Spausdinti šį puslapį

Gesino degančius žolynus

Ug­nia­ge­siams da­bar pats dar­by­me­tis. Dėl lieps­no­jan­čių žo­ly­nų kas­dien už­re­gist­ruo­ja­ma tiek gais­rų, kiek jo­kiu ki­tu me­tų lai­ku. Per pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gės ra­jo­no prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­siai į to­kius gais­rus iš­vy­ko 8 kar­tus.

 

Ko­vo 4 d. at­vi­ro­je te­ri­to­ri­jo­je Žel­vos se­niū­ni­jo­je Ba­jo­rų kai­me 50 arų plo­te iš­de­gė sau­sa per­nykš­tė žo­lė. Ko­vo 8 d. pa­na­šus gais­ras įvy­ko Vi­diš­kių se­niū­ni­jo­je Zu­jų kai­me ir pa­čia­me Vi­diš­kių mies­te­ly­je, kur žo­lė de­gė 10 arų plo­te.

Ko­vo 9 d. žo­ly­nai de­gė Kau­no gat­vė­je. Tą pa­čią die­ną Pa­bais­ko se­niū­ni­jo­je Burt­kai­mio kai­me pa­na­šus gais­ras įsi­plies­kė net 9 hek­ta­rų, o Tau­jė­nų se­niū­ni­jo­je Užu­lė­nio kai­me – 1 hek­ta­ro plo­te.

Gais­rai ne­si­liau­ja ir šią sa­vai­tę.

Ko­vo 10 d. Že­mait­kie­mio se­niū­ni­jos Avi­žie­nių kai­me su­de­gė 400 arų žo­lės, Mart­no­nių kai­me – 300 arų žo­lės ir 10 ri­ti­nių šie­no. Mies­te ties Nuo­te­kų ir Jau­ni­mo gat­vių san­kry­ža de­gė 20 arų pie­vos.

Ko­vo 11 d. Del­tu­vos se­niū­ni­jos Le­on­po­lio kai­me su­de­gė 300, Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jos Že­ruo­lių kai­me – 8, Žel­vos se­niū­ni­jos Lau­mė­nų kai­me –100 arų per­nykš­tės žo­lės. Šven­tu­pės gy­ven­vie­tė­je de­gė 500 arų plo­tas. Žo­lė de­gė ir mies­to te­ri­to­ri­jo­je – Ka­rei­vi­nių ir Vy­tau­to gat­vė­se.

Ko­vo 12 d. gais­rui iš­plis­ti ne­leis­ta Žel­vos se­niū­ni­jo­je Mo­li­nės kai­me. Čia spė­jo su­deg­ti 50 arų iš­džiū­vu­sios žo­lės.

Prieš­gais­ri­nė­je tar­ny­bo­je bū­ta ir ki­to­kių pra­ne­ši­mų – ko­vo 12 d. Vep­rių se­niū­ni­jo­je Paup­lių kai­me de­gė ūki­nis pa­sta­tas. Su­de­gė apie 20 kvad­ra­ti­nių met­rų sto­go.

Tą pa­čią die­ną Nuo­te­kų gat­vė­je iš­gel­bė­tas me­ta­li­nė­je tvo­ro­je įstri­gęs šuo. Per­kir­pus tvo­rą hid­rau­li­nė­mis žir­klė­mis, jis bu­vo iš­lais­vin­tas ir per­duo­tas į gy­vū­nų glo­bos na­mus.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)