Pagal reitingus Ukmergė – tarp prasčiausiųjų

Nors bū­da­ma stra­te­giš­kai pa­to­gio­je ge­og­ra­fi­nė­je pa­dė­ty­je, Uk­mer­gė vel­ka­si ki­tų sa­vi­val­dy­bių uo­de­go­je. Tai skel­bia žur­na­lo „Vei­das“ at­lik­ti ša­lies sa­vi­val­dy­bių rei­tin­gai.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Mūsų kasdien vis mažėja...


 

Va­do­vau­jan­tis jais, Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė per me­tus nu­kri­to de­šim­čia pa­ko­pų ir tarp 60 sa­vi­val­dy­bių už­ima 44 vie­tą.

At­si­žvel­giant į ke­lias­de­šimt skir­tin­gų pa­ra­met­rų, ša­lies sa­vi­val­dy­bes „Vei­das“ rei­tin­guo­ja jau sep­tin­tus me­tus. Su­su­ma­vus su­rink­tus taš­kus tarp pa­čių pa­trauk­liau­sių­jų gy­ven­ti daž­niau­siai at­si­du­ria Vil­nius, Kau­nas, Klai­pė­da bei ku­ror­tas Ne­rin­ga. Taip yra ir šie­met.

Tuo tar­pu pa­čia­me rei­tin­go ga­le tarp 60 sa­vi­val­dy­bių smuk­te­lė­ję dviem laip­te­liais, šie­met at­si­dū­rė mū­sų kai­my­nai Anykš­čiai. Pas­ku­ti­nes po­zi­ci­jas da­li­na­si Kel­mė, Za­ra­sai, Ig­na­li­na, Laz­di­jai.

Uk­mer­gė už­ima 44 vie­tą. Pra­ėju­siais me­tais bu­vo­me net 10 po­zi­ci­jų aukš­čiau – 34 ei­lu­tė­je.

Mū­sų kai­my­nai Kė­dai­niai šia­me są­ra­še – 17, Ute­na –15, Šir­vin­tos – 26 vie­to­je. Be­veik dvi­gu­bai ma­žes­ni Mo­lė­tai – ir tie 32 vie­to­je...

Re­mian­tis sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, Uk­mer­gė­je šiuo me­tu gy­ve­na 38 355 gy­ven­to­jai. Vi­du­ti­nė uk­mer­giš­kių al­ga 1619 li­tai, kai tuo tar­pu sva­jo­nių mies­te sos­ti­nė­je – 2428. Ne­dar­bas pas mus pa­na­šus, kaip ir ki­tuo­se pa­na­šiuo­se ra­jo­nuo­se – 13,3 proc. Vil­niu­je be­dar­bių pro­cen­tas tarp dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų sie­kia 7,9 proc.

Vie­nas iš ro­dik­lių, kur Uk­mer­gė at­ro­do ne­la­bai pras­čiau už kai­my­nes, – mo­ki­nių, gau­nan­čių ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą 1 tūks­tan­čiui vai­kų, skai­čius. Uk­mer­gė­je šis skai­čius sie­kia 280. Vil­niu­je šis skai­čius – 108, o, pa­vyz­džiui, Šal­či­nin­kuo­se – be­veik 500.

Už­tat pen­si­nin­kų Uk­mer­gė­je vos ne dau­giau­siai iš vi­sų sa­vi­val­dy­bių. Pa­gal šį ro­dik­lį mus len­kia tik sep­ty­ni ra­jo­nai.

Dar vie­na ei­lu­tė liū­di­na ir ne­ra­mi­na – sa­vi­val­dy­bės sko­la pas mus sie­kia 31 mln. li­tų. Pa­gal šią sta­tis­ti­ką pa­ten­ka­me tarp ke­lio­li­kos la­biau­siai pra­si­sko­li­nu­sių­jų.

Yra ir dar vie­na Uk­mer­gę klam­pi­nan­ti ei­lu­tė – tai cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos kai­na. Su sa­vo 31 cen­tu už kWh mes pa­ten­ka­me tarp de­šim­ties bran­giau­siai už ši­lu­mą mo­kan­čių sa­vi­val­dy­bių. To pa­sek­mė – tūks­tan­čiai už šią pa­slau­gą kom­pen­sa­ci­jų pra­šan­čių gy­ven­to­jų – tūks­tan­čiui jų ten­ka 126. Dau­giau šios pa­ra­mos pra­šy­to­jų – vos ke­tu­riuo­se ša­lies ra­jo­nuo­se.

Uk­mer­gė ne tik pra­si­sko­li­nu­si, bet ir li­go­ta – dau­giau li­go­nių už mus tūks­tan­čiui gy­ven­to­jui yra vos ke­lio­li­ko­je sa­vi­val­dy­bių. Už­tat gy­dy­ti mus yra kam – čia daug dau­giau nei ki­tuo­se ra­jo­nuo­se gy­dy­to­jų, odon­to­lo­gų bei slau­gy­to­jų.

Vi­sai ne­džiu­gi­na ir tai, jog ly­de­riau­ja­me tarp la­biau­siai nyks­tan­čių sa­vi­val­dy­bių: per de­šimt­me­tį mū­sų su­ma­žė­jo de­šim­čia tūks­tan­čių. Prog­no­zuo­ja­ma, kad to­kia ten­den­ci­ja iš­liks, o 2021 me­tais uk­mer­giš­kių liks dar ke­liais tūks­tan­čiais ma­žiau.

Kuo ga­li­me di­džiuo­tis? Ly­gi­nant su ki­tais ra­jo­nais pas mus la­bai daug re­no­vuo­tų mo­kyk­lų. Pa­ten­ka­me ir į de­šim­tu­ką sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se dau­giau­siai bib­lio­te­kų.

Pir­mau­ja Uk­mer­gė pa­gal tie­sio­gi­nes už­sie­nio in­ves­ti­ci­jas, ten­kan­čias vie­nam gy­ven­to­jai. Vie­nam uk­mer­giš­kiui jų ten­ka 3233, o, pa­vyz­džiui, Laz­di­jų gy­ven­to­jui – vos 38 li­tai...

O pa­si­guos­ti ga­li­me bent jau tuo, kad šia­me rei­tin­ge ne­at­si­dū­rė­me „juo­dų­jų sky­lių“ są­ra­še. Į šį są­ra­šą pa­te­ko Anykš­čiai, Za­ra­sai, Ig­na­li­na, Ak­me­nė, Laz­di­jai, Ku­piš­kis, Kel­mė, Pa­sva­lys, Aly­taus ra­jo­nas ir Skuo­das.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kiek, manote, truks ekstremali situacija Lietuvoje ir pasaulyje?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų