Paskutiniame posėdyje – padėkos ir linkėjimai

Praėjusią savaitę vyko paskutinis šios kadencijos savivaldybės tarybos posėdis.Dainiaus Vyto nuotr. Praėjusią savaitę vyko paskutinis šios kadencijos savivaldybės tarybos posėdis.Dainiaus Vyto nuotr.

Ukmergės rajono savivaldybės taryba praėjusią savaitę rinkosi į paskutinį šios kadencijos posėdį. Išnagrinėjus suplanuotus klausimus jo pabaigoje skambėjo atsisveikinimo akordai, padėkos, linkėjimai.

Paskutinis šios kadencijos rajono savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo tradiciniais sveikinimais. Su gimtadieniais pasveikinti kovo mėnesį gimusieji Jonas Grybauskas ir Andrius Kalesnikas.

Taip pat taryba informuota apie tai, kad nesulaukus kadencijos pabaigos tarybos nario mandato atsisakė pagal Darbo partijos sąrašą prieš ketverius metus iškelta Jurgita Vijūnė. Ji paskirta laikinai vadovauti Ukmergės šeimos centrui. Vietoje jos naujas narys prisaikdintas nebuvo.

Patikslino biudžetą

Posėdyje tikslintas prieš mėnesį patvirtintas metinis biudžetas. Atsižvelgiant į gautas ES finansinės paramos lėšas bei dotaciją iš Valstybės biudžeto investicijų projektų vykdymui, padidintos biudžeto pajamos bei asignavimai projektų vykdymui.

Savivaldybės tarybai teikiamas tvirtinti specialios tikslinės dotacijos lėšų paskirstymas darbdaviams.

Tarp tikslinamų eilučių – penkių vaikų lopšelių-darželių tvorų įrengimui numatyti 96 tūkst. Eur. Taip pat paskirstyta 15,84 tūkst. Eur kultūros įstaigoms, iš jų 3,84 tūkst. Eur jau gavusių finansavimą kultūros projektų kofinansavimui.

Pritarta ir kai kurioms kitoms biudžeto korekcijoms.

Ilgalaikė paskola

Nutarta imti ilgalaikę, ne didesnę kaip 1mln. 175 tūkst. Eur, paskolą investicijų projektams, numatytiems rajono biudžete, finansuoti.

Savivaldybės administracijai pavesta parinkti kredito įstaigą, paimti paskolą ir užtikrinti grąžinimą bei paskolos aptarnavimo išlaidų apmokėjimą.

Tiksli palūkanų suma bus žinoma atlikus kredito įstaigų apklausą ir pasirašius kreditavimo sutartį.

Pagal įstatymą savivaldybės skola negali viršyti 60 proc. prognozuojamų biudžeto pajamų. Ši riba neperžengiama.

Šiemet savivaldybės biudžete paskolų grąžinimui numatyta 1 mln. 429,8 tūkst. Eur.

Pakeitimai

Atsižvelgiant į siūlymą biudžete skirti daugiau lėšų Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondui, nutarta nuo šiol Fondui skirti 5 proc. (buvo 3 proc.) nuo savivaldybės surinkto praėjusių metų nekilnojamojo turto mokesčio.

Savivaldybės šių metų biudžete šiam tikslui skirta 31 tūkst. Eur. Papildomai nutarta skirti 12,4 tūkst. Eur.

Pavedė užsakovo funkcijas

Pavesta rajono savivaldybės administracijai atlikti projekto „Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas“, kuriame savivaldybės administracija yra pareiškėjas, projektavimo ir statybos užsakovo funkcijas.

Priėmus sprendimą, savivaldybės administracija atliks su projekto įgyvendinimu susijusias projektavimo ir statybos užsakovo funkcijas.

Nauja gatvė

Ukmergėje bus nauja – Koklių fabriko – gatvė. Ji suprojektuota Užupyje, kadaise buvusios koklių gamyklos vietoje. Gatvė lanku juos dabar jau nugriauto fabriko teritoriją ir kirsis su Vilniaus gatve.

Tarybos sprendimu taip pat patikslintos Pivonijos seniūnijoje, Žeimių kaime, esančios Storės gatvės geografinės charakteristikos.

Pakeistas sąrašas

Pakeistas Ukmergės rajono savivaldybės vietinių kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų objektų sąrašas. Jis buvo tvirtintas 2013 m., tad dabar atsirado daug įvairių pakeitimų.

Sutartys

Rengiantis pagrindinės miesto centre esančios sankryžos remontui pasirašyta sutartis su Lietuvos automobilių kelių direkcija. Apie šį projektą praėjusią savaitę plačiai rašėme „Ukmergės žiniose“.

Taip pat pritarta bendradarbiavimo sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Lietuvos skautijos.

Lietuvos skautijos siūlymu tarp savivaldybės pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kuri, kaip žadama, padės pasidalyti skautišku neformaliu ugdymu ir supažindins rajono vaikus bei jaunimą su didžiausia pasauline organizacija.

Žemės mokesčio tarifai

Savivaldybės taryba iki birželio privalėjo nustatyti konkretų mokesčio tarifą, kuris galios visus 2020 metus.

Pernai liepos mėnesį specialiai sudaryta darbo grupė pasiūlė mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių 2020 metams nekeisti.

Nustatyti žemės mokesčio tarifai 2020 metams (procentais nuo žemės mokestinės vertės) pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

4 proc. žemės mokesčio tarifas bus taikomas apleistai žemės ūkio naudmenų žemei, taip pat – ir kitos paskirties nenaudojamai žemei.

Nustatyti neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžiai asmenims, kurių šeimose nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas iki 40 proc. darbingumas arba senatvės pensininkams bei nepilnamečiams: mieste – 0,1 ha, o kitose rajono teritorijose – 1,5 ha.

Suteiktos lengvatos

Atsižvelgiant į prašymus bei žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo pagal juridinių ir fizinių asmenų prašymus nutarta vieniems asmenims lengvatas suteikti, kitiems ne. Tačiau įsigilinti į šiuos dokumentus dabar pakankamai sudėtinga, nes informacija viešinama su nuasmenintais tekstais.

Apie įmonę, kuriai suteikta lengvata, duomenys skelbiami – 20 proc. žemės mokesčio už praėjusius metus lengvata suteikta UAB ,,Ukmergės versmė“ komercinės paskirties 10 ir 14,3 ha žemės sklypams.

Suteikus lengvatas biudžetas negaus 900 Eur pajamų.

Perduotas turtas

Kaip ir buvo numatyta projekte, Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centrui rajono savivaldybė perdavė biuro įrangą, kainuojančią 37 190 Eur.

Projektas „Tolerancijos centro įkūrimas, rekonstruojant buvusios Ukmergės dailės mokyklos pastatą“ startavo prieš porą metų. Jo metu atliktas mokyklos pastato bei ūkio pastato kapitalinis remontas.

Įsigis Valuose

Vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2016–2020 metų perspektyviniu vystymo planu nuspręsta rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veiklą vykdyti buvusiame Valų mokyklos pastate bei įsigyti ten esančias pagalbinio ūkio patalpas.

Nuomos patalpas

Gautas prašymas išnuomoti viešo konkurso būdu penkerių metų laikotarpiui rajono savivaldybei priklausiančias negyvenamąsias patalpas, esančias Kauno g. 16.

Patalpų bendras plotas – 74,07 kv. m. Nustatytas 0,99 Eur per mėnesį už 1 kv. m pradinis nuompinigių dydis.

Netinkami naudoti

Pripažinti netinkamais naudoti du rajono savivaldybei priklausantys butai. Vienas butas yra Siesikų seniūnijoje, Daugalių kaime, kitas – Vilniaus g. 85-ame name.

Šiuos butus apžiūrėjo ir įvertino sudaryta komisija.

Nustatė, kad jie apleisti, arti avarinės būklės, tad netinkami nuomoti kaip savivaldybės ar socialiniai būstai.

Pateikė ataskaitas

Paskutiniame šios kadencijos tarybos posėdyje buvo patvirtinta daug įstaigų, kurių steigėja yra savivaldybė, metinių ataskaitų.

Patvirtintos Ukmergės globos centro, VšĮ Ukmergės šeimos centro veiklos ataskaitos.

Taip pat finansines ataskaitas pateikė VšĮ Ukmergės ligoninė ir Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras, rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro praėjusių metų veiklos ataskaitos Savivaldybės ūkio komitete siūlyta netvirtinti, kol bus baigtas įstaigoje atliekamas auditas ir pateikta jo išvada. Vis dėlto vėliau apsispręsta už ataskaitą balsuoti. Balsų dauguma jai pritarta.

Švietimo klausimai

Taryboje patvirtinta daug „švietimietiškų“ klausimų: nustatytas bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir mokinių skaičius klasėse ateinančiais mokslo metais, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkis grupėje, švietimo įstaigų didžiausias leistinas pareigybių skaičius.

Patvirtintos švietimo įstaigų 2018 m. veiklos ataskaitos, pakeisti kai kurie Rečionių universalaus daugiafunkcio centro teikiamų paslaugų įkainiai, patvirtintas Ukmergės meno mokyklos teikiamų neformaliojo švietimo paslaugų kainų nustatymo tvarkos aprašas.

Šalių sutarimu iš pareigų atleisti prašymus pateikę „Šilo“ progimnazijos ir vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriai.

Taip pat pritarta Senamiesčio pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkai. „Ukmergės žiniose“ jau rašėme, kad ši ugdymo įstaiga taps progimnazija.

Dėkojo už darbą

Posėdis baigėsi graudžiai ir iškilmingai.

Rajono meras pažymėjo, kad per visus ketverius praėjusius kadencijos metus dirbta susitelkus darniai ir pakankamai taikiai. Per ketverius metus savivaldybės taryboje patvirtinti 1 246 sprendimai. Kolegoms R. Janickas padėkojo už bendrą darbą rajono labui ir pastebėjo, kad, bent vieną kadenciją ėjus savivaldybės tarybos nario pareigas, ateityje nebegali likti abejingu rajono gyvenimui.

Dovanojo nuotraukas

Kiekvienas šios kadencijos savivaldybės tarybos narys tribūnoje pasakė trumpą kalbą ir linkėjimą būsimiems ukmergiškių išrinktiems savivaldybės tarybos nariams. Visi dėkojo už darbingus metus, patirtį ir pamokas.

Vieni iš politikų tęs darbus ateinančius ketverius metus, kiti, kuriems nepasisekė, rinkėjų palankumą gal tikrinsis per ateinančius rinkimus ar visam laikui užvers vartus politikai.

Tarp atsisveikinusių su kolegomis – du politikos veteranai – net kelis dešimtmečius rajono reikalus sprendę Regimantas Baravykas ir Elena Mirinavičienė.

Ši ilgametė politikė palieka ne tik savivaldybės tarybą, bet ir nutraukia ryšį, siejusį su Ukmerge, – gyvena ir dirba Vilniuje.

Politiką bent jau šią kadenciją palieka rinkimuose nebedalyvavusi vicemerė Klavdija Stepanova.

Savo mandatą sutuoktiniui perduodanti Aira Dudėnienė atkreipė dėmesį ne tik į politinius aspektus, bet ir atkreipė dėmesį į išties vaisingą kadenciją – per ketverius metus savivaldybės tarybos nariai susilaukė net penkių kūdikių.

Visiems kadenciją baigusiems politikams buvo įteiktos simbolinės atsisveikinimo dovanos – įrėminta fotografija, puodelis ir laikmena su nuotraukomis, kuriose įamžintas darbas taryboje.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kaip vertinate mūsų Eurovizijos atstovo galimybes?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų