Reikalauja nepriklausomo audito

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja krei­pė­si į Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rą, ra­gin­da­mi ra­jo­no va­do­vus ne­del­siant at­lik­ti ne­pri­klau­so­mą sa­vi­val­dy­bės tur­to ir lė­šų nau­do­ji­mo bei sa­vi­val­dy­bės veik­los au­di­tą.

 

Frak­ci­jos nuo­mo­ne, LR vals­ty­bės kon­tro­lė, Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba ir ki­tos ins­ti­tu­ci­jos per ke­le­tą pas­ta­rų­jų me­tų ne kar­tą nei­gia­mai įver­ti­no Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų veik­lą, tad bū­ti­na įver­tin­ti anks­tes­nių va­do­vų ga­li­mai ne­skaid­rią veik­lą.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę šis kon­ser­va­to­rių krei­pi­ma­sis bu­vo pa­vie­šin­tas ir ap­tar­tas drau­ge su ra­jo­no po­li­ti­kais ir Sei­mo na­riais.

Pa­sak ra­jo­no vi­ce­me­ro Ro­lan­do Ja­nic­ko, dis­ku­tuo­jant ieš­ko­ma ar­gu­men­tų, ar šiuo me­tu rei­ka­lin­gas ne­pri­klau­so­mas au­di­tas ir kiek tai kai­nuo­tų mū­sų biu­dže­tui.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė Onu­tė Mi­ke­lie­nė frak­ci­jos krei­pi­me­si pa­si­ge­do kon­kre­tu­mo, nes nė­ra nu­ro­dy­mo, ko­kio kon­kre­čiai au­di­to rei­ka­lau­ja­ma.

Au­di­tas ski­ria­si ir pa­gal pa­skir­tį: ga­li bū­ti at­lie­ka­mas fi­nan­si­nis ar­ba veik­los au­di­tas. Au­di­tą ga­li at­lik­ti ne­pri­klau­so­mi ar­ba vi­daus au­di­to­riai.

Ne­pri­klau­so­mas au­di­tas, pa­sak O. Mi­ke­lie­nės, yra la­bai bran­gus. Jį at­lie­ka sam­dy­ti ne­pri­klau­so­mi au­di­to­riai, lai­mė­ję to­kiai pa­slau­gai skel­bia­mą vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są.

Ne­pri­klau­so­mas au­di­tas sa­vi­val­dy­bė­je nie­kad ne­bu­vo at­lik­tas. Ir ne­nuos­ta­bu, nes pa­čio­je sa­vi­val­dy­bė­je dir­ba au­di­to­riai. Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba, ku­rio­je dir­ba ke­tu­ri dar­buo­to­jai, at­lie­ka va­di­na­mąjį iš­ori­nį au­di­tą.

Ki­tas – sa­vi­val­dy­bės Vi­daus au­di­to sky­rius, ku­ria­me dir­ba trys spe­cia­lis­tai, at­lie­ka vi­daus au­di­tą.

Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė O. Mi­ke­lie­nė pa­aiš­ki­no, kad, pa­si­kei­tus ra­jo­no va­do­vams, joks iš­skir­ti­nis, pa­pil­do­mas, su tuo su­sijęs au­di­tas šiuo me­tu nė­ra at­lie­ka­mas, ta­čiau dar­bai vyks­ta re­mian­tis nu­sta­ty­tais gra­fi­kais, rei­ka­la­vi­mais pa­gal vi­sus nor­mi­nius do­ku­men­tus.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų