Dėl Ukmergės šilumos ūkio – žurnalistinis tyrimas

„Ši­lu­mos ūkis Uk­mer­gė­je: po­li­ti­nių ir eko­no­mi­nių in­te­re­sų įta­ka vi­suo­me­nei“. To­kią te­mą pa­gal Žur­na­lis­ti­nių ty­ri­mų fon­dui pa­teik­tas pa­raiš­kas pa­skel­bė Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­ga.

 

 

Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos (LŽS) pir­mi­nin­kas Dai­nius Ra­dze­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad Uk­mer­gės ši­lu­mos ūkį lie­čian­ti te­ma – pir­mo­ji, ku­rią pa­skel­bė ne­se­niai įsteig­tas Žur­na­lis­ti­nių ty­ri­mų fon­das.

Per šį fon­dą tei­kia­mos pa­ra­mos dy­dis vie­nai pa­raiš­kai sieks iki 15000 li­tų. Ti­ki­ma­si pa­sam­dy­ti tris ko­le­gų gru­pes ir pa­ly­gin­ti jų at­lik­tus ty­ri­mus.

Žur­na­lis­ti­niai ty­ri­mai tu­rė­tų bū­ti at­lik­ti per po­rą mė­ne­sių. Jie bus pa­vie­šin­ti pa­reiš­kė­jo nu­ro­dy­to­je ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­je.

Pa­sak D. Ra­dze­vi­čiaus, Uk­mer­gės ši­lu­mos ūkio te­ma pa­si­rink­ta ne­at­si­tik­ti­nai – ji ak­tu­a­li vi­sai Lie­tu­vai.

Bū­si­miems žur­na­lis­ti­nio ty­ri­mo da­ly­viams pri­me­na­ma, kad 2010 me­tų pra­džio­je Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė iš­gar­sė­jo vi­so­je Lie­tu­vo­je kaip pir­mo­ji ir kol kas vie­nin­te­lė, nu­trau­ku­si su­tar­tį su ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­ku, ža­dė­da­ma 30 pro­cen­tų su­ma­žin­ti ši­lu­mos kai­ną.

Ži­niask­lai­da nu­švie­tė šį veiks­mą kaip ga­li­mai po­zi­ty­vų reiš­ki­nį Lie­tu­vo­je. Pa­si­bai­gus teis­mų ma­ra­to­nui dėl su­tar­ties nu­trau­ki­mo, Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė vi­siš­kai pe­rė­mė ši­lu­mos ūkio tur­tą. Dve­jus me­tus veik­la bu­vo vyk­dy­ta be ši­lu­mos tie­ki­mo li­cen­ci­jos. Vals­ty­bi­nei kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jai pa­ga­liau iš­da­vus to­kią li­cen­ci­ją sa­vi­val­dy­bės įmo­nei, ši­lu­mos kai­ną Uk­mer­gė­je iki šiol nu­sta­to ne mi­nė­ta ko­mi­si­ja, bet sa­vi­val­dy­bės eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja.

Sa­vi­val­dy­bė jau tre­čius me­tus ne­at­šau­kia eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos, pa­skelb­tos dar 2010 m. rug­sė­jo 28 d. Ži­niask­lai­dos dė­me­sys šiai is­to­ri­jai yra at­slū­gęs, ta­čiau vi­sos is­to­ri­jos ob­jek­ty­vaus įver­ti­ni­mo Lie­tu­vos vi­suo­me­nė taip ir ne­ga­vo.

D. Ra­dze­vi­čius pa­žy­mi, kad svar­biau­sias ty­ri­mo tiks­las – vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mas.

At­ei­ty­je nu­ma­to­ma ty­ri­muo­se nag­ri­nė­ti te­mas, su­si­ju­sias su ener­ge­ti­ka, eko­no­mi­niu pa­slau­gų sek­to­riu­mi, po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mu. Ti­ki­ma­si, kad per me­tus fon­das pa­jėgs fi­nan­suo­ti 10–12 žur­na­lis­ti­nių ty­ri­mų, o fon­dą pa­rems įmo­nės, ver­slo struk­tū­ros, fon­dai.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų