Mokslo metų pradžia „apgavo“ įstatymą

Rug­sė­jo 1-osios skam­bu­tis vai­kus į mo­kyk­las šie­met su­kvies rug­sė­jo ant­rą­ją – pir­ma­die­nį. Drau­di­mas tą­dien par­duo­tu­vė­se pre­kiau­ti al­ko­ho­liu ne­be­ga­lio­ja: įsi­gy­ti svai­gių­jų gė­ri­mų ne­bus ga­li­ma tik sek­ma­die­nį – tik­rą­ją Moks­lo ir ži­nių die­ną.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


 

At­min­ti­na die­na įtei­sin­ta moks­lo me­tų pra­džios šven­tė, mi­ni­ma rug­sė­jo 1-ąją, šį­syk iš­puo­lan­ti sek­ma­die­nį. Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos Da­lės Ste­po­na­vi­čie­nės, pa­gal ug­dy­mo pla­nus sa­vi­val­dy­bėms ir net­gi pa­čioms mo­kyk­loms leis­ta pa­si­rink­ti, ka­da reng­ti iš­kil­mes šia pro­ga.

Jei­gu šven­tė vyk­tų sek­ma­die­nį, pe­da­go­gai į ją ei­tų kaip į dar­bą ir už tą die­ną jiems pri­klau­sy­tų dvi­gu­bas už­mo­kes­tis. „Ta­čiau ne­sa­me tur­tin­gi – ne­tu­rim tiek mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų, kad bū­tų ga­li­ma taip mo­kė­ti“, – sa­ko ve­dė­ja.  

Anot jos, nuo­mo­nės apie ga­li­mą šven­tės die­ną bu­vo iš­sa­ky­tos ug­dy­mo įstai­gų va­do­vų pa­si­ta­ri­me. Nu­spręs­ta, jog iš­kil­mės vi­so­se ra­jo­no mo­kyk­lo­se vyks pir­ma­die­nį. „Tą­dien ir au­to­bu­sų gra­fi­kai pa­to­ges­ni, su­si­de­da ir daug ki­tų or­ga­ni­za­ci­nių da­ly­kų“, – sa­kė D. Ste­po­na­vi­čie­nė.

Per­nykš­tė rug­sė­jo 1-oji su­ta­po su šeš­ta­die­niu – į mo­kyk­las vi­si tuo­syk ir ėję. „To­kiu at­ve­ju, kaip nu­ma­to Dar­bo ko­dek­sas, mo­ky­to­jams ati­duo­da­mi lais­va­die­niai. Tai – su­si­ta­ri­mo rei­ka­las. Ir per­nai to­kiu me­tu ga­lė­jom ne­da­ryt. Ta­čiau šeš­ta­die­nis – vis tiek dar­bin­ges­nė die­na, o sek­ma­die­nis – šven­ti­nė“, – svars­to ve­dė­ja.

Kiek­vie­na mo­kyk­la pa­si­ren­ka, ku­rią va­lan­dą reng­ti iš­kil­mes. In­for­ma­ci­ja bus pa­teik­ta ir sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je. „Iš ry­to vyks šven­ti­niai ren­gi­niai, o po to – po­ra įžan­gi­nių pa­mo­kų bent jau dar­bi­nei nuo­tai­kai su­kur­ti“, – sa­kė pa­šne­ko­vė.

Tuo me­tu su rug­sė­jo 1-ąja su­si­jęs drau­di­mas dėl al­ko­ho­lio ga­lios tik sek­ma­die­nį. Vis­gi pre­ky­bi­nin­kai ža­da at­si­žvelg­ti į tai, jog moks­lo me­tų pra­džia – anaip­tol ne svai­gioms moks­lei­vių links­my­bėms skir­ta šven­tė.

„Rug­sė­jo pir­mą­ją, kaip ir reg­la­men­tuo­ja įsta­ty­mas, al­ko­ho­liu ne­pre­kiau­si­me, – „Uk­mer­gės ži­nioms“ sa­kė UAB „Ma­xi­ma LT“ ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vė Re­na­ta Sau­ly­tė. – O pir­ma­die­nį, kai bus tik­ro­ji šven­tė, vi­so­se sa­vo par­duo­tu­vė­se su­griež­tin­sim ap­sau­gą. Iš jau­niau at­ro­dan­čių as­me­nų bus pra­šo­ma do­ku­men­tų, be to, su ap­sau­ga kon­tro­liuo­sim, kad al­ko­ho­lio ne­pil­na­me­čiams ne­pirk­tų vy­res­ni.“

Prieš ke­le­rius me­tus pri­im­tą įsta­ty­mą pre­ky­bos įmo­nės at­sto­vė sa­ko ver­ti­nan­ti kaip dvi­pras­miš­ką. „Idė­ja gra­ži, ir drau­di­mas par­da­vi­nė­ti al­ko­ho­lį tą die­ną, kai vi­si grįž­ta į mo­kyk­las, yra ge­rai. Kai vi­sur pil­na pre­ky­bos cen­trų, tą­dien iš­ven­gia­ma spon­ta­niš­kų pir­ki­mų. Ta­čiau juk ne pa­slap­tis ir tai, kad šven­tės iš­va­ka­rė­se al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­da­vi­mai ge­ro­kai iš­au­ga“, – pa­sa­ko­jo R. Sau­ly­tė.  

Jai keis­ta ir tai, jog drau­di­mas tai­ko­mas ne vi­siems, tad ga­li­my­bių įsi­gy­ti svai­ga­lų yra ki­tur. Pa­šne­ko­vė ma­no, jog so­li­da­rios dėl jau­ni­mo tą­dien tu­rė­tų bū­ti ir ka­vi­nės, ir ki­tos įmo­nės.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų