Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Dabartinėmis žiniomis ir atliktais medicinos tyrimais yra patvirtinta, kad pasaulį sudrebinęs koronavirusas plinta žmonių populiacijoje ir jo užsikrėtimo kelias yra oro lašeliniu būdu, todėl neatsakingi žmonių veiksmai ir nepagrįstos abejonės priimtais sprendimais daro didžiulę įtaką jo plitimui ir kelia grėsmę visuomenei.

Kibernetiniai nusikaltėliai turi 101 priežastį kėsintis į jūsų kompiuterį, paskyrą, duomenis. Todėl didžiausia klaida – galvoti, kad esate niekam neįdomus. „Ar esate aukštas valstybės pareigūnas, ar tik paprasta kaimo močiutė – kibernetiniai nusikaltėliai visada žino, kaip galėtų jumis pasinaudoti. Kita vertus, galbūt kažkam tiesiog nepatinka jūsų paskleista nuomonė ir mintys, tad virtualioje erdvėje siekiama jus nutildyti ir supančioti“, – teigia rašytojas, publicistas ir komunikacijos specialistas Aidas Puklevičius, pats ne kartą susidūręs su kibernetiniais išpuoliais.

Po truputį vėstant orams, vis dažniau pradedame galvoti apie tai, kaip kambariuose išsaugoti šilumą – nors dabar galima atrasti įvairiausių sprendimų, daugelio namuose (o ypač – daugiabučiuose) vis dar dominuoja centrinis šildymas. Pagrindiniais šilumos skleidėjais tuomet tampa radiatoriai: nors jie tarnauja ilgus metus, tuomet, kai ateina metas pokyčiams, tenka susipažinti su daugybe pačios įvairiausios informacijos. Nesunku pastebėti, jog ne visa ji atitinka realybę – būtent dėl to išskyrėme pagrindinius mitus, kuriais Jums nereikėtų tikėti.

 Paaiškėjo, kad COVID-19 pandemijos akivaizdoje už ukmergiškių sveikatą, visų Ukmergės gydymo įstaigų darbo koordinavimą ir epidemijos pasekmių likvidavimą atsakinga savivaldybės gydytojos funkcijas atliekanti I. Pračkailė net neturi privalomo medicininio išsilavinimo!

Kreipiuosi į visus ukmergiškius ir rajono gyventojus, Jūs privalote apie tai žinoti. Ukmergėje vėl daugėja užsikrėtusiųjų COVID-19 virusu, visi puikiai prisimename, kokia dramatiška padėtis mieste ir rajone buvo tuomet, kai dėl viruso protrūkio buvo visiškai uždaryta Ukmergės ligoninė, vienas po kito ėmė mirti žmonės, buvo apribota poliklinikos veikla, izoliuotas visas miestas, sustabdytas normalus kasdienis ukmergiškių gyvenimas, uždarytos mokyklos, sustabdyti visi renginiai. Tuomet už situacijos suvaldymą pagal atliekamas funkcijas buvo atsakinga ir tokia iki šiol nelabai kam žinoma savivaldybės audito skyriuje dirbusi ir netikėtai savivaldybės gydytojos funkcijas atlikti paskirta Inga Pračkailė.

Laikinai eiti šias pareigas ji buvo paskirta administracijos direktoriaus D. Varno įsakymu dar prieš prasidedant COVID-19 pandemijai. Atlikti šias itin svarbias ir atsakingas savivaldybės gydytojos funkcijas paskirta I. Pračkailė neturi jokio medicininio išsilavinimo, jokios medicininio darbo patirties, ji iki tol buvo ne taip jau seniai pradėjusi dirbti jauna savivaldybės audito skyriaus darbuotoja. Nors įstatymas griežtai numato, kad savivaldybės gydytojo funkcijas atlikti gali tik asmuo, turintis aukštąjį medicininį išsilavinimą ir reikalingas kompetencijas.

Apie šią skandalingą situaciją mane informavo I. Pračkailės nekompetencijos neapsikentę vienos Ukmergės medicinos įstaigos darbuotojai. Jie nerimauja, kad tokios svarbios pareigos pandemijos akivaizdoje patikėtos būtino medicininio išsilavinimo ir kvalifikacijos neturinčiam žmogui. Savivaldybės gydytojo pareigas einančių asmenų kvalifikaciją reglamentuojantys įstatymai aiškiai numato, kad asmuo, einantis šias pareigas, privalo turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, odontologijos, reabilitacijos krypties išsilavinimą. Nė vieno iš šių išvardytų I. Pračkailė neturi.

Įstatyme nurodyta, kad savivaldybės gydytojas pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, epidemijų, ekologinių katastrofų padarinius. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

Savivaldybės gydytojos funkcijas atliekanti I. Pračkailė privalėjo ir privalo nuolat analizuoti savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir jos rizikos veiksnius, pagal kompetenciją teikti išvadas ir pasiūlymus savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms, vykdyti savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą, koordinuoti jų veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais, organizuoti ir koordinuoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais, koordinuoti savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir veiksmus jų metu, vykdyti Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas funkcijas.

Taigi, kaip matote, savivaldybės gydytojo pozicija yra ypatingai svarbi, užtikrinant patikimą ir profesionalų ekstremalios situacijos dėl COVID-19 viruso plitimo koordinavimą. Galima sakyti, kad būtent savivaldybės gydytojo rankose yra ukmergiškių ir rajono gyventojų sveikata. Tačiau dėl man iki šiol nesuprantamų priežasčių administracijos direktorius D. Varnas šias itin atsakingas funkcijas pavedė atlikti jaunai simpatiškai savivaldybės darbuotojai, kuri neturi jokio tam reikalingo medicininio išsilavinimo.

Vos gavęs pranešimą apie tai, kad tokias svarbias savivaldybės gydytojo funkcijas atlieka galimai tam reikalingų kvalifikacijų neturintis asmuo, iš karto kreipiausi tiesiai į pačią I. Pračkailę. Paskambinau telefonu. Prisistačiau. Paaiškinau, kokiu klausimu skambinu. Na ir paklausiau ar ji turi medicininį išsilavinimą. Mergina pareiškė, kad į jokius klausimus neatsakinės, nurodė man kreiptis į savivaldybės atstovę spaudai ir padėjo ragelį. Ką gi, kreipiausi į atstovę spaudai. Parašiau jai oficialų elektroninį laišką su klausimais, kas ir kada paskyrė I. Pračkailę būti atsakinga už ukmergiškių sveikatą, ar ji turi tam reikalingą išsilavinimą ir, apskritai, kaip savivaldybė vertina tokią situaciją, kad žmogus, neturintis reikalingų kompetencijų, užima tokias pareigas. Atsakymą gavau. Deja, jame buvo parašyta, kad administracijos direktoriaus D. Varno nurodymu informacija man bus teikiama tik tokiu atveju, jeigu kreipsiuosi oficialiai, raštu su parašu.

Na gerai, jeigu jau nusprendėte ir mane pašokdinti, kaip visus Ukmergės žmones šokdinate, man kepurė nenukris – parašiau raštą ant popieriaus, su parašu. Nusiunčiau. Gavau dar vieną biurokratinį atsakymą: „Oficialų raštą pateikėte rugsėjo 10-ą dieną. Nuo šios dienos skaičiuojant, 20 darbo dienų sueitų spalio 7-ą dieną.“ Suprask, kad kažkokį atsakymą gausi beveik po mėnesio. Kitaip tariant, net gavusi tokius visiems ukmergiškiams šiuo metu itin svarbius klausimus (ar iš tiesų asmuo turintis koordinuoti visos savivaldybės sveikatos įstaigų veiklą ekstremalios situacijos akivaizdoje turi tam reikalingas kompetencijas), savivaldybės vadovybė nusprendė pasitelkti biurokratinį aparatą tam, kad Ukmergės ir rajono gyventojai kuo vėliau sužinotų atsakymus. Pati Ukmergės savivaldybės gydytojos funkcijas atliekanti I. Pračkailė savo socialinio tinklo paskyroje nurodo, kad mokėsi M. Romerio universitete. Ten yra ruošiami teisininkai, valstybės tarnautojai, tačiau tikrai ne medicinos specialistai.

Todėl, mano vertinimu, šiuo metu Ukmergės savivaldybėje yra susidariusi visiems ukmergiškiams ir rajono gyventojams grėsmę kelianti situacija, nes Lietuvoje paskelbtos ekstremalios situacijos metu, COVID-19 pandemijos akivaizdoje, itin svarbias ir atsakingas Ukmergės savivaldybės gydytojo funkcijas atlieka žmogus, neturintis nei tam privalomos reikalingos kvalifikacijos, nei jokio medicininio išsilavinimo, nei jokios darbo medicinos ir sveikatos srityje patirties.

Atkreipiu skaitytojų dėmesį, kad pagal įstatymą būtent savivaldybės gydytojas nagrinėja gyventojų pareiškimus ir skundus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais, sprendžia juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda spręsti savivaldybės administracijai pagal kompetenciją. Vadinasi, būtent I. Pračkailė turėtų rūpintis šimtais gyventojų skundų dėl niekaip 100 procentų nepradedančios veikti Ukmergės ligoninės ir PSPC, dėl to, kad vizito pas gydytojus tenka laukti mėnesius, dėl to, kad laiku negauna reikiamos medicinos pagalbos, dėl to, kad beveik neįmanoma prisiskambinti į registratūrą, dėl to, kad iki šiol dėl nežinomų priežasčių neveikia šimtus tūkstančių kainavęs naujasis ligoninės tomografas ir t. t. I. Pračkailė turėtų visu tuo rūpintis ir spręsti. Turėtų nagrinėti žmonių skundus ir jiems pateikti atsakymus. Ar rūpinasi, ar nagrinėja, ar pateikia? Man atrodo, kad ne. Panašu, kad administracijos direktoriui atrodo kitaip, nes kaip kitaip paaiškinti jo sprendimą patikėti I. Pračkailei eiti tokias atsakingas pareigas?

Reikalauju, kad administracijos direktorius D. Varnas, kuriam tiesiogiai yra pavaldi savivaldybės gydytoja, kuo skubiau užtikrintų, kad šios pareigos, kaip ir numato įstatymai, būtų patikėtos kvalifikuotam, aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir reikalingą patirtį turinčiam žmogui. Neturite teisės su Ukmergės ir rajono gyventojų sveikata elgtis šitaip neatsakingai.

Drąsiai ir ryžtingai viešinu ir toliau viešinsiu

visas problemas, kurias Ukmergės valdžia

linkusi nutylėti. Užtenka, neleisiu vietos valdžios

biurokratams nesiskaityti ir toliau engti

Ukmergės ir rajono gyventojus.

Už pokyčius, kurie skubiai reikalingi Ukmergei!

K.Krivickas

Politinė reklama bus apmokėta iš Centro partijos-Tautininkų rinkiminės sąskaitos. Užs. Nr. 621

Rugsėjo 23 d., apie 16 val., kelyje Kaunas–Zarasai–Daugpilis, sankryžoje prie Dukstynos kaimo,  eismo įvykyje buvo sužalotas motociklininkas.

Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnai nūdienos aktualijas praėjusią savaitę aptarė su rajono vadovais.

Ukmergės rajono savivaldybės vadovai, Ekstremalių situacijų komisijos bei Operacijų centro nariai, seniūnai, rajono įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovai ir atsakingi asmenys už civilinę saugą dalyvavo Radiacinės saugos centro (RSC) metodiniame seminare. Dėmesys jame skirtas Baltarusijos atominės elektrinės keliamoms grėsmėms.

Puslapis 1 iš 718

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Už ką atiduosite savo balsą Seimo rinkimuose?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų