus­ko, vai­kų lop­še­lis-dar­že­lis pra­ty­boms bu­vo pa­si­rink­tas pir­mą kar­tą. Vi­sų pra­ty­bų da­ly­vių veiks­mai įver­tin­ti tei­gia­mai.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)