Gera žinia ketinantiems veisti naujus miškus

Nuo rug­pjū­čio 1 d. iki rug­sė­jo 30 d. bus ren­ka­mos pa­raiš­kos gau­ti pa­ra­mą nau­jiems miš­kams įveis­ti pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 m. pro­gra­mos prie­mo­nę...

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


„Pir­mas ne že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės ir ap­leis­tos že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės ap­žel­di­ni­mas miš­ku“. 

Tai ge­ra ži­nia ke­ti­nan­tiems veis­ti nau­jus miš­kus, nes šie­met pa­raiš­kos pri­ima­mos pa­pil­do­mai.

Pa­raiš­kos šiai pa­ra­mai – pas­ku­ti­nė ga­li­my­bė gau­ti di­des­nes iš­mo­kas miš­kui įveis­ti, nes Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad šios iš­mo­kos ma­žės. Taip pat tai pas­ku­ti­nė ga­li­my­bė vals­ty­bi­nių miš­kų val­dy­to­jams siek­ti pa­ra­mos miš­kams veis­ti, nes jiems 2014–2020 m. pa­ra­ma šiai veik­lai ne­bus ski­ria­ma.

Rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad miš­kai vei­sia­mi, o miš­ko žel­di­ni­mo dar­bai ir žel­di­nių ar žė­li­nių ko­ky­bė ver­ti­na­ma pa­gal Miš­ko įvei­si­mo ir at­kū­ri­mo nuo­sta­tus, pa­tvir­tin­tus ap­lin­kos mi­nist­ro 2008 m. ba­lan­džio 14 d. įsa­ky­mu (su vi­sais vė­les­niais pa­kei­ti­mais).

Ren­giant miš­ko žel­di­ni­mo ir žė­li­mo pro­jek­tus bū­ti­na at­si­žvelg­ti į 2013 m. pa­bai­go­je pa­da­ry­tus šių nuo­sta­tų pa­kei­ti­mus: pa­gal au­ga­vie­tės są­ly­gas bu­vo nu­sta­ty­tos tiks­li­nės me­džių rū­šys ir re­ko­men­duo­tos žel­di­nių rū­ši­nės su­dė­tys, mi­ni­ma­lus klo­nų kie­kis žel­di­nių plan­ta­ci­jo­se, pa­keis­ti žel­di­nių ir žė­li­nių pra­di­nio tan­kio rei­ka­la­vi­mai, o ąžuo­lo žel­di­niai, ku­riuo­se šios me­džių rū­šies bus 50 proc. ir dau­giau, tu­rės bū­ti ap­sau­go­ti tik ap­tve­riant skly­pą spe­cia­lia tvo­ra. Taip pat pa­tiks­lin­ti žel­di­nių ir žė­li­nių ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mai.

Pa­grin­di­niai do­ku­men­tai, ku­riuos rei­kia pa­teik­ti su pa­raiš­ka, yra te­ri­to­ri­nio že­mėt­var­kos sky­riaus iš­duo­tas lei­di­mas įveis­ti miš­ką ne miš­ko že­mė­je ir miš­kų urė­di­jos, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je yra vei­sia­mo miš­ko plo­tas, pa­tvir­tin­tas miš­ko žel­di­ni­mo ir žė­li­mo pro­jek­tas.

Pa­ra­mos pa­raiš­ką ga­li­ma pa­teik­ti Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros te­ri­to­ri­niuo­se sky­riuo­se ar­ba elek­tro­ni­niu bū­du in­for­ma­ci­nia­me por­ta­le https://por­tal.nma.lt ar nu­siųs­ti paš­tu.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų