Po gaisro – išbandymas lietumi

Vil­niaus gat­vės 100A nu­me­riu pa­žy­mė­tas na­mas grei­tai vėl tu­rės sto­gą, ku­ris su­de­gė ge­gu­žės 10 d. ki­lu­sio gais­ro me­tu. Tie­sa, dėl pra­si­dė­ju­sių liū­čių be sto­go pa­si­li­kę gy­ven­to­jai pa­ty­rė ne­ma­žai ne­pa­to­gu­mų.

 

Na­mą ad­mi­nist­ruo­jan­čios UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­rius Jo­nas Rin­ke­vi­čius ap­gai­les­ta­vo, kad na­mui li­kus be sto­go di­de­lių ne­pa­to­gu­mų pa­ty­rė vir­šu­ti­nio – tre­čio­jo aukš­to gy­ven­to­jai.

Iš­ kar­to po ne­lai­mės už­klu­po be­veik kas­dien pi­lan­čios liū­tys. Žmo­nės kaip ga­lė­da­mi gel­bė­jo­si nuo ant gal­vų pi­lan­čio van­dens. De­ja, ne­la­bai te­pa­dė­jo ant sto­go sku­biai už­deng­tas po­lie­ti­le­nas.

Ta­čiau di­rek­to­rius ti­ki, kad už­klu­pę ne­pa­to­gu­mai ei­na į pa­bai­gą. Sto­go ren­gi­mo dar­bus at­lie­ka įmo­nė, su ku­ria Uk­mer­gės bu­tų ūkis pa­si­ra­šė su­tar­tį, – UAB „Re­mon­ta“.

Įmo­nė jau su­mon­ta­vo lai­kan­čias kon­struk­ci­jas ir už­den­gė vie­ną sto­go šlai­tą. Ti­ki­ma­si, kad sto­gas visiškai bus už­deng­tas iki bir­že­lio pa­bai­gos. Šie dar­bai, pa­sak J. Rin­ke­vi­čiaus, kai­nuos iki 50 tūkst. li­tų.

Da­lį šių lė­šų teks pa­deng­ti gy­ven­to­jams. Tie­sa, mo­kes­tis iš­da­lin­tas il­gam lai­kui, tad ti­ki­ma­si, kad žmo­nės di­de­lio fi­nan­si­nio smū­gio ne­pa­tirs.

Uk­mer­gės bu­tų ūkio va­do­vas sa­ko, kad ge­gu­žės 10-osios gais­ras bu­vo tik­rai iš­skir­ti­nis. Tai pir­mas at­ve­jis, kai gais­ras ky­la jų ad­mi­nist­ruo­ja­mame dau­gia­bu­ty­je.

Tie­sa, ir to­kių se­nos sta­ty­bos dau­gia­bu­čių su pa­lė­pė­mis mies­te yra la­bai ne­daug – ma­žiau nei 10 pro­cen­tų vi­sų jų ad­mi­nist­ruo­ja­mų na­mų.

Mi­nė­to gais­ro prie­žas­tys ti­ria­mos. Iš­va­dos kol kas ne­pa­teik­tos. Ta­čiau jau iš kar­to bu­vo aiš­ku, kad nei nuo elek­tros, nei nuo kros­nies ug­nis pa­lė­pė­je įsi­plieks­ti ne­ga­lė­jo, nes to­kių įren­gi­nių ten nė­ra.

Už­tat pa­lė­pėn ga­lė­jo įei­ti bet kas – du­rys ten ne­ra­ki­na­mos. Tai­gi vie­na iš ver­si­jų, kad gais­ras ga­lė­jo kil­ti dėl ne­at­sar­gaus el­gi­mo­si su ug­ni­mi pa­lė­pė­je.

Pa­sak J. Rin­ke­vi­čiaus, yra pa­teik­ta pa­raiš­ka mi­nė­to na­mo re­no­va­ci­jai. Į pir­mą­jį šie­met pra­si­dė­sian­tį re­no­va­ci­jos eta­pą jis ne­pa­te­ko, ta­čiau ti­kė­ti­na, kad pa­teks į ant­rą­jį ir bus re­no­vuo­tas.

Gais­ras Vil­niaus gat­vės 100A na­me ki­lo ge­gu­žės 10-osios va­ka­rą, apie 22 va­lan­dą. Kol at­vy­ko ug­nia­ge­siai, lieps­nos at­vi­rai įsi­siau­tė­jo.

Mi­nė­ta­me na­me yra dvi­de­šimt bu­tų. Vė­ly­vą va­ka­rą te­ko eva­kuo­ti ke­lias de­šim­tis žmo­nių.

Į įvy­kį bu­vo iš­kvies­tas ir nau­ja­sis ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys. To pri­rei­kė, nes rei­kė­jo nu­tar­ti, kur su­teik­ti žmo­nėms lai­ki­ną pa­sto­gę. Bu­vo iš­kvies­ti ir na­mą ad­mi­nist­ruo­jan­čios UAB Uk­mer­gės bū­tų ūkio va­do­vai. Tie­sa, iš­ ka­rto po gais­ro ap­lie­tų bu­tų gy­ven­to­jai lai­ki­nos pa­sto­gės at­si­sa­kė ir nu­ta­rė nak­vo­ti na­muo­se.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę už pro­fe­sio­na­liai at­lik­tus veiks­mus ge­si­nant mi­nėtą gais­rą ra­jo­no me­ras V. Pa­knys įtei­kė pa­dė­kas ug­nia­ge­siams.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų