Balos virtuvėje – dėl kaimynų lango

Jau­ni­mo gat­vės gy­ven­to­jai An­ge­lei di­džiau­siu prie­šu ta­po lie­tus. Po jo tre­čia­me aukš­te esan­čia­me bu­te drėks­ta lu­bos, o pa­li­jus smar­kiai – telk­šo ba­los. Pa­gal­bos mo­te­ris ne sy­kį krei­pė­si į bu­tų ūkio įmo­nę. Ta­čiau aiš­kė­ja, kad dėl vis­ko kal­ti ga­li bū­ti jos kai­my­nai.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.


 

Skai­ty­to­ja pa­sa­ko­jo jau ku­ris lai­kas ban­dan­ti iš­spręs­ti šlam­pan­čių vir­tu­vės pa­tal­pų pro­ble­mą, nes nie­kais ei­na ir čia ne­se­niai at­lik­tas re­mon­tas.

„Jau ke­lin­tą kar­tą iš ry­to vir­tu­vė­je ran­du ba­lą... Kai smar­kiai pa­ly­ja, dar bai­siau šlam­pa“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė. Guo­dė­si dėl to bi­jan­ti pa­lik­ti bu­tą, to­dėl pri­rei­kus ne­ga­lin­ti iš­vyk­ti il­ges­niam lai­kui.

Prie­žas­tis – lan­gas   

Uk­mer­giš­kė dar prieš ke­le­rius me­tus krei­pė­si į ko­mu­na­li­nin­kus. Esą tuo­met už­si­min­ta apie ga­li­my­bę už­tai­sy­ti na­mo blo­kus jun­gian­čias siū­les. „At­va­žia­vo, pa­si­žiū­rė­jo iš vi­daus ir iš­orės, lie­pė su­rink­ti su­tin­kan­čių gy­ven­to­jų pa­ra­šus, kad bū­tų ga­li­ma už­tai­sy­ti“, – įmo­nės pa­ža­dus pri­si­me­na ji. Ti­ki­na per­ėju­si ke­tu­rias­de­šimt bu­tų iš dvie­jų laip­ti­nių – ga­vu­si ir bu­tų ūkiui pri­sta­čiu­si vi­sų šei­mi­nin­kų pa­ra­šus.

Ta­čiau siū­lės taip ir ne­bu­vo pra­dė­tos re­mon­tuo­ti, o mo­te­riai vė­liau bu­vo pa­aiš­kin­ta, kad lie­taus jos vir­tu­vė­je kal­ti­nin­kai – vir­šu­ti­niai kai­my­nai. Tiks­liau – jų me­di­nis lan­gas: „Sa­kė – pas kai­my­nus vir­šuj plas­ti­ki­niai lan­gai ne­su­dė­ti, o tai ir yra prie­žas­tis...“.

Kai­my­nė ne­pa­sie­kia­ma

Skai­ty­to­ja ap­gai­les­tau­ja, jog vi­si ban­dy­mai pa­si­kal­bė­ti su vir­šuj gy­ve­nan­čia ne­įga­lia mo­te­riš­ke ir ją lan­kan­čia duk­ra – ne­sėk­min­gi. Kiek be­nu­ei­na – du­rų ne­ati­da­ro. „Jos nie­ko ne­įsi­lei­džia – net bu­tų ūkio, kai at­va­žiuo­ja, o dėl šlam­pan­čių lu­bų kal­ti­na ma­ne pa­čią, – pik­ti­no­si gy­ven­to­ja. – Ne­duok Die­ve, jei pra­dės sunk­tis pas apa­ti­nius kai­my­nus ir su­ga­dins jų lu­bas – ne­iš­si­gin­siu, kad ne dėl ma­nęs... Jei­gu jos tik­rai kal­tos, kaip ga­li­ma bū­ti to­kioms „fal­šy­voms“?   

Sa­vo bė­dą uk­mer­giš­kė iš­dės­tė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai ir vis­gi pa­pra­šė su­re­mon­tuo­ti fa­sa­di­nių plokš­čių siū­les virš vir­tu­vės lan­go. Gau­ta­me at­sa­ky­me tei­gia­ma, jog pa­sta­tą ap­žiū­rė­ju­sio spe­cia­lis­to iš­va­da: lie­taus van­duo pa­ten­ka per ket­vir­ta­me aukš­te esan­tį se­ną ne­san­da­rų me­di­nį lan­gą. Jį pa­kei­tus ir ap­skar­di­nus pa­lan­gę, pro­ble­mos tu­rė­tų pa­si­baig­ti. Vir­šu­ti­nio bu­to šei­mi­nin­kė esą pa­ža­dė­jo pa­si­rū­pin­ti plas­ti­ki­niu lan­gu.

Va­di­na pa­sa­ka be ga­lo

Tuo me­tu UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Si­gi­tas Ože­lis ne­sle­pia, kad jo­kio siū­lių re­mon­to čia ir ne­sti­gę. „Kaip tre­čia­me aukš­te ga­li drėkt? Per siū­les bėgt tik­rai ne­ga­li, ver­ti­ka­lios siū­lės vi­sai ki­tur ei­na virš lu­bų, vi­sai ki­tas van­dens drė­ki­mo cha­rak­te­ris. Spe­cia­lis­tai ap­žiū­rė­jo, nu­ta­rė, o gy­ven­to­ja įsi­ka­lu­si į gal­vą, kad tu­rim su­tvar­kyt, nors mums ne­pri­klau­so“, – kon­flik­tą nesu­si­šne­kė­ji­mu va­di­na jis. 

Pri­pa­žįs­ta, jog šias bė­das už­baig­tų pa­keis­tas kai­my­nų lan­gas: „Da­bar jis – pa­pu­vęs, van­duo pa­puo­la po rė­mu – ir kam­ba­rys drėks­ta virš lan­go, pa­lan­gė vi­sa­da drėg­na. Jei lie­tus su vė­ju iš tos pu­sės – tai ir mer­kia.“

Vi­lia­ma­si, kad kai­my­nių ke­ti­ni­mai ge­ra­no­riš­ki. „Pri­ža­dė­jo dar šį mė­ne­sį įsi­dė­ti plas­ti­ki­nį lan­gą. Nu­ei­sim pa­žiū­rėt, bet ga­li ne­įsi­leis­ti... O ir įsi­dė­ti ne­pri­ver­sim. Ta­da – vėl pa­sa­ka be ga­lo“, – iš­ei­ties ne­ži­no ir pa­va­duo­to­jas.

Iš­ei­tis – po­li­ci­ja  

Anot S. Ože­lio, kar­tais ge­riau­siu pa­gal­bi­nin­ku pa­na­šio­se si­tu­a­ci­jo­se bū­na tei­sė­sau­ga. Ža­lą dėl kai­my­nų pa­ti­rian­tiems gy­ven­to­jams pa­ta­ria kreip­tis į po­li­ci­ją. 

Ne­sle­pia, jog bū­na at­ve­jų, kai gaiš­ti lai­ką ten­ka be rei­ka­lo. Vie­nas to­kių – skun­das dėl kiau­ro sto­go ir pro bu­to lu­bas nuo­lat te­kan­čio van­dens. „Ko tik ne­da­rė ko­mi­si­ja: va­ži­nė­jo, žiū­rė­jo, tik­ri­no, net ka­me­ras sta­tėm. Ga­liau­siai pa­aiš­kė­jo, kad vie­ni li­kę vai­kai žai­džia van­dens šau­tu­vė­liais... Ar­ba skun­džia­si, kad kan­ki­na ne­mi­ga, nes ūžia vamz­džiai. Ta­da da­rom triukš­mo ty­ri­mus Vil­niu­je, o žmo­nės ne­nu­rims­ta, kol la­bo­ra­to­ri­niu bū­du įro­do­ma, kad nor­mos ne­vir­šy­tos“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ  

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

0 # plastikiniai langai 2018-08-20 14:47
Puikus straipsnis, gaila labai zmoniu
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Laidojimo ir kremavimo paslaugos Ukmergėje

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ar jau perkate kiaušinius Velykoms?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų