Ne­si­bai­giant by­li­nė­ji­mams teis­muo­se, ko­vai su ben­dro­ve „Mies­to ener­gi­ja“ pa­si­tel­kia­mos nau­jos tei­si­nės ga­li­my­bės. Bu­vu­siam ši­lu­mos tie­kė­jui dėl ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo pa­reikš­tas gru­pės ieš­ki­nys. Su uk­mer­giš­kių ieš­ki­niu kreip­ta­si į Vil­niaus apy­gar­dos teis­mą. 

 

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Va­di­na­ma­ja­me „ši­lu­mos kon­flik­te“ vi­sai ne­šil­ta.


 

 

„Il­gai tam ren­gė­mės, o pa­si­kei­tus ci­vi­li­niam pro­ce­sui, nuo sau­sio 1 die­nos at­si­ra­do ga­li­my­bė pa­teik­ti gru­pės ieš­ki­nį“, – sa­kė sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis.

Tai, anot jo, – 24 ju­ri­di­nių as­me­nų – sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nių įstai­gų – ieš­ki­nys: „Pa­tei­kėm dėl to, kad „Mies­to ener­gi­ja“ ne­tei­sė­tai pra­tur­tė­jo 14-os mi­li­jo­nų su­ma, ir pra­šo­ma įstai­goms pri­teis­ti ža­lą. Kiek­vie­nai jų bū­tų pa­skai­čiuo­ta ati­tin­ka­ma da­lis.“

Šiuo me­tu, pa­sak R. Jur­gi­lai­čio, lau­kia­ma teis­mo at­sa­ko dėl to­les­nės pro­ce­so ei­gos. „Ieš­ki­nys pa­teik­tas, pa­skir­tas ir tei­sė­jas, ku­ris spręs dėl ieš­ki­nio pri­ėmi­mo. Per ke­le­tą die­nų pa­aiš­kės, ar pri­im­tas, ar yra ko­kių nors trū­ku­mų, ku­riuos tu­rė­sim pa­ša­lin­ti. Prie ieš­ki­nio ga­lės jung­tis ir ki­ti šil­dy­mo var­to­to­jai – ne tik ju­ri­di­niai as­me­nys, bet ir gy­ven­to­jai“, – sa­kė jis.

Žy­giuo­se prieš „Mies­to ener­gi­ją“ sa­vi­val­dy­bė nau­do­ja­si sam­do­mų vil­nie­čių spe­cia­lis­tų, tarp jų – ad­vo­ka­to, pa­slau­go­mis.

Iš kon­flik­to su bu­vu­siu ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­ku ne­iš­bren­da­ma ke­le­rius me­tus. Su­tar­tis su juo bu­vo nu­trauk­ta 2010-ai­siais, bet su ben­dro­ve by­li­nė­ja­ma­si li­gi šiol. „Iki 2012 me­tų by­li­nė­jo­mės dėl su­tar­ties nu­trau­ki­mo, o da­bar „Mies­to ener­gi­ja“ no­ri iš mū­sų ža­los...“ – sa­ko ve­dė­jas.

Ga­li­my­bė pa­reikš­ti gru­pės ieš­ki­nį bu­vo įtei­sin­ta, Sei­mui pri­ėmus Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tus Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so pa­kei­ti­mus. Jie įsi­ga­lio­jo nuo šių me­tų sau­sio 1-osios. Toks ieš­ki­nys – vi­siš­kai nau­jas ins­ti­tu­tas Lie­tu­vos tei­sė­je.

Ši­taip sie­kia­ma su­da­ry­ti re­a­lias tei­si­nes ga­li­my­bes di­de­lių sub­jek­tų gru­pių pa­žeis­tų tei­sių efek­ty­viam gy­ni­mui teis­me, pa­reiš­kiant vie­ną ben­drą ieš­ki­nį. Pa­sau­ly­je gru­pės ieš­ki­niai itin po­pu­lia­rūs var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos, kon­ku­ren­ci­jos, ap­lin­kos ap­sau­gos sri­ty­se.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų