Plūsta dėl dokumentų

Ar­tė­jant va­sa­rai, mig­ra­ci­jos tar­ny­bon plūs­ta lan­ky­to­jai, no­rin­tys gau­ti ar pa­si­keis­ti as­mens do­ku­men­tus. Kad ne­tek­tų gai­šin­tis, gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi dėl do­ku­men­tų re­gist­ruo­tis iš anks­to.

 

Šie­met bai­gia ga­lio­ti pir­mie­ji Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čio pa­sai, iš­duo­ti 1992–1993 m. Tuo lai­ko­tar­piu, sie­kiant, kad at­kur­tos ne­pri­klau­so­mos vals­ty­bės pi­lie­čiai kuo grei­čiau gau­tų pi­lie­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą, pa­sai bu­vo iš­duo­ti dau­gu­mai Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus Mig­ra­ci­jos po­sky­ry­je šiais me­tais jau pa­keis­ta dau­giau kaip 4000 do­ku­men­tų. „Pa­pras­tai toks skai­čius bū­da­vo už de­vy­nis mė­ne­sius. Dau­giau­sia tarp pa­keis­tų do­ku­men­tų – se­no­jo pa­vyz­džio, ku­rie bu­vo iš­duo­ti prieš 20 me­tų“, – pa­sa­ko­jo po­sky­rio vir­ši­nin­kė Jo­lan­ta Rin­ke­vi­čie­nė.

Ji pri­me­na, jog iš anks­to re­gist­ruo­tis pri­ėmi­mui pa­to­gu elek­tro­ni­niu bū­du in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je www.epo­li­ci­ja.lt (nuo­ro­da – „Lai­ko re­zer­va­ci­ja“). Taip pat ga­li­ma skam­bin­ti Uk­mer­gės mig­ra­ci­jos po­sky­rio te­le­fo­nais 60438, 63222.

Vy­res­niems nei 45 me­tų pi­lie­čiams iš­duo­ti pa­sai (su kli­juo­ja­ma as­mens nuo­trau­ka duo­me­nų la­pe) ga­lio­jo 20 me­tų. Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas in­for­muo­ja, kad šie­met po­li­ci­jos įstai­gų mig­ra­ci­jos pa­da­li­niams vien tik se­no­jo pa­vyz­džio pa­sus rei­kia pa­keis­ti 411 049 pi­lie­čiams. Per­nai to­kie pa­sai bu­vo pa­keis­ti 187 801 pi­lie­čiui. Iš vi­so 2013 m. bai­gia ga­lio­ti 761 349 pa­sai ir as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės.

J. Rin­ke­vi­čie­nė taip pat ra­gi­na su­skub­ti ke­ti­nan­čiuo­sius ke­liau­ti. „Va­sa­rą pas mus vi­sa­da ju­dė­ji­mas di­des­nis. Su­lau­kia­me ant­plū­džio tų, ku­rie grį­žę iš už­sie­nio no­ri su­si­tvar­ky­ti, ar vai­kams daž­nai bū­na tvar­ko­mi do­ku­men­tai. To­dėl vi­si, ku­rie va­sa­rą ruo­šia­si iš­vyk­ti, te­gul kuo grei­čiau krei­pia­si dėl do­ku­men­tų“, – sa­kė pa­šne­ko­vė.

Šiuo me­tu re­gist­ruo­ja­mi ir tie gy­ven­to­jai, ku­rie dėl li­gos ar ne­ga­lios pa­tys ne­ga­li at­vyk­ti į Mig­ra­ci­jos po­sky­rį. Pas juos na­muo­se dar­buo­to­jai lan­ky­sis su mo­bi­lia bio­met­ri­nių duo­me­nų nu­skai­ty­mo įran­ga. „Ją bir­že­lį gau­si­me dviem sa­vai­tėms. Ka­dan­gi įran­ga skir­ta vi­sai ap­skri­čiai, ra­jo­nai ja da­li­ja­si“, – sa­kė po­sky­rio va­do­vė.

Anot jos, šiuo me­tu už­re­gist­ruo­ta per 100 to­kių gy­ven­to­jų. Juos slau­gan­tys ar­ti­mie­ji ra­gi­na­mi kreip­tis dėl as­mens do­ku­men­tų kuo grei­čiau.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų