Investicijos Ukmergėje, euras, išlaidos, piniginės naujienos

Gegužės 9-ąją Antrojo pasaulinio karo dalyviai, jų šeimų nariai, vaikai ir anūkai iškilmingai paminėjo Pergalės dieną. Tiesa, dėl įvykių Ukrainoje sukaktis šiemet sulaukė papildomo dėmesio.

Miš­kuo­se pa­si­ro­dė pir­mo­sios vo­ve­rai­tės, ba­ra­vy­kai. Tie, kas „gry­bau­ja“ tik tur­gu­je, jau ga­li tuo įsi­ti­kin­ti, pa­si­žval­gęs po pre­kys­ta­lius. Ta­čiau ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pri­me­na, kad ne­va­lia rink­ti per­ne­lyg ma­žų gry­bų.

Daž­nai sa­ko­ma, kad va­sa­ra – pats ma­lo­niau­sias me­tas atos­to­goms, ta­čiau ne­tin­ka­miau­sias, jei ne­ti­kė­tai už­klum­pa li­ga. Mat va­sa­rą dėl tų pa­čių atos­to­gų ge­ro­kai iš­tuš­tė­ja ir gy­dy­mo įstai­gos.

Šiandien, lapkričio 27 d., Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) paskelbė elektros energijos persiuntimo paslaugos ir visuomenines elektros energijos kainas bei jų taikymo tvarkas 2014 metams.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no svar­biau­siu do­ku­men­tu va­di­na­mą me­ti­nį ra­jo­no biu­dže­tą. Ly­gi­nant su per­nykš­čiu jis di­des­nis 3,6 mln. li­tų, bet tą pa­di­dė­ji­mą „su­val­gys“ so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jai, ku­riems ša­lies sa­vi­val­dy­bės nuo šių me­tų pri­va­lo mo­kė­ti iš sa­vų ki­še­nių.

Praėjusią savaitę patvirtintas pagrindiniu metų dokumentu vadinamas 2015-ųjų rajono biudžetas. Tai pirmasis savivaldybės biudžetas, tvirtinamas eurais. Laikantis ankstesnių metų papročių jis – deficitinis, vis dėlto, anot specialistų...

Kauno gatvėje 66 esantis savivaldybei priklausęs pastatas, savivaldybės dokumentuose įvardintas kaip mokyklėlė, turi naują savininką – praėjusių metų pabaigoje vykusiame viešame aukcione pastatą įsigijo privatus asmuo. Mokyklėlę įsigijęs asmuo šiuo metu iš Lietuvos išvykęs, tad kokiems tikslams jis panaudos pirkinį, kol kas neaišku. 

Pa­gal ben­druo­me­nių sa­vi­val­dos pro­gra­mą ša­lies sa­vi­val­dy­bėms bus skir­ti 8 mln. li­tų – tiek pat, kiek ir pra­ėju­siais me­tais. Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei šie­met ski­ria­ma 87,8 tūkst. li­tų.

Ne­se­niai į „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si uk­mer­giš­kė Ona tei­ra­vo­si, ar Uk­mer­gė­je yra su­per­ka­mos ant­ri­nės ža­lia­vos. Taip pat mo­te­ris do­mė­jo­si, kur ga­li­ma pri­duo­ti di­de­lius kie­kius bu­te­lių. Ji sa­ko, kad anks­čiau nau­do­jo­si P. Cvir­kos gat­vė­je prie Ūki­nin­kų tur­gaus bu­vu­sios su­pirk­tu­vės pa­slau­go­mis. Ta­čiau kaž­ko­dėl kios­kas už­si­da­rė.

Valstybiniu mastu vykdoma vaikų globos namų gyventojų mažinimo politika. Tačiau tai, kad ji susiduria su šį procesą stabdančiais veiksniais, išduoda ir Ukmergės vaikų globos namų pavyzdys. Keletą pastarųjų metų globotinių skaičius juose nesikeičia.

Puslapis 8 iš 12

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kada koronavirusas atkeliaus ir į Lietuvą?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų