Nekilnojamojo turto rinkoje tarp sostinės ir Ukmergės – praraja

Mū­sų mies­te šiuo me­tu par­duo­da­ma dau­gy­bė ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­sta­tų. De­ja, net ar­tė­jan­tis eu­ro įve­di­mas šios rin­kos ne­iš­ju­di­na. Kai ku­rie ob­jek­tai pir­kė­jo lau­kia me­tų me­tus.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gė­je bran­gų ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą par­duo­ti su­dė­tin­ga.


 

Ne­ma­žai ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų Uk­mer­gė­je ban­do­ma par­duo­ti dau­giau nei už pu­sę mi­li­jo­no li­tų.

Šir­vin­tų gat­vė­je esan­čios dvie­jų aukš­tų ga­my­bi­nės, san­dė­lia­vi­mo pa­skir­ties pa­tal­pos, ku­rių plo­tas 760 kvad­ra­ti­nių met­rų, siū­lo­mos už 680 tūkst. li­tų.

Už 640 tūkst. li­tų Kęs­tu­čio aikš­tė­je par­duo­da­mos bu­vu­sio Ūkio ban­ko, o da­bar – Šiau­lių ban­ko pa­tal­pos Jų plo­tas be­veik 400 kv. met­rų.

Be­ne bran­giau­sias šiuo me­tu par­duo­da­mas pa­sta­tas Uk­mer­gė­je – 800 tūkst. li­tų kai­nuo­jan­čios ga­my­bos pre­ky­bos san­dė­lia­vi­mo pa­tal­pos Ge­di­mi­no gat­vė­je. Jų plo­tas – 1150 kv. met­rų.

Tur­tin­go pir­kė­jo lau­kia ir Kęs­tu­čio aikš­tė­je esan­tis pa­sta­tas, ku­ria­me įsi­kū­ręs gro­žio sa­lo­nas „In­gan­tė“. Už 110 kv. met­rų pui­kiai įreng­tas pa­tal­pas pra­šo­ma 675 tūkst. li­tų.

Va­sa­rio 16-osios gat­vė­je jau ne pir­mus me­tus ban­do­ma par­duo­ti pre­ky­bi­nės pa­skir­ties pa­tal­pas, ku­rio­se šiuo me­tu įsi­kū­ru­si par­duo­tu­vė „Jau­kūs na­mai“. Už 450 kv. met­rų tvar­kin­gas pa­tal­pas pra­šo­ma 650 tūkst. li­tų.

Ir pri­va­tūs, ir val­diš­ki

Kau­no gat­vė­je šiuo me­tu par­duo­da­mas mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei daug rū­pes­čių kė­lęs pri­va­čiam as­me­niui pri­klau­san­tis pa­sta­tas su va­di­na­muo­ju er­ke­liu. Dėl pra­ėji­mo Kau­no gat­ve dėl to anks­čiau bū­ta ne­ma­žai bė­dų. 300 kv. met­rų pa­sta­tas, ku­riam bū­ti­nas re­mon­tas, par­duo­da­mas už 150 tūkst. li­tų.

Tarp par­duo­da­mų pa­tal­pų, apie ku­rias skel­bia in­ter­ne­ti­niai por­ta­lai, – ir UAB Uk­mer­gės bū­tų ūkiui pri­klau­san­tis pa­sta­tas, ku­ria­me biu­rą nuo­mo­ja­si ir mū­sų laik­raš­čio re­dak­ci­ja.

Už 309 kv. met­rų pa­sta­tą pra­šo­ma 193 tūkst. li­tų.

Įspū­din­gi plo­tai

Par­duo­da­mos dar vie­nos di­džiu­lės 1386 kv. m pa­tal­pos Vy­tau­to gat­vė­je, ku­rio­se vei­kia ir Re­gist­rų cen­tras.

Už mi­nė­to plo­to pa­tal­pas šia­me tri­aukš­čia­me pa­sta­te pra­šo­ma 484 tūkst. li­tų.

Šir­vin­tų gat­vė­je par­duo­da­mos anks­čiau ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vui pri­klau­siu­sios mai­ti­ni­mo, pre­ky­bi­nės, san­dė­lia­vi­mo pa­skir­ties pa­tal­pos. 368 kv. met­rų pa­sta­tą da­bar­ti­niai sa­vi­nin­kai ban­do par­duo­ti už 247 tūkst.

Par­duo­da­mos ka­vi­nės

Skel­bia­ma ir apie vie­nos se­niau­sių Uk­mer­gės ka­vi­nių – „Vieš­na­gės“ par­da­vi­mą. Kau­no gat­vė­je esan­čios įreng­tos pa­tal­pos yra 320 kv. m plo­to. Jas siū­lo­ma pirk­ti už 490 tūkst. li­tų.

Nau­jų šei­mi­nin­kų ieš­ko ir ka­vi­nė „For­tū­na“, esan­ti Del­tu­vos gat­vė­je. Šios 291 kv. met­ro pa­tal­pos par­duo­da­mos už 176 tūkst. li­tų.

Skel­bi­muo­se pa­tal­pin­ta in­for­ma­ci­ja ir apie dar vie­no į uk­mer­giš­kių at­min­tį įau­gu­sio ob­jek­to – par­duo­tu­vės „Si­gu­tė“ par­da­vi­mą. Šios 144 kv. met­rų įreng­tos pa­tal­pos Vy­tau­to gat­vė­je siū­lo­mos už 399 tūkst. li­tų.

Rin­ka mer­di

Įmo­nės UAB „Ober-Haus“ ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to eks­per­tas Re­na­tas Sa­la­džius tvir­ti­na, kad ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ka Uk­mer­gė­je švel­niai ta­riant liūd­na.

Pa­ly­gi­ni­mui jis mi­nė­jo, kad vie­ną ko­mer­ci­nį ob­jek­tą par­da­vi­nė­ja me­tus. Juo ne­se­niai te­le­fo­nu pa­si­do­mė­jo vie­nin­te­lis as­muo. Ir tai ne vi­su, o da­li­mi.

R. Sa­la­džius ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ko­je jau ne pir­mus me­tus dir­ba Vil­niu­je ir Uk­mer­gė­je.

Pats bū­da­mas uk­mer­giš­kiu ap­gai­les­tau­ja, kad tarp sos­ti­nės ir Uk­mer­gės – mil­ži­niš­ka pra­ra­ja. Vil­niu­je pre­ky­ba ju­da in­ten­sy­viai: vie­ni per­ka, ki­ti par­duo­da.

Tuo tar­pu mū­sų mies­te žmo­nės ver­žia­si at­si­kra­ty­ti ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu, o su­ras­ti pir­kė­ją – be ga­lo sun­ki už­duo­tis. Po­pu­lia­riau­si – ne­bent iki 40 tūkst. kai­nuo­jan­tys bu­tai.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

2014-08-08-4 straipsnio 2 nuotr 2014-08-08-4 straipsnio 3 nuotr


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Kaip per karščius gaivinatės?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų