Po­li­ci­ja pri­me­na gy­ven­to­jams apie ga­li­mas grės­mes įve­dus eu­rą. Pa­sak pa­rei­gū­nų, di­džiau­sios grės­mės yra suk­čia­vi­mai, plė­ši­mai ir ne­tik­rų eu­rų pla­ti­ni­mas. Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas pa­ta­ria bū­ti bud­riems ir ne­už­kib­ti ant suk­čių kab­liu­ko.

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


 

„No­ri­me pri­min­ti, kad nei na­muo­se, nei gat­vė­je li­tai į eu­rus ne­bus kei­čia­mi, jo­kie paš­to ar ban­ko at­sto­vai ne­si­lan­kys gy­ven­to­jų na­muo­se. To­dėl ne­įsi­leis­ki­te į na­mus ne­pa­žįs­ta­mų as­me­nų, ne­ti­kė­ki­te skam­bu­čiais, siū­lan­čiais re­gist­ruo­ti ban­kno­tus, su­ra­šy­ti ar pa­lan­kes­nė­mis są­ly­go­mis iš­keis­ti tu­ri­mus pi­ni­gus“, – pa­ta­ria po­li­ci­jos va­do­vas.

Plė­ši­mai, va­gys­tės

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ra­gi­na žmo­nes kei­čiant pi­ni­gus nei­ti į ban­kus vie­niems, pa­pra­šy­ti, kad juos pa­ly­dė­tų ar­ti­mie­ji ar kai­my­nai. Ne­rei­kė­tų gir­tis ap­lin­ki­niams apie kei­čia­mas pi­ni­gų su­mas. Prie paš­tų ar ban­kų reik­tų veng­ti iš­si­trauk­ti gry­nus pi­ni­gus, per­skai­čiuo­ti juos ar ki­taip aki­vaiz­džiai de­monst­ruo­ti, kad žmo­gus su sa­vi­mi tu­ri daug gry­nų­jų.

Gry­nuo­sius pi­ni­gus pa­ta­ria­me lai­ky­ti ban­kuo­se, taip iš­ven­giant ga­li­mų va­gys­čių iš na­mų. Pa­rei­gū­nai už­tik­rins vie­šą­ją tvar­ką ir ope­ra­ty­vų po­li­ci­jos pa­jė­gų re­a­ga­vi­mą grės­mės ar pa­vo­jaus at­ve­ju, taip pat už­tik­rins sau­gu­mą paš­tuo­se, ku­riuo­se li­tai bus kei­čia­mi į eu­rus.

Paš­tuo­se, ku­riuo­se bus kei­čia­ma va­liu­ta, ne­per­trau­kia­mai bu­dės ne ma­žiau kaip po vie­ną po­li­ci­jos pa­rei­gū­ną, taip pat bus už­tik­rin­tas sau­gus pi­ni­gų ve­ži­mas po­li­ci­jos trans­por­to prie­mo­nė­mis į paš­tus ir iš jų. Pi­ni­gus iš anks­to su­de­rin­tais marš­ru­tais ve­žio­ja mo­bi­lios ko­man­dos, ku­rias ly­di po­li­ci­jos pa­ly­da.

Suk­čia­vi­mai

Įspė­ja­ma, kad ga­li pa­dau­gė­ti at­ve­jų, kuo­met už pir­ki­nius bus at­si­skai­to­ma su­klas­to­tais eu­rais. Taip pat ga­li­mi suk­čia­vi­mai, pa­si­nau­do­jant li­to kei­ti­mo į eu­rą fak­tu, į na­mus ga­li vaikš­čio­ti žmo­nės, ap­si­me­tę ban­kų, paš­tų dar­buo­to­jais, ir siū­ly­ti iš­keis­ti gry­nuo­sius pi­ni­gus pa­lan­kes­niu kur­su. Suk­čiai ga­li su­gal­vo­ti ir ki­tų, nau­jų, dar ne­gir­dė­tų bū­dų, kaip iš­vi­lio­ti pi­ni­gus.

Ne­tik­rų pi­ni­gų pla­ti­ni­mas ir klas­to­ji­mas

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je nu­si­kal­tė­liai ga­li pra­dė­ti ga­min­ti ne­tik­rus eu­ro ban­kno­tus nau­do­da­mi spal­vo­to ko­pi­ja­vi­mo bū­dus ar pro­fe­sio­na­lią spaus­di­ni­mo įran­gą.

Ne­at­mes­ti­na ver­si­ja, kad Lie­tu­vo­je ga­li pa­dau­gė­ti at­ve­jų, kuo­met bus pla­ti­na­mi už­sie­nio vals­ty­bė­se pa­ga­min­ti ne­tik­ri eu­ro ban­kno­tai, ku­riuos ga­li pla­tin­ti pie­tie­tiš­ko gy­mio as­me­nys. Kaip ro­do prak­ti­ka, daž­niau­siai klas­to­ja­mi 50 eu­rų no­mi­na­lo ban­kno­tai. Per­spė­ja­ma veng­ti im­ti di­de­lės ver­tės ban­kno­tus gat­vė­je, tur­guo­se, ki­to­se ne­pa­ti­ki­mo­se vie­to­se, pirk­ti daik­tus iš ne­pa­žįs­ta­mų as­me­nų pa­na­šio­se vie­to­se.

Pa­grin­di­niai eu­ro ban­kno­tų ap­sau­gos po­žy­miai

Pa­rei­gū­nai ra­gi­na žmo­nes įsi­min­ti 3P prin­ci­pą – pa­čiu­pi­nėk, pa­žiū­rėk, pa­kreipk.

Pa­čiu­pi­nėk: po­pie­rius šiugž­da, jau­čia­si spau­dos ne­ly­gu­mai.

Pa­žiū­rėk prieš švie­są: van­dens žen­klai (ma­to­ma ar­ka ar­ba lan­gai, ban­kno­to no­mi­na­las nau­jo­jo­je se­ri­jo­je dei­vė – Eu­ro­pa), ap­sau­gi­nis siū­le­lis (ma­to­mas tik pa­kė­lus prieš švie­są).

Pa­kreipk: ho­log­ra­ma (vaiz­duo­ja­mi no­mi­na­lo skai­čiai ir sim­bo­liai kin­ta pa­krei­pus ban­kno­tą), bliz­gan­ti juos­te­lė (re­ver­se su eu­ro sim­bo­liu € ir no­mi­na­lo skai­čiu­mi 5, 10 ir 20 se­no ti­po eu­rų ban­kno­tuo­se), spal­vą kei­čian­tis no­mi­na­lo skai­čius (pa­krei­pus 50, 100, 200, 500 bei nau­jo ti­po 5 ir 10 eu­rų ban­kno­tuo­se).

Po­li­ci­ja pra­šo žmo­nių bū­ti dė­me­sin­gų, ati­džiai sau­go­ti sa­vo tur­tą nuo ga­li­mų grės­mių.

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų