Paukštyno kalte abejoja

Ne­ma­lo­nu­mai už­klu­po Del­tu­vos se­niū­ni­jo­je Le­on­po­lio kai­me įsi­kū­ru­sį Zu­jų paukš­ty­ną. Rin­kai tie­kia­muo­se ben­dro­vės kiau­ši­niuo­se bu­vo ap­tik­ta dau­giau nei lei­džia­ma an­ti­mik­ro­bi­nių me­džia­gų.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Naminius kiaušinius valgyti patikimiau.


 

Aiš­ki­na­ma­si, ar dėl to­kių ty­ri­mų re­zul­ta­tų iš tie­sų kal­tas pats paukš­ty­nas.

Šio­mis die­no­mis ben­dro­vei bu­vo už­draus­ta re­a­li­zuo­ti ir liep­ta sku­biai su­rink­ti iš rin­kos lie­pos 15–20 die­no­mis pa­ga­min­tą kiau­ši­nių pro­duk­ci­ją. Su­rink­ti nu­ro­dy­ta ne tik tos par­ti­jos, ku­rio­je bu­vo nu­sta­ty­ta me­džia­gų li­ku­čių, kiau­ši­nius, bet 5 vė­les­nių die­nų pro­duk­ci­ją, iš vi­so – apie 460 tūkst. kiau­ši­nių. Vi­sa iš rin­kos su­rink­ta pro­duk­ci­ja su­nai­kin­ta uti­li­za­ci­jos įmo­nė­je.

Šių ne­ma­lo­nu­mų prie­žas­tis – an­ti­bio­ti­kas la­za­lo­ci­das. Pa­sak Uk­mer­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vy­riau­sio­sios ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jos ins­pek­to­rės Da­nu­tės Už­ku­rė­ly­tės, kiau­ši­niuo­se ras­tas jo kie­kis vir­ši­jo nor­mas.

Spe­cia­lis­tė pa­aiš­ki­no, jog an­ti­bio­ti­ko paukš­čiams le­sa­luo­se ski­ria­ma pro­fi­lak­tiš­kai, kad ne­su­sirg­tų kok­ci­dio­ze – jau­noms viš­tai­tėms pa­si­reiš­kian­čia li­ga. Di­džiau­sia lei­džia­ma šios me­džia­gos kon­cen­tra­ci­ja kiau­ši­niuo­se – 150 mik­ro­gra­mų ki­log­ra­me. Anot D. Už­ku­rė­ly­tės, iš­tir­ti mė­gi­niai pa­ro­dė, jog paukš­ty­no pro­duk­ci­jo­je an­ti­bio­ti­ko bū­ta dvi­gu­bai dau­giau.

Pa­šne­ko­vė sa­ko, jog vyk­dant kenks­min­gų me­džia­gų li­ku­čių tam tik­ruo­se pro­duk­tuo­se pro­gra­mą, tar­ny­bos spe­cia­lis­tų pa­tik­ros šio­je už­da­ro­jo­je ak­ci­nė­je ben­dro­vė­je – įpras­tos. „Kas mė­ne­sį tik­ri­nam paukš­ty­ną, imam mė­gi­nius – jie vi­są­laik bū­da­vo ge­ri. Paukš­ty­nas draus­min­gai dir­bo, nie­kad ne­bu­vo jo­kio pa­na­šaus at­ve­jo“, – pa­sa­ko­jo ji.

Mė­gi­niai, anot gy­dy­to­jos, bu­vo pa­im­ti tri­juo­se iš de­vy­nių Le­on­po­ly­je esan­čių paukš­ty­no tvar­tų. Ti­ki­na, jog ben­dro­vės šei­mi­nin­kai bu­vę pri­blokš­ti esą ne­adek­va­čių Na­cio­na­li­nia­me mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­te at­lik­to ty­ri­mo at­sa­ky­mų: „Jie sa­ko dau­giau nei ga­li­ma an­ti­bio­ti­ko ne­dė­ję. Ir ten dir­ban­ti dak­ta­rė – tik­rai ge­ra, pa­rei­gin­ga spe­cia­lis­tė – tei­gia, kad ne­dė­jo. Vi­siems – ir mums – sun­ku su­pras­ti, ko­dėl taip at­si­ti­ko.“

Pa­šne­ko­vę ste­bi­na ir tai, kad nė­ra ati­tin­ka­mų do­ku­men­tų, nes la­za­lo­ci­do nau­do­ji­mas fik­suo­ja­mas. „Gal tai – ko­kia nors re­ak­ci­ja ty­ri­mų ar su­mai­šy­ta kas nors... Vis­ko ga­lė­jo bū­ti“, – svars­tė ji.

Vi­lia­ma­si, jog tie­sa pa­aiš­kės po dar vie­no šiuo me­tu at­lie­ka­mo ty­ri­mo. Jam iš­siųs­ti ne tik kiau­ši­nių, bet ir paukš­čių pa­ša­rų bei jų prie­dų mė­gi­niai. At­sa­ky­mo lau­kia­ma ki­tą sa­vai­tę.

Tuo me­tu įmo­nė­je dėl ras­tų mi­nė­to an­ti­bio­ti­ko kie­kių ką tik at­lik­tas pa­tik­ri­ni­mas. Ir nors kiau­ši­nius su­skub­ta iš­im­ti iš rin­kos, nie­kas, anot pa­šne­ko­vės, ne­be­su­skai­čiuos, kiek jų pa­te­ko pas pir­kė­jus.

Ap­gai­les­tau­jan­ti ir dėl Zu­jų paukš­ty­no pa­dė­ties. „Jiems di­džiu­liai nuos­to­liai ei­na, vi­si per­gy­ve­na. No­ri­si ma­ny­ti, kad tai – skau­di klai­da, gal­būt su­kel­ta dėl nie­ko...“ – ne­slė­pė sa­vo po­zi­ci­jos dėl su­si­da­riu­sios si­tu­a­ci­jos.  

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar tikite, kad Baltarusijoje Lukašenka atsistatydins?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų