Pareigūnas su tėvu išgelbėjo du žvejus

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio spe­cia­lis­tui Aliui Ra­si­ma­vi­čiui ir jo tė­čiui Vla­dui Ra­si­ma­vi­čiui šios Ve­ly­kos gi­liai įsi­rėš at­min­tin – tą­dien jie iš­gel­bė­jo dvi gy­vy­bes.

 

Nuotr. Alius Ra­si­ma­vi­čius.


 

Sek­ma­die­nį po ve­ly­ki­nių pus­ry­čių A. Ra­si­ma­vi­čius pa­va­di­no sa­vo tė­tį žve­jo­ti. Šis ne­la­bai no­rė­jo, ta­čiau die­na bu­vo pui­ki, tad su­ti­ko sau­lė­tą po­pie­tę pra­leis­ti gam­to­je.

Pa­rei­gū­nas pa­sa­ko­jo, kad Mū­šios tven­ki­ny­je, esan­čia­me Pi­jo­rų kai­me, plau­kio­jo gal ke­tu­rios žve­jų val­tys. Plau­kio­da­mas jis at­krei­pė dė­me­sį į aukš­tos įtam­pos lai­dus, ku­rie ka­bė­jo pa­ly­gin­ti že­mai. Kai apie 15 val. įvy­ko ne­lai­mė, tuoj pat su­vo­kė, kas nu­ti­ko. Ties tven­ki­nio vi­du­riu val­ty­je at­si­sto­jęs žve­jas mė­tė spi­nin­gą. Va­las įsi­pai­nio­jo į 6–10 met­rų at­stu­mu virš van­dens iš­ties­tus aukš­tos įtam­pos lai­dus.

„Mes nuo jų val­ties bu­vo­me maž­daug už 150 met­rų, aš kaip tik sė­dė­jau į jų pu­sę. Pir­miau­sia iš­vy­dau rau­do­ną ug­nies juos­tą, ta­da pa­si­gir­do stip­rus spro­gi­mą pri­me­nan­tis gar­sas. Val­ty­je sto­vė­jęs vy­ras kri­to ant ją ir­kla­vu­sio vy­ro. Vie­nas val­ties ga­las, ma­tyt, pra­kiu­ro ir ėmė grimz­ti“, – pa­sa­ko­jo 34 me­tų A. Ra­si­ma­vi­čius.

Su­pra­tę, kad svar­bi kiek­vie­na mi­nu­tė, A. ir V. Ra­si­ma­vi­čiai ne­del­siant puo­lė gel­bė­ti ne­lai­mės iš­tik­tų žve­jų. Kol tė­vas ir­kla­vo prie jų val­ties, sū­nus te­le­fo­nu iš­kvie­tė spe­cia­li­ą­sias tar­ny­bas.

„Kai pri­ar­tė­jo­me, abu vy­rai bu­vo be są­mo­nės. Jau­tė­si stip­rus svi­lė­sių kva­pas. Ypač stip­riai – vi­są šo­ną, pil­vą, ran­kas, ko­ją bu­vo ap­de­gęs jau­nes­nis vy­ras, jo net dra­bu­žiai bu­vo iš­si­ly­dę, o vy­res­nis nu­ken­tė­jo ma­žiau. Ki­lo min­tis da­ry­ti dirb­ti­nį kvė­pa­vi­mą, ta­čiau grei­tai su­pra­tau, kad rei­kia ir­tis į kran­tą. Ne­tru­kus vie­nas vy­ras at­si­ga­vo, ėmė de­juo­ti, kad vi­sai ne­jau­či­ąs ko­jų. Nie­ko ne­lauk­da­mi pri­ri­šo­me vir­ve jų val­tį ir ėmė­me trauk­ti į kran­tą, ka­dan­gi van­duo ją spar­čiai sė­mė“, – sa­kė pa­rei­gū­nas. Maž­daug po 10 mi­nu­čių in­ten­sy­vaus ir­kla­vi­mo tė­vas ir sū­nus pa­sie­kė už 200 met­rų esan­tį kran­tą.

A. Ra­si­ma­vi­čius nu­bė­go link vieš­ke­lio šauk­ti pa­gal­bos. Ar­ti­miau­sia­me so­dų ben­dri­jos „Mū­ša“ so­do na­me­ly­je, pri­klau­san­čia­me Jo­nui ir Ire­nai Va­liuš­koms, Ve­ly­kas šven­tu­si žmo­nių kom­pa­ni­ja šo­ko nuo vai­šių sta­lo ir nu­bė­go pa­dė­ti. Žmo­nės šo­ko į van­de­nį ir pa­dė­jo iš­kel­ti ne­lai­mė­lius. Kai sun­kiai su­ža­lo­ti vy­rai iš val­ties bu­vo pa­im­ti ir at­neš­ti prie na­me­lio, A. Ra­si­ma­vi­čius nu­bė­go prie pa­grin­di­nio ke­lio pa­si­tik­ti grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kų.

44 me­tų vil­nie­čiui M. B. diag­no­za­vus pir­mo ir an­tro laips­nio nu­de­gi­mus, jis re­a­ni­mo­bi­liu tą pa­tį va­ka­rą bu­vo per­vež­tas į Res­pub­li­ki­nės Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių.

Ga­lū­nes ap­de­gęs 65 me­tų jo uoš­vis uk­mer­giš­kis A. B. pa­gul­dy­tas į Uk­mer­gės li­go­ni­nės trau­ma­to­lo­gi­jos sky­rių.

„Ne­si­jau­čiu kaž­ką did­vy­riš­ko pa­da­ręs. Ma­nau, ma­no vie­to­je taip bū­tų pa­si­el­gęs kiek­vie­nas. Vi­sa lai­mė, kad žmo­nės li­ko gy­vi. Aš pats esu pri­pra­tęs prie stre­si­nių si­tu­a­ci­jų, ta­čiau ma­no tė­čiui tai bu­vo su­krė­ti­mas“, – sa­kė A. Ra­si­ma­vi­čius.

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar ketinate balsuoti II rinkimų ture?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų