Diplomą pelnė už geriausią verslo planą

Eu­ro­pie­tiš­kai jau­nuo­me­nei skir­to­je ESF aka­de­mi­jo­je da­ly­vau­jan­čią An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­ją ly­di sėk­mė. Už veik­lą šia­me res­pub­li­ki­nia­me pro­jek­te ap­do­va­no­ta gim­na­zi­jos de­šim­to­kų – 2c kla­sės – ko­man­da.

 

ESF aka­de­mi­ja – in­for­ma­vi­mo, mo­ky­mo ir už­im­tu­mo veik­lų cik­las, įgy­ven­di­na­mas Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se. Veik­los vyk­do­mos, ben­dra­dar­biau­jant Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do agen­tū­rai su So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo bei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­mis.

Mū­sų ra­jo­nui at­sto­vau­jan­tys gim­na­zis­tai – vie­na iš pus­šim­čio pro­jek­te da­ly­vau­jan­čių ša­lies mo­kyk­lų ko­man­dų. Kiek­vie­no­je jų – po ke­le­tą moks­lei­vių. Tuo me­tu 2c kla­sės auk­lė­to­ja is­to­ri­jos mo­ky­to­ja eks­per­tė Dai­va Sin­ke­vi­čie­nė džiau­gia­si, jog į šią veik­lą įsi­trau­kė net 22 jos auk­lė­ti­niai.

Aka­de­mi­jo­je jie – nuo šių moks­lo me­tų. Pir­ma­kur­sių pa­rei­ga – da­ly­vau­ti vir­tu­a­lio­se tie­sio­giai tran­sliuo­ja­mo­se pa­skai­to­se, o vė­liau at­lik­ti ir pri­sta­ty­ti jiems skir­tas už­duo­tis.

D. Sin­ke­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, jog pir­ma­sis vir­tu­a­lus su­si­ti­ki­mas vy­ko su ak­to­riu­mi Vy­tau­tu Rum­šu jau­nes­niuo­ju. Moks­lei­viams jis pa­sa­ko­jo apie ak­to­riaus kar­je­rą, ak­to­rys­tės me­ną. Ki­to­je pa­skai­to­je re­kla­mos ver­slo kū­ri­mo idė­jo­mis su gim­na­zis­tais da­li­jo­si re­kla­mos eks­per­tas To­mas Ra­ma­naus­kas. Ver­sli­nin­kas Il­ja Laur­sas pa­sa­ko­jo apie ver­slo kū­ri­mo eta­pus ir bū­dus su­bur­ti ko­lek­ty­vą.

Ati­tin­ka­mos už­duo­tys pro­jek­to da­ly­viams – kuo ori­gi­na­liau pri­sta­ty­ti sa­vo ko­man­dą, su­kur­ti pa­si­rink­to res­pub­li­ki­nės reikš­mės pro­jek­to re­kla­mą, tap­ti ver­sli­nin­kais.

Jas įgy­ven­din­da­mi, gim­na­zis­tai su­kū­rė mu­zi­ki­nį kli­pą, nu­fil­muo­tą ant Uk­mer­gės pi­lia­kal­nio, su­ei­lia­vo ra­di­jo re­kla­mą. Nu­fil­mavus, įra­šus, ku­rie pa­teik­ti ir in­ter­ne­te, ver­ti­no pro­jek­to ko­mi­si­ja. 

Pas­ku­ti­nė už­duo­tis mū­sų gim­na­zis­tams bu­vu­si pa­ti sėk­min­giau­sia. Su­kū­rę ver­slo pla­ną, kaip ati­da­ry­ti vais­ta­žo­lių par­duo­tu­vę, uk­mer­giš­kiai su­rin­ko dau­giau­sia iš ga­li­mų ba­lų. 

Api­ben­drin­ti sa­vo dar­bus lai­mė­to­jai bu­vo pa­kvies­ti į Vil­niu­je vy­ku­sį ka­lė­di­nį ren­gi­nį. Ja­me da­ly­va­vu­sios mi­nė­tos kla­sės at­sto­vės pri­sta­tė su­kur­tą ver­slo pla­ną ir at­si­ė­mė di­plo­mą.

Li­kęs moks­lo me­tų pus­me­tis pir­ma­kur­siams – ki­tas da­ly­va­vi­mo ESF aka­de­mi­jo­je eta­pas. Jis, anot pe­da­go­gės, skir­tas ge­riems dar­bams. Pro­jek­to or­ga­ni­za­to­riams pa­tei­kus nu­ro­dy­mus, gim­na­zis­tai tu­rės vyk­dy­ti su so­cia­li­ne, kul­tū­ri­ne ar ki­to­mis sri­ti­mis su­si­ju­sią veik­lą. Bus pil­do­mas ge­rų dar­bų že­mė­la­pis.

Auk­lė­to­ja ne­abe­jo­ja, jog iš­ra­din­giems ir darbš­tiems jos de­šim­to­kams pui­kiai pa­si­seks ir čia. Mat ge­riau­siai įver­tin­tų ko­man­dų lau­kia ga­li­my­bė da­ly­vau­ti ESF aka­de­mi­jos va­sa­ros sto­vyk­lo­je.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų