Investicijos Ukmergėje, euras, išlaidos, piniginės naujienos

Mū­sų mies­te šiuo me­tu par­duo­da­ma dau­gy­bė ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­sta­tų. De­ja, net ar­tė­jan­tis eu­ro įve­di­mas šios rin­kos ne­iš­ju­di­na. Kai ku­rie ob­jek­tai pir­kė­jo lau­kia me­tų me­tus.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos at­sto­vai tei­gia, kad ne­se­niai pa­grin­di­nė­se Uk­mer­gės gat­vė­se įreng­tos iš­ki­lio­sios per­ėjos už­tik­rins di­des­nį eis­mo da­ly­vių sau­gu­mą.

Šiai istorijai – šešeri metai. Vienas jos autorių – Donatas. Jaunas, ambicingas inžinierinius mokslus krimtęs vaikinas nusipirko butą Pivonijos gatvės 5B name ir nutarė įsirengti autonominį šildymą.

Lie­tu­viš­ka pa­tar­lė „Nau­ji me­tai – nau­ji la­pai“ šie­met kaip nie­kad taik­li. Me­tus pa­si­ti­ko­me su di­džiu­le per­mai­na – nau­ja va­liu­ta. Pas­ta­rą­jį pus­me­tį spe­cia­lis­tai dos­niai da­li­jo pa­ta­ri­mus, kaip iš­veng­ti nesu­si­pra­ti­mų at­si­skai­tant nau­ja va­liu­ta, ne­pa­kliū­ti į suk­čių pin­kles. Net ra­gin­ta nu­si­pirk­ti nau­jas pi­ni­gi­nes ar... pa­si­kar­to­ti arit­me­ti­ką.

Šie­met UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio ad­mi­nist­ruo­ja­mų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų lau­kia nau­jo­vės. Vie­nus jos pra­džiu­gins, o ki­tiems la­biau pra­tuš­tins pi­ni­gi­nes.

 

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja in­for­muo­ja apie tai, kad šie­met nu­pirk­ti 48 nau­ji gel­to­nie­ji au­to­bu­sai. 19 sė­di­mų vie­tų „Volks­wa­gen Craf­ter“ mar­kės au­to­bu­sų lau­kia ir dvi Uk­mer­gės ug­dy­mo įstai­gos.

Ke­lio re­mon­to dar­bai vai­ruo­to­jams vi­suo­met su­ke­lia lai­ki­nų ne­pa­to­gu­mų. Su jais su­si­dur­ta ir au­to­ma­gist­ra­lė­je Vil­nius–Pa­ne­vė­žys, kur at­lie­ka­ma ke­lio dan­gos re­konst­ruk­ci­ja. Uk­mer­gės ra­jo­ne bus re­konst­ruo­tas ne tik ke­lio ruo­žas, bet ir til­tas per Šven­tą­ją bei Duks­ty­nos via­du­kas.

Daugelis su nerimu ir baime laukiame naujųjų metų, kuomet litus pakeis euras. Ypač metų pradžia bus sunki regos negalią turintiems žmonėms. Kad būtų bent kiek lengviau, neregiams bus nemokamai dalinami specialūs banknotų ir monetų matuokliai.

Vyriausybė nuo šių metų pradžios padidino mokinio krepšelį 38 litais – iki 3 348 litų. Tačiau šis padidėjimas rajono pedagogų nenudžiugino – jis nėra toks, kad išspręstų savivaldybės švietimo sistemoje susidariusias problemas.

Rug­sė­jo 1-osios skam­bu­tis vai­kus į mo­kyk­las šie­met su­kvies rug­sė­jo ant­rą­ją – pir­ma­die­nį. Drau­di­mas tą­dien par­duo­tu­vė­se pre­kiau­ti al­ko­ho­liu ne­be­ga­lio­ja: įsi­gy­ti svai­gių­jų gė­ri­mų ne­bus ga­li­ma tik sek­ma­die­nį – tik­rą­ją Moks­lo ir ži­nių die­ną.

Puslapis 9 iš 12

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kada koronavirusas atkeliaus ir į Lietuvą?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų