Opoziciją supykdė naujas etatas savivaldybėje

Praėjusią savaitę vykusiame neeiliniame rajono tarybos posėdyje buvo padėtas taškas formuojant rajono vadovų komandą. Po slapto balsavimo tarybos sprendimu į administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigas skirta Agnė Balčiūnienė.

Autorės nuotr. Administracijos direktoriaus S. Jackūno pavaduotoja – A. Balčiūnienė.


Posėdis prasidėjo naujo tarybos nario priesaika. Posėdžio svečias, VRK atstovas, prisaikdino socialdemokratą Andrių Lyšką. Jis pakeitė mandato atsisakiusį ir savivaldybės administracijai vadovauti pradėjusį bendrapartietį Stasį Jackūną.

Rajono meras Rolandas Janickas paviešino informaciją apie gautą tarybos narės Nijolės Giedraitienės pareiškimą dirbti opozicijoje.

Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo vyko slaptas balsavimas. Asmuo į šias pareigas skiriamas mero teikimu, administracijos direktoriaus siūlymu, tarybos sprendimu, tos kadencijos laikotarpiui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Ši pareigybė yra priskirta A lygiui (aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas) 15 kategorijai (algos koeficientas 7,8 baziniais dydžiais).        

Tarybai buvo pristatyta kandidatė į šias pareigas – Tėvynės sąjungos-krikščionių demokratų atstovė Agnė Balčiūnienė.

Po to kandidatė prisistatė pati: vardino savo baigtas studijas ir patirtį dirbant rajono savivaldybėje. Kandidatė pastebėjo, kad kaip tik tądien pasaulyje minėta tarptautinė džiazo diena, o ši muzika apibrėžiama kaip vienijanti įvairių šalių kultūras ir tikėjimus. Panašiai turėtų būti ir politikoje.

Po slapto balsavimo paaiškėjo, kad iš 22 išduotų biuletenių – tiek politikų dalyvavo neeiliniame posėdyje – 4 rasti negaliojantys. Iš likusių 16 buvo „už“, du – „prieš“.

A. Balčiūnienę su naujomis pareigomis pasveikino rajono vadovai ir bendrapartiečiai. Sprendimas įsigalios, kai politikė atsisakys tarybos nario mandato, mat šios pareigos nesuderinamos su darbu rajono taryboje.

Sudarė komisiją

Pagal Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus šio vardo suteikimo komisiją iš 15 narių rajono taryba sudaro savo įgaliojimų laikui.

Tris narius siūlo rajono taryba, šešis – savivaldybės skyriai, kuruojantys švietimo, sporto, kultūros, socialinę, savivaldybės ūkio ir urbanistikos sritis, po vieną narį – Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialas, Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga, nevyriausybinės organizacijos.

Minėtoje komisijoje dirbs Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Zita Kviklienė, Kultūros centro etnokultūros specialistė Vilma Mulevičiūtė-Sabaliauskienė, Ukmergės dziudo federacijos prezidentas Rimas Romutis Čepelionis, VšĮ „Lyderių karta“ direktorė Agnė Tėvelytė-Petronienė, UAB Auditorių profesinės bendrijos direktorė Aldona Kabokienė, Sližių kaimo bendruomenės pirmininkas Kęstutis Verenius.

Administracijos skyrių pasiūlyti kandidatai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalė Steponavičienė, Sporto centro direktorius Vytautas Tutlys, Kraštotyros muziejaus muziejininkė Jolanta Petronytė, Savivaldybės gydytojas Vytautas Motiejūnas, Žemės ūkio ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Kęstutis Jurkevičius, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Arvydas Džiugas. Į komisiją įtraukta mero pavaduotoja Klavdija Stepanova bei tarybos nariai Birutė Žilėnienė ir Juozas Varžgalys.

Delegavo į stebėtojų tarybą

Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų taryboje pastarąsias dvi kadencijas dirbo Arūnas Jasaitis. Politikų sprendimu jis šią kadenciją tęs.

Taip pat posėdyje išrinkti delegatai į Vilniaus regiono plėtros tarybą, Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą, UAB ,,VAATC“ valdybą ir ,,VAATC“ stebėtojų tarybą.

Priimtas sprendimas dėl darbo grupės sudarymo Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentui rengti.

Pasigedo lygybės

Mero pavaduotoja Klavdija Stepanova informavo, kad asociacijoje „Ukmergės miesto vietos veiklos grupė“ savivaldybės interesams atstovaus Strateginės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Rima Boškevičienė, Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Lolita Gerulskienė ir miesto seniūnė Zita Pečiulienė.

Atsiradus galimybei turėti ketvirtą atstovą, vicemerė siūlė deleguoti Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėją Ukmergės kaimo VVG didelės patirties turinčią Astą Leonavičienę.

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Juozas Varžgalys pasigedo šiame moteriškos lyties atstovių sąraše lyčių lygybės ir pastebėjo, kad A. Leonavičienė ir taip turi daug visuomeninių pareigų. K. Stepanova patikino, kad A. Leonavičienė kitame kaimo VVG veiklos etape nebedalyvaus. Taryba kandidatūrai pritarė.

Patvirtino komitetus

Klausimą dėl rajono tarybos komitetų sudarymo pristatė rajono meras R. Janickas. Nuspręsta sudaryti 5 komitetus.

Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetas: Agnė Balčiūnienė, Regimantas Baravykas, Kazys Cesevičius, Andrius Lyška, Elena Mirinavičienė;               

Savivaldybės ūkio komitetas: Jonas Grybauskas, Andrius Kalesnikas, Vydas Paknys, Darius Varnas, Juozas Varžgalys;

Sveikatos ir socialinės paramos komitetas: Arūnas Civilka, Aira Dudėnienė, Juozas Galiauskas, Arūnas Jasaitis, Gintaras Plevokas;

Kaimo ir aplinkosaugos komitetas: Nijolė Giedraitienė, Algirdas Kopūstas; Vidmantas Krikštaponis, Valdas Petronis, Klavdija Stepanova;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas: Vytautas Česnaitis, Romas Pivoras, Jurgita Vijūnė, Birutė Žilėnienė.

Sulaukė priekaištų

Daugiausiai opozicijos priekaištų sulaukta nagrinėjant klausimą dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Sekretoriato pareigybių skaičiaus.

Sekretoriatas su trimis etatais buvo įsteigtas 2011 m., bet 2013 m. pabaigoje Sekretoriato etatų skaičius sumažintas iki dviejų. Šiuo metu jame dirba vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas) ir vyriausiasis specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Tarybai siūlyta grįžti prie 2011-ųjų sprendimo ir patvirtinti 3 pareigybes.

Viena iš jų nauja – mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo (mero patarėjas).

Apie valdančiųjų koalicijos sutarimą steigti šią pareigybę taryba jau buvo informuota. Į pareigas bus siūlyta Darbo partijos atstovė Laima Gambickienė.

Opozicija naujam etatui pažėrė kritikos. Lietuvos laisvės sąjungos atstovas R. Baravykas priminė, kad prieš porą metų R. Janickas pats pasisakė už sekretoriato mažinimą. „Gal dabar nepasitikima nauja vadovų komanda, kad reikia dar vieno jos nario, gal merui trūksta kompetencijos, o gal Darbo partija tokiu būdu stiprina savo galias“, – svarstė jis.

J. Varžgalys atkreipė dėmesį, kad šiai pareigybei numatytas didesnis nei kitiems skyrių vedėjams koeficientas, teiravosi, ar užteks tam lėšų biudžete.

R. Janickas atsakė, jog anksčiau rajono vadovai sulaukdavo priekaištų, jog nespėja įsigilinti į kiekvieno ukmergiškio problemas. „Trūksta ne kompetencijos, o laiko“, – tikino meras. Pasak jo, pinigų naujos darbuotojos algai biudžete tikrai nepritrūks.

Nors opozicija ir prieštaravo, klausimui dėl naujo etato pritarta.

Keliavo į Ukrainą

Administracijos direktorius S. Jackūnas informavo apie viešnagę Ukrainoje. Kartu vyko tarybos narys Jonas Grybauskas. Ukmergiškiai susitiko su Podolės Kameneco vadovais, karių kapinėse pagerbė žuvusius karius. Beprasmiuose mūšiuose Ukrainos rytuose žuvo 7 kariai iš Podolės Kameneco.

Svarbiausias kelionės tikslas buvo nuvežti ir perduoti labdaros siuntą su mūsų rajono žmonių paaukotais drabužiais, avalyne, higienos priemonėmis, kitais daiktais. Praėjusią savaitę Ukrainą pasiekė ir ukmergiškių piniginė parama – daugiau nei 13 000 eurų.

Podolės Kameneco vadovai dėkoja ukmergiškiams už materialinę ir moralinę paramą. Paaukoti daiktai bus perduoti pabėgėlių šeimoms, atsikrausčiusioms iš separatistų kontroliuojamų Ukrainos vietovių.

Su Ukmerge besigiminiuojančio miesto vadovai buvo pakviesti į paskutinį gegužės savaitgalį vyksiančią mūsų Miesto šventę.

Informavo apie apdovanojimą

Laikinai ėjęs savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Giedrius Pocius informavo apie Europos verslo asamblėjos apdovanojimą Ukmergei.

Europos verslo asamblėjos kvietimu jis dalyvavo Londone vykusioje apdovanojimų ceremonijoje. Apdovanojimas mūsų savivaldybei skirtas už investavimo patrauklumą rajone. Lietuvoje tokį įvertinimą pelnė Ukmergė, Vilnius ir Kaunas, o tarp kitų Europos šalių – vos 12 savivaldybių.

Europos verslo asamblėja – tarptautinė nevyriausybinė organizacija, veikianti daugiau kaip 50 pasaulio šalių. Jos tikslas – plėtoti ir palaikyti regionų socialinį ir ekonominį vystymąsi bei augimą, skatinant ekspertų, akademikų, verslininkų ir vietos valdžios dialogą.

Garbingą apdovanojimą iš G. Pociaus oficialiai perėmęs R. Janickas pabrėžė, jog šis įvertinimas – didžiulė garbė visai Ukmergės bendruomenei.

G. Pociui buvo padėkota ne tik už parvežtą apdovanojimą, o ir už praėjusius darbus ir įteikta rožių puokštė.

Posėdžio pabaigoje visi buvo pakviesti pasižiūrėti naują Ukmergę reprezentuojantį filmą.

Vilma NEMUNAITIENĖ

4 straipsnio 2 nuotr.05-06


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kiek, manote, truks ekstremali situacija Lietuvoje ir pasaulyje?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų