Aptarti veiksmai prieš Ebolą

Lap­kri­čio 12 d. Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je vy­ko ci­vi­li­nės sau­gos sta­lo pra­ty­bos, ku­rių me­tu ap­tar­ti ra­jo­no eks­tre­ma­lių­jų si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tro ir įvai­rių tar­ny­bų veiks­mai, ku­rių rei­kė­tų im­tis, jei­gu ra­jo­ną pa­siek­tų Ebo­los vi­ru­sas. Pra­ty­bo­se da­ly­va­vo sa­vi­val­dy­bės eks­tre­ma­lių­jų si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tro na­riai ir VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų val­dy­mo gru­pė.

 

Mo­de­liuo­ja­ma si­tu­a­ci­ja, kad Uk­mer­gės mies­to gy­ven­to­jas su­kniu­bo ant ša­li­gat­vio, jam krau­juo­ja iš no­sies. Pra­ei­vis iš­kvie­tė grei­tą­ją pa­gal­bą. At­ve­žus į li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­rių, nu­sta­ty­ta, kad li­go­nis karš­čiuo­ja, jau­čia sil­pnu­mą, jam skau­da rau­me­nis, gal­vą bei ger­klę; iš­si­aiš­kin­ta, kad žmo­gus ne­se­niai lan­kė­si Sie­ra Le­o­nė­je.

Pra­ty­bų da­ly­viai pa­gal kom­pe­ten­ci­ją or­ga­ni­za­vo Ebo­los he­mo­ra­gi­nės karš­ti­nės ži­di­nių lik­vi­da­vi­mo dar­bus, li­go­ni­nės dar­buo­to­ja de­monst­ra­vo, kaip me­di­kai tu­rė­tų ap­si­reng­ti spe­cia­liuo­sius  dra­bu­žius.

At­lik­tus veiks­mus ver­tin­to­jai įver­ti­no ge­rai. Or­ga­ni­za­to­riai dė­ko­jo Li­go­ni­nės  eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų val­dy­mo gru­pei už ypa­tin­gai ge­rą pa­si­ren­gi­mą pra­ty­boms.

Ar­ti­miau­siu me­tu pa­na­šios pra­ty­bos vyks Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tre.

Prieš pra­ty­bas Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vi­ta­li­ja Mo­tie­jū­nie­nė skai­tė pra­ne­ši­mą apie Ebo­la he­mo­ra­gi­nės karš­ti­nės vi­ru­są.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras at­krei­pia dė­me­sį, kad Ebo­la he­mo­ra­gi­nės karš­ti­nės su­kė­lė­jas plin­ta per krau­ją, sei­les, aša­ras, no­sies sek­re­tą. Už­si­krės­ti ga­li­ma per tie­sio­gi­nį są­ly­tį su li­go­nio oda, glei­vi­nė­mis, taip pat jei lie­si­te li­go­nio kū­no iš­sky­ro­mis už­terš­tus daik­tus, ap­lin­kos pa­vir­šius.

Vi­ru­sas ne­plin­ta per li­go­nio iš­kve­pia­mą orą, per įpras­tą kon­tak­tą su as­me­niu, ne­tu­rin­čiu li­gos po­žy­mių, nes vi­ru­sas neiš­si­ski­ria in­ku­ba­ci­nia­me li­gos pe­ri­ode, per mais­to pro­duk­tus ar mau­dan­tis ba­sei­ne, lie­čiant pi­ni­gus, per ne­už­terš­tus krau­ju/kū­no skys­čiais ap­lin­kos daik­tus. Že­ma ri­zi­ka už­si­krės­ti yra per at­si­tik­ti­nį są­ly­tį vie­ša­ja­me trans­por­te, vieš­bu­ty­je, kon­cer­te, na­muo­se, kla­sė­je, įstai­go­je bei ar­ti­mą są­ly­tį vei­das į vei­dą su pa­cien­tu, ku­ris ne­kos­ti, ne­ve­mia.

Li­gos po­žy­miai iš­si­vys­to po in­ku­ba­ci­nio pe­ri­odo. Su­sir­gęs karš­čiuo­ja, jau­čia sil­pnu­mą, jam skau­da gal­vą, ger­klę, rau­me­nis. Už­kre­čia­mas li­go­nis tam­pa nuo li­gos po­žy­mių at­si­ra­di­mo pra­džios. To­dėl la­bai svar­bu su­sir­gu­sius as­me­nis ne­del­siant izo­liuo­ti ir kuo grei­čiau pra­dė­ti gy­dy­mą.

Da­lia IVAŠKEVIČIENĖ

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ben­dro­jo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų