Kai vairuotojai – patys sau policininkai

Ga­li­my­bė pa­tiems pil­dy­ti eis­mo įvy­kių de­kla­ra­ci­jas ir ne­be­kvies­ti po­li­ci­jos pa­lan­kes­nė vai­ruo­to­jams bei pa­leng­vi­no pa­rei­gū­nų dar­bą. Ta­čiau be jų net ir ne­su­dė­tin­gais at­ve­jais eis­mo da­ly­viai iš­si­ver­čian­tys ne vi­sa­da.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Slidus kelias didina avarijų tikimybę.


 

Prieš ku­rį lai­ką su­pap­ras­tin­ta ava­ri­jų re­gist­ra­vi­mo tvar­ka, kai į tam tik­rus įvy­kius ne­be­rei­kia kiš­tis po­li­ci­jai, vai­ruo­to­jams pa­to­ges­nė. „Ši­taip žmo­nėms bu­vo pa­lik­ta tei­sė tar­pu­sa­vy iš­si­spręs­ti dėl at­sa­ko­my­bės. Po­li­ci­jos ne­rei­kia kvies­ti, jei tai – pa­pras­tas eis­mo įvy­kis, ne­nu­ken­tė­jo žmo­nės ir abu jo da­ly­viai su­tin­ka, ku­ris pri­si­ims kal­tę“, – aiš­ki­na Ne­ri­jus Bu­tė­nas, ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kas.

Vis dėl­to ne­sklan­du­mų kar­tais vis tiek ne­iš­ven­gia­ma, tad ten­ka pa­si­telk­ti pa­rei­gū­nus. Daž­niau­siai, anot jo, – kai ne­su­ta­ria­ma dėl eis­mo įvy­kio ap­lin­ky­bių, ne­aiš­ku, kas kal­tas, nė vie­nas ne­no­ri su­tik­ti.

„Jei­gu esam iš­kvies­ti į įvy­kio vie­tą, jį for­mi­nam, nors pas­kui vai­ruo­to­jams jau ir aiš­ku vis­kas. Iš­si­aiš­ki­nam ap­lin­ky­bes, nu­sta­to­mas kal­ti­nin­kas ir jam su­ra­šo­mas pro­to­ko­las“, – sa­ko N. Bu­tė­nas.

Pa­rei­gū­no tei­gi­mu, ne­su­dė­tin­gi eis­mo įvy­kiai, ša­lims ne­su­ta­riant, at­ima ne tik daug lai­ko: „Jei­gu nu­ti­ko kur nors ra­jo­no pa­kraš­ty, rei­kia va­žiuo­ti ir eik­vo­ti ku­rą vien tik tam, kad pa­tar­tu­me, ku­ris kal­tas... Pa­ty­ręs pa­rei­gū­nas, for­min­da­mas eis­mo įvy­kį, už­trun­ka va­lan­dą. O jei­gu per die­ną ke­tu­ri to­kie įvy­kiai?“ Sa­ko, jog vai­ruo­to­jams su­si­tvar­kant pa­tiems, lie­ka dau­giau lai­ko ki­tiems Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mams ir vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mui.

Iki įsi­ga­lint nau­ja­jai tvar­kai 2008-ai­siais, mū­sų ra­jo­ne per me­tus bū­da­vo už­re­gist­ruo­ja­ma apie 900 tech­ni­nių eis­mo įvy­kių. Da­bar jų, anot vir­ši­nin­ko, – ko­ne ke­tur­gu­bai ma­žiau: „Jei­gu to­kių eis­mo įvy­kių da­ly­viai su­si­ta­ria vie­toj, tai už­si­pil­do sche­mas ir iš­si­skirs­to. Po­li­ci­ja apie to­kius įvy­kius net ne­su­ži­no.“

Už­pil­dy­ta eis­mo įvy­kio de­kla­ra­ci­ja pa­tei­kia­ma ne po­li­ci­jai, o drau­di­mo ben­dro­vei. „Ta­čiau ne vi­si vai­ruo­to­jai ži­no, kad spe­cia­lus jos blan­kas ne­bū­ti­nas. Jei­gu ne­tu­ri, už­ten­ka ant bal­to la­po nu­si­brai­žy­ti sche­mą“, – ko­men­ta­vo N. Bu­tė­nas.

Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se aiš­ki­na­ma, kad eis­mo įvy­kio ap­lin­ky­bės ga­li bū­ti ap­ra­šo­mos ir jo sche­ma nu­brai­žo­ma ant šva­raus po­pie­riaus la­po, ku­ria­me nu­ro­do­mi su įvy­kiu su­si­ję eis­mo da­ly­viai, trans­por­to prie­mo­nės, eis­mo įvy­kio liu­di­nin­kai. Vis­kas pa­tvir­ti­na­ma su eis­mo įvy­kiu su­si­ju­sių da­ly­vių pa­ra­šais.

Tuo­met vyks­ta­ma į drau­di­mo ben­dro­vę. Bū­tent jos ir da­li­jan­čios mi­nė­tų de­kla­ra­ci­jų blan­kus, ku­rie iš­duo­da­mi, ap­si­drau­dus au­to­mo­bi­lį.

Tie­sa, pa­rei­gū­nai ne­sle­pia, jog bū­na pik­tnau­džia­vi­mo to­kia eis­mo įvy­kių re­gist­ra­vi­mo tvar­ka at­ve­jų. Pa­vyz­džiui, ne­blai­viam vai­ruo­to­jui ne­kvie­čia­ma po­li­ci­ja, jei su­si­ta­ria­ma dėl at­ly­gio.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų