Investicijos Ukmergėje, euras, išlaidos, piniginės naujienos

Gat­vių re­mon­to me­tu gy­ven­to­jams ten­ka ap­si­šar­vuo­ti kan­try­be. Ta­čiau ne vi­sa­da tai pa­vyks­ta. An­tai, re­mon­tuo­jant J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vę, di­džio­ji da­lis au­to­mo­bi­lių srau­to te­ko J. Bi­liū­no gat­vei.

Į redakciją paskambinusi Marijona pasakojo, kad jų namą ketinama renovuoti, tačiau ji tokiam sumanymui nepritaria. Taip pasielgusi netektų šiuo metu gaunamų kompensacijų. Tačiau moteris sakė girdėjusi, kad šiuo klausimu yra įstatymų pasikeitimų.

Daugiabučių renovacija, po truputį įsibėgėjusi mūsų rajone, jau laukia ir pabaigtuvių – modernizuoti baigiami du namai Deltuvoje.

Dėliojami Ukmergės veidą keičiančių darbų planai, kuriuos įgyvendinti padės Europos Sąjungos parama 2014–2020 m. laikotarpiu. Numatoma gražinti miesto erdves, tvarkyti gatves, viešosios paskirties pastatus, skatinti verslumą kaime.

Į redakciją paskambinusi vilnietė Aldona piktinosi tvarka, o tiksliau – netvarka Pašilės kapinėse. Atvykusi moteris čia pasigedo tualeto. Sakė – vaikai gamtinių reikalų nubėgo į krūmus, tačiau grįžo pasibaisėję – ten pilna fekalijų ir popierių.

Ar­tė­jant va­sa­rai, kuo­met atos­to­gau­ja dau­giau­siai biu­dže­ti­nin­kų, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­ne­ri­mo, kad ga­li pri­stig­ti lė­šų iš­mo­kė­ti jiems va­di­na­muo­sius atos­to­gi­nius at­ly­gi­ni­mus.

 

Ne­si­bai­giant by­li­nė­ji­mams teis­muo­se, ko­vai su ben­dro­ve „Mies­to ener­gi­ja“ pa­si­tel­kia­mos nau­jos tei­si­nės ga­li­my­bės. Bu­vu­siam ši­lu­mos tie­kė­jui dėl ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo pa­reikš­tas gru­pės ieš­ki­nys. Su uk­mer­giš­kių ieš­ki­niu kreip­ta­si į Vil­niaus apy­gar­dos teis­mą. 

 

Pirties ir dušo paslaugas mūsų mieste teikianti savivaldybės įmonė UAB Ukmergės butų ūkis į rajono politikus kreipėsi su prašymu padidinti kompensaciją iš savivaldybės biudžeto. Kompensacija jau keletą metų yra skiriama dėl to, kad ši paslauga įmonei nuostolinga.

AB „Panevėžio keliai“ neseniai pradėjo vykdyti darbus magistralinio kelio A2 Vilnius–Panevėžys 72,18 kilometre, šalia Žemaitkiemio sankryžos. Projektas ties šia sankryža apima pėsčiųjų viaduko per magistralę A2 avaringame ruože statybą, magistralės platinimą, įrengiant greitėjimo ir lėtėjimo juostas...

Vil­niaus gat­vė­je ša­lia vai­kų glo­bos na­mų įpu­sė­jo pir­mo­sios Uk­mer­gė­je bio­ku­ro ka­ti­li­nės sta­ty­bos. 31 aro iš­nuo­mo­ta­me skly­pe sta­to­ma ka­ti­linė, san­dė­liai, bus įreng­ta aikš­te­lė. Se­zo­no me­tu čia dar­bas vyks vi­są pa­rą.

Puslapis 7 iš 12

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar tikitės, kad gyvenimas 2020-aisiais pagerės?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų