Miške užsimojo atgaivinti poilsio zonas

Vie­na mėgs­ta­miau­sių uk­mer­giš­kių lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo vie­tų – Pi­vo­ni­jos miš­kas. Bū­tent dėl šios prie­žas­ties Uk­mer­gės miš­kų urė­di­ja už­si­mo­jo at­gai­vin­ti čia ka­dai­se bu­vu­sią tu­ris­ti­nę po­il­si­nę tra­są – su ta­kais, pa­vė­si­nė­mis, lau­ko bal­dais.

 

Au­to­rės nuotr. Pi­vo­ni­jos miš­ke Uk­mer­gės miš­kų urė­di­ja jau pra­dė­jo dar­bus – šiuo me­tu žvy­ruo­ja­mi ta­kai.


 

At­si­ras ir čia dar ne­re­gė­ta miš­ko kla­sė.

Ne­to­li Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­no ir Vil­niaus gat­vės esan­tis miš­kas trau­kia ne tik gry­bų se­zo­no me­tu. Žmo­nių čia ne­trūks­ta vi­sais me­tų lai­kais. Va­sa­rą at­ei­na­ma uo­gau­ti, žo­liau­ti. Ne­re­tai miš­ko ke­liu­kais pra­bė­ga ak­ty­vaus po­il­sio en­tu­zias­tai, ko­jas mik­li­na gar­baus am­žiaus uk­mer­giš­kiai ar gry­na­me ore ve­ži­mė­lius stum­do ma­mos. Žie­mą miš­ką iš­rai­žo sli­di­nin­kų vė­žės.

Ka­dai­se, be­ne prieš ge­rą de­šimt­me­tį, čia įreng­tų svei­ka­tin­gu­mo tra­sų ir jų in­ven­to­riaus jau be­veik nė žy­mių ne­li­ko. Mėgs­tan­tys šią vie­tą uk­mer­giš­kiai jau se­niai pa­sva­jo­ja apie nau­jus suo­liu­kus, po­il­sio zo­nas.

Jau dau­giau kaip sa­vai­tę čia burz­gia trak­to­riai, žvy­rą ve­ža ir ant ta­kų be­ria kro­vi­ni­niai au­to­mo­bi­liai. To­dėl dau­ge­liui šio miš­ko lan­ky­to­jų su­ki­rbo vil­tis, kad Pi­vo­ni­jos miš­ke lau­kia kaž­ko­kios nau­jo­vės.

Tai pa­tvir­ti­no ir Uk­mer­gės miš­kų urė­di­jos urė­do pa­va­duo­to­jas Vi­lius Pa­lio­nis. Jis pa­sa­ko­jo, kad urė­di­ja pra­dė­jo tu­ris­ti­nio-po­il­si­nio ta­ko su vi­su ja­me bū­ti­nu in­ven­to­riu­mi – pa­vė­si­nė­mis, lau­ko bal­dais – įren­gi­mo dar­bus. Pa­vė­si­nių kar­ka­sai, sto­gai bus pa­ga­min­ti iš spyg­liuo­čių me­die­nos. Bal­dams pa­si­rink­ta pa­tva­res­nė – ąžuo­li­nė.

Nuo ta­kų nui­ma­ma da­lis grun­to sluoks­nio, ly­gi­na­ma už­be­riant žvy­ro. Pa­gal UAB „Ar­chmi­ta“ at­lik­tą pro­jek­tą vir­šu­ti­nis sluoks­nis bus be­ria­mas smul­kia skal­da. Pa­sak V. Pa­lio­nio, nau­do­ja­mos tik na­tū­ra­lios me­džia­gos.

Pa­si­ta­rus su Uk­mer­gės pa­grin­di­nės „Ši­lo“ mo­kyk­los va­do­vais, ke­ti­na­ma įreng­ti ir miš­ko kla­sę. Tai įsi­vaiz­duo­ja­ma kaip ke­lio­li­ka sė­di­mų vie­tų ne­di­de­lei au­di­to­ri­jai, ku­rio­se ga­lė­tų vyk­ti pa­mo­kos ar pa­skai­tos po at­vi­ru dan­gu­mi.  

Šie­met pla­nuo­ja­ma nu­ties­ti apie 1,6 ki­lo­met­ro il­gio tra­są. Į šį pro­jek­tą Uk­mer­gės miš­kų urė­di­ja in­ves­ta­vo 150 tūks­tan­čių li­tų.

Iš vi­so urė­di­jos už­mo­juo­se, tvar­kant Pi­vo­ni­jos miš­ko tu­riz­mui ir po­il­siui skir­tą in­fra­struk­tū­rą, –at­lik­ti dar­bų už vie­ną mi­li­jo­ną li­tų. Ta­čiau tai – jau ki­tų ar­ti­miau­sių me­tų pro­jek­tas.

Anot pa­šne­ko­vo, ka­dan­gi Pi­vo­ni­jos miš­kas pri­klau­so mies­to miš­ko ka­te­go­ri­jai, ja­me ne­ga­li bū­ti vyk­do­ma ūki­nė veik­la. Me­džiai čia ker­ta­mi tik sa­ni­ta­ri­niais tiks­lais – nu­džiūvę ar­ba kri­ti­nės būk­lės, li­go­ti.

Ka­dan­gi vals­ty­bi­nius miš­kus pri­žiū­rin­ti urė­di­ja pa­gal įsi­pa­rei­go­ji­mus tu­ri at­lik­ti rek­re­a­ci­nius dar­bus, bu­vo pa­si­rink­tas šis va­rian­tas – įreng­ti tu­ris­ti­nį-po­il­si­nį ta­ką.

Urė­do pa­va­duo­to­jas sa­ko, kad nuo au­to­mo­bi­lių įreng­tus ta­kus gel­bės ap­sau­gi­nė­mis tvo­re­lė­mis. Ta­čiau di­de­lį gal­vos skaus­mą ke­lia mo­to­cik­li­nin­kai ir ke­tur­ra­čių vai­ruo­to­jai – jau pa­ste­bė­ta, kad šie nepa­si­dro­vi miš­ko ke­liu­kuo­se su­sta­ty­tus už­tva­rus ap­va­žiuo­ti.

Prieš sep­ty­ne­rius me­tus Uk­mer­gės miš­kų urė­di­ja įren­gė pa­na­šios pa­skir­ties ta­ką Ker­na­vė­je.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų