Duobių daugėja, lėšų jų lopams mažėja

Po žie­mos gat­vių dan­go­je at­si­ran­dan­čios duo­bės – įpras­tas reiš­ki­nys, ta­čiau šie­met eis­mo są­ly­gos Uk­mer­gė­je ypač su­dė­tin­gos. Duo­bių dau­giau net ir lig šiol tvir­to­mis va­din­to­se gat­vė­se. Tuo tar­pu lė­šų ke­lių prie­žiū­rai kas­met ski­ria­ma vis ma­žiau.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergės gatvės pasiilgo remonto...


 

Nors dar ne vi­sas le­do sluoks­nis nu­tir­po nuo­ša­les­nė­se gat­vė­se, dau­gia­bu­čių kie­muo­se dar ne vis­kas at­si­vė­rė vi­su „gra­žu­mu“, jau ma­ty­ti, kad duo­bių ke­lio dan­go­je dau­giau nei per­nai.

„Gat­vės šie­met tik­rai ke­lia ne­ri­mą. As­fal­tas iš­by­rė­jo net to­kio­se gat­vė­se, ku­rios, kaip at­ro­dė, dar vi­sai pa­ken­čia­mos būk­lės“, – sa­ko mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas.

Rem­da­ma­sis sa­vo dau­gia­me­čiais ste­bė­ji­mais, jis pa­ste­bi, kad tvir­čiau­sia dan­ga Uk­mer­gė­je Da­riaus ir Gi­rė­no, Vil­niaus, Ąžuo­lų, Jau­ni­mo gat­vė­se. De­ja, po il­go­kai už­si­tę­su­sios žie­mos pa­aiš­kė­jo, kad ne­at­lai­kė ir jos.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, pa­pras­tai lo­py­to­se gat­vė­se te­rei­kė­da­vo tik iš­tru­pė­ju­sias vie­tas už­tai­sy­ti. Da­bar ma­ty­ti, kad as­fal­te gau­sy­bė nau­jų duo­bių at­si­ra­do – ryš­ki die­nos ir nak­ties tem­pe­ra­tū­rų kai­ta sa­vo juo­dą dar­bą nu­dir­bo.

Ar­ti­miau­siu me­tu se­niū­nas ke­ti­na ap­va­žiuo­ti vi­sas gat­ves ir įver­tin­ti si­tu­a­ci­ją, pre­li­mi­na­riai su­skai­čiuo­ti, kiek kvad­ra­ti­nių met­rų dan­gos teks at­nau­jin­ti. Nors, anot jo, jau ir taip ma­ty­ti, kad pa­dė­tis liūd­na.

Pa­va­sa­ri­nis gat­vių re­mon­tas – kas­me­ti­nių dar­bų są­ra­še. Kiek­vie­nais me­tais po žie­mos ten­ka už­lo­py­ti apie 4000 kvad­ra­ti­nių met­rų as­fal­to dan­gos. Ta­čiau S. Jac­kū­nas ma­no, kad šį pa­va­sa­rį šis skai­čius bus dar di­des­nis.

04-12-4 straipsnio 2 nuotr


 

De­ja, fi­nan­sa­vi­mo iš Ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos pa­gal Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mą lau­kia­ma ma­žes­nio nei per­nai.

Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės ke­lių prie­žiū­rai šie­met skir­ta 2 mi­li­jo­nai 100 tūks­tan­čių li­tų. Tai be­veik 200 tūks­tan­čių li­tų ma­žiau nei per­nai

Sa­vi­val­dy­bė jau su­ren­gė vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są, ku­ria­me iš­rink­ta įmo­nė su­re­mon­tuo­ti po žie­mos pra­kiu­ru­sias gat­ves.

Kon­kur­se da­ly­va­vo trys Uk­mer­gės įmo­nės. Pa­si­rink­ta ma­žiau­sią kai­ną pa­siū­liu­si UAB „Uk­mer­gės ver­smė“. Jos pa­siū­ly­ta kai­na – 83,01 li­to už 1 kvad­ra­ti­nį met­rą.

Pa­sak S. Jac­kū­no, ge­riau­sia iš­ei­tis bū­tų vi­sos gat­vės dan­gos per­den­gi­mas. Ta­čiau šis pro­ce­sas vyks­ta la­bai pa­ma­žu. Per pen­ke­rius me­tus Uk­mer­gė­je re­konst­ruo­tos tik ke­lios gat­vės – Kau­no, Vie­nuo­ly­no, Mai­ro­nio, S. Dau­kan­to, Anykš­čių, Vaiž­gan­to. Šiuo me­tu re­no­va­ci­jos dar­bai at­lie­ka­mi J. Ba­sa­na­vi­čiaus ir Baž­ny­čios gat­vė­se.

Po mies­te at­lie­ka­mų van­den­tie­kio ir ka­na­li­za­ci­jos tra­sų tie­si­mo dar­bų nu­ken­tė­jo Pa­ši­lės, Lau­kų, Žal­gi­rio gat­vės. Se­niū­ni­ja su­lau­kia gy­ven­to­jų, pra­šan­čių iš­ly­gin­ti duo­bes, skam­bu­čių. S. Jac­kū­nas pri­me­na, kad šių gat­vių dan­ga tu­ri pa­si­rū­pin­ti van­den­tie­kio dar­bus at­lie­kan­tis ran­go­vas.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų