Ro­ta­ci­ja po­li­ci­jos va­do­vui – pa­lan­ki

Ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis šio­se pa­rei­go­se lie­ka dar vie­nai pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai. Tai pa­aiš­kė­jo po ša­lies po­li­ci­jos įstai­gų veik­lą ir jų va­do­vų dar­bą ver­ti­nu­sios Ro­ta­ci­nės ko­mi­si­jos iš­va­dų.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ro­lan­das Kiš­kis lie­ka prie Uk­mer­gės po­li­ci­jos vai­ro.


Ro­ta­ci­ja ša­lies po­li­ci­jo­je įves­ta pir­mą kar­tą. Tai kol kas – vie­nin­te­lė vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos įstai­ga, sa­va­ran­kiš­kai pra­dė­ju­si įgy­ven­din­ti šią tvar­ką. Ji pa­lie­tė tuos ap­skri­čių bei ra­jo­nų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų va­do­vus, ku­rių pen­ke­rių me­tų va­do­va­vi­mo ka­den­ci­ja ei­nan­ti į pa­bai­gą.

Jau pra­si­dė­jęs ro­ta­ci­jos pro­ce­sas, su­si­de­dan­tis iš ke­lių eta­pų, vyk­do­mas pa­gal vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro pa­tvir­tin­tą ap­ra­šą. Ka­den­ci­ją bai­gu­sių ar be­bai­gian­čių pa­rei­gū­nų dar­bo re­zul­ta­tus ver­ti­no po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­tvir­tin­ta Ro­ta­ci­jos ko­mi­si­ja.

Va­do­va­vi­mo Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui pen­kme­tį R. Kiš­kis mi­nin­tis kaip tik šią sa­vai­tę. Vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je 37 me­tų pa­rei­gū­nas dir­ba nuo 1995-ųjų. Ren­gian­tis ro­ta­ci­jai, jis bei ko­le­gos iš ki­tų ra­jo­nų bu­vo ates­tuo­ti pa­gal su­da­ry­tą spe­cia­lią tvar­ką.

R. Kiš­kis pa­sa­ko­jo, jog ver­ti­nant jo to­les­nes va­do­va­vi­mo ar dar­bo ki­to­se pa­rei­go­se ga­li­my­bes, bu­vo ana­li­zuo­ja­mi veik­los ro­dik­liai, nu­si­kals­ta­mu­mo mū­sų ra­jo­ne si­tu­a­ci­ja. Uk­mer­gės ko­mi­sa­ria­to re­zul­ta­tai, anot pa­šne­ko­vo, – tei­gia­mi. Ko­mi­si­ja pa­gal juos spren­dė, ar pa­rei­gū­ną per­kel­ti į ki­tas pa­rei­gas to­je pa­čio­je ar­ba ki­to­je po­li­ci­jos įstai­go­je, ar siū­ly­ti pra­tęs­ti jo tar­ny­bos ei­na­mo­se pa­rei­go­se lai­ko­tar­pį ne il­giau kaip 5 me­tams.

Pats R. Kiš­kis bu­vo iš­reiš­kęs pa­gei­da­vi­mą bū­tent dėl pas­ta­ro­sios ga­li­my­bės. Ne­se­niai vy­ku­sia­me Ro­ta­ci­jos ko­mi­si­jos po­sė­dy­je tam pri­tar­ta, o ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl to­kio jos siū­ly­mo pri­ėmė po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

To­se pa­čio­se va­do­vau­ja­mo­se pa­rei­go­se ko­mi­si­jos na­rių siū­ly­mu li­ko ir dau­giau ki­tų ra­jo­nų ko­mi­sa­ria­tų pa­rei­gū­nų, ku­riems tai­ky­ti­na ro­ta­ci­ja. Dau­giau­sia, anot pa­šne­ko­vo, – iš­dir­bu­sių­jų vie­ną ka­den­ci­ją. Tuo me­tu kai ku­rie va­do­vai dar­bo vie­tas pa­kei­tė.

Po­li­ci­jos per­so­na­lo ro­ta­ci­jos pro­gra­mo­je api­brėž­ta, jog ro­ta­ci­ja sie­kia­ma su­for­muo­ti to­kias są­ly­gas, kad bū­tų iš­veng­ta te­ri­to­ri­nės po­li­ci­jos įstai­gos ar po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko sub­jek­ty­vaus pa­rei­gū­nų ver­ti­ni­mo, kai at­si­ran­da tam tik­ros sim­pa­ti­jos ar an­ti­pa­ti­jos. Taip pat sie­kia­ma iš­veng­ti at­ve­jų, kai pa­rei­gū­nai ar­ti­mai ben­drau­ja su vie­ti­nės val­džios at­sto­vais ar pa­žei­džia Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mą.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų